Особливості клінічної та сонографічної симптоматики при поєднанні хронічного панкреатиту з ішемічною хворобою серця

Автор(и)

  • Д. Гонцарюк доцент кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine
  • К. Ферфецька доцент кафедри внутрішньої медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine
  • Л. Піц викладач Чернівецького медичного фахового коледжу, м. Чернівці, Ukraine
  • А. Кравчук студент Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVІ.2.102.2022.2

Ключові слова:

хронічний панкреатит; ішемічна хвороба серця; симптоматика; сонографія підшлункової залози; серця; судин; доплерографія

Анотація

Мета дослідження. Дослідити особливості клінічного перебігу хронічного панкреатиту при коморбідності з ішемічною хворобою серця.
Методи дослідження. Використовували опитування, анамнез, об’єктивне обстеження, біохімічні, радіоімунні (показники інсуліну в крові), інструментальні (сонографічні, ЕКГ), статистичні (комп’ютерний аналіз даних). Критеріями для включення при ХП були загострення, абдомінальний больовий та диспепсичний синдром, сонографічні зміни в підшлунковій залозі, фактори ризику, згода пацієнта на дослідження. Критеріями для включення при ІХС була наявність стабільної стенокардії напруги І-ІІ ФК, ХСН ІІА-Б, ФК ІІ-ІІІ (NYHA) за відсутності нападів стенокардії впродовж 3 міс.; регулярне лікування впродовж 3 міс., згода пацієнта. До критеріїв виключення віднесли онкологічні захворювання, гострі загострення ХП, перенесений інфаркт міокарда впродовж останніх 3 міс., хронічні захворювання нирок, цукровий
діабет. Дослідження проведено згідно з Наказом МОЗ України №281 від 1.11.2000р. Карта дослідження та форма інформованої згоди підтверджені комісією з біомедичної етики Буковинського державного медичного університету.
Результати. Встановлено обтяжувальний характер перебігу захворювань, поліморфність клінічної симптоматики, особливо больового синдрому, який не завжди мав чітку локалізацію, іррадіацію, інтенсивність і у близько 15% був
відсутнім. Атиповість перебігу у 83,3% випадків була пов’язана із захворюваннями органів травлення. У 70,0% пацієнтів виявили атеросклеротичні зміни судин черевної порожнини та в 47,5% із них діагностували ураження сонної артерії на стадії атероматозної бляшки або її атеротромбозу, стеноз просвіту судин і порушеня гемодинаміки. Встановлено тенденцію до зниження фракції викиду, серцевого та ударного об’ємів на тлі збільшення кінцевого систолічного об’єму (КСО), кінцевого діастолічного об’єму (КДО) при ФВ 50,4± 2,3%.
Висновок. Клінічний перебіг хронічного панкреатиту в коморбідності з ішемічною хворобою серця характеризується тривалістю формування (більше 10 років), супроводжується структурно-морфологічними змінами підшлункової залози фіброзуючого характеру, наявністю атеросклеротичних змін у сонних артеріях, атеросклеротичним ураженням аорти, мезентеріальних судин, діастолічною дисфункцією (що обтяжує перебіг), можливістю передчасних фатальних кардіоваскулярних проблем і асоціацією із супутніми гастроентерологічними захворюваннями.

Посилання

Syed A, Babich O, Thakkar P, Patel A, Abdul-Baki H, Farah K, et al. Vyznachennia pankreatytu yak faktora ryzyku rozvytku raku pidshlunkovoi zalozy: rol', chastota i chas rozvytku [Determination of pancreatitis as a risk factor for the development of pancreatic cancer: role, frequency and time of development]. Visnyk klubu pankreatolohiv. 2021;1:53-62. DOI: 10.33149/vkp.2021.01.05.

Lin YC, Kor CT, Su WW, Hsu YC. Faktory ryzyku i otsinka prohnozu khronichnoho pankreatytu: zahal'nonatsional'ne populiatsiine kohortne doslidzhennia [Risk factors and prognostic assessment of chronic pancreatitis: a nationwide population-based cohort study]. Visnyk klubu pankreatolohiv. 2020;49(1):23-35. DOI: 10.33149/vkp.2020.01.03.

Huberhryts NB, Beliaeva NV, Lukashevych HM, Yaroshenko LA, Klochkov AE, Yur'eva AV, et al. Novyny yevropeis'koi pankreatolohii (za materialamy 52-i zustrichi Yevropeis'koho klubu pankreatolohiv) [News of European pancreatology (based on the materials of the 52nd meeting of the European Club of Pancreatologists)]. Visnyk klubu pankreatolohiv. 2020;49(4):19-23. DOI: 10.33149/vkp.2020.04.01.

Khrystych TM. Khronichnyi pankreatyt: scho vazhlyvo vrakhovuvaty v diahnostychnomu momenti, likuvanni ta prohnozi [Chronic pancreatitis: what is important to consider at the time of diagnosis, treatment and prognosis]. Visnyk klubu pankreatolohiv. 2020;49(4):64-2. DOI: 10.33149/vkp.2020.04.07.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ