Урбанізація і вплив на здоров’я забруднення повітря в Україні: загрози та можливості

Автор(и)

  • Н.О. Рингач д.н.держ. упр., провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м.Київ, Ukraine
  • Л.Й. Власик доктор філософії, асистент кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Ukraine
  • Л.І. Власик д-р.мед.наук., проф., провідний науковий співробітник ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І.Медведя МОЗ України», м.Київ, Україна, завідувач кафедри гігієни та екології, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Ukraine
  • Т.Л. Колодніцька асистент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVІ.2.102.2022.13

Ключові слова:

урбанізація; оцінка ризику для здоров’я; соціальні втрати; забруднення повітря; завислі частинки

Анотація

Мета – здійснити контент-аналіз досліджень впливу забруднення повітря на здоров’я мешканців міст у світі та в Україні, показати зв'язок урбанізації та дії вибраного середовищного фактору ризику, висвітлити оцінку його внеску у величину Глобального тягаря хвороб для України, та визначити можливості мінімізації шкідливої дії.
Матеріал і методи. Контент-аналіз досліджень впливу забруднення повітря на здоров’я мешканців міст у світі та в Україні. Для вивчення внеску у формування Глобального тягаря хвороб використано дані хабу Інституту вимірювання та оцінки здоров’я Data Visualizations / Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD 2019 Cause and Risk Summary.
Результати. Наразі потрібні зміни у мисленні та синергетичний підхід для виконання всіх завдань із досягнення Цілей Сталого Розвитку, схвалених, узгоджених і встановлених для себе урядами різних країн світу, у т. ч. Україною. Важливе глобальне Завдання 3.9 «Істотно скоротити кількість випадків смерті та захворювань від дії небезпечних хімічних речовин та через забруднення й отруєння повітря, води та ґрунтів» не було вибрано для себе Україною через брак достовірних показників з доведеним причиннонаслідковим зв’язком розладу здоров’я з фактором довкілля, який цей розлад спричинив. Зменшуючи рівень забруднення атмосферного повітря, можна істотно зменшити тягар захворювань, насамперед, спричинений хворобами серця та інсультом, раком легень, а також хронічними захворюваннями органів дихання, включаючи астму.
Висновки. Політика, яка стимулює інвестиції на підтримку більш «чистого» транспорту, енергоефективних будинків, виробництва електроенергії, промисловості та кращого поводження з побутовими відходами може зменшити ключові джерела забруднення зовнішнього повітря.

Посилання

Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable development. WHO Library Cataloguing-inPublication Data. 2016. 240 р.

Svit, shcho zminiuietsia [A changing world]. Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen do shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy pro vnutrishnie i zovnishnie stanovyshche Ukrainy [Internet]. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen; 2020. [cited, 20.10.2020]. Available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-

/639895e2c0da3ba1c3e6b0465ad794f3_1603179685-1_0_new.pdf. (in Ukrainian).

HO Air Quality Guidelines Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP Project 2013. Technical Report [Internet]. WHO Regional Office for Europe. 2013. [date of access: 30.06.2021]. Available at: tttps://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf.

Henschel S, Atkinson R, Zeka A, Le Tertre A, Analitis A, Katsouyanni K, et al. Air pollution interventions and their impact on public health. Int J Public Health. 2012 Oct;57(5):757-68. DOI: 10.1007/s00038-012-0369-6.

Dockery DW, Pope CA 3rd, Xu X, Spengler JD, Ware JH, Fay ME, et al. An association between air pollution and mortality in six U.S. cities. N Engl J Med. 1993 Dec 9;329(24):1753-9. DOI: 10.1056/NEJM199312093292401.

Samet JM, Dominici F, Curriero FC, Coursac I, Zeger SL. Fine particulate air pollution and mortality in 20 U.S. cities, 1987-1994. N Engl J Med. 2000 Dec 14;343(24):1742-9. DOI: 10.1056/NEJM200012143432401.

Pan G, Zhang S, Feng Y, Takahashi K, Kagawa J, Yu L, et al. Air pollution and children's respiratory symptoms in six cities of Northern China. Respir Med. 2010 Dec;104(12):1903-11. DOI: 10.1016/j.rmed.2010.07.018.

Stylianou M, Nicolich MJ. Cumulative effects and threshold levels in air pollution mortality: data analysis of nine large US cities using the NMMAPS dataset. Environ Pollut. 2009 Aug-Sep;157(8-9):2216-23. DOI: 10.1016/j.envpol.2009.04.011.

van den Hooven EH, Pierik FH, de Kluizenaar Y, Willemsen SP, Hofman A, van Ratingen SW, et al. Air pollution exposure during pregnancy, ultrasound measures of fetal growth, and adverse birth outcomes: a prospective cohort study. Environ Health Perspect. 2012 Jan;120(1):150-6. DOI: 10.1289/ehp.1003316.

Seaton A, Cherrie J, Dennekamp M, Donaldson K, Hurley JF, Tran CL. The London Underground: dust and hazards to health. Occup Environ Med. 2005 Jun;62(6):355-62. DOI: 10.1136/oem.2004.014332.

Ambient (outdoor) air pollution. Key facts [Internet]. WHO. 2021. [date of access: 30.06.2021]. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health.

Turos OI, Maremukha TP, Kobzarenko IV, Petrosian AA, Mykhina LI, Brezits'ka NV, et al. Zabrudnennia atmosfernoho povitria zvazhenymy chastkamy pylu (ZCh10 i ZCh2,5) u Desnians'komu raioni m.Kyieva [Atmospheric air pollution by suspended dust particles (ZCH10 and ZCH2,5) in Desnianskyi district of Kyiv]. Hihiiena naselenykh mists'. 2017;67:31-7. (in Ukrainian).

Turos OI, Petrosian AA, Davydenko AN. Otsinka sotsial'nykh vtrat zdorov’ia naselennia, zumovlenykh promyslovym zabrudnenniam atmosfernoho povitria vykydamy zvazhenykh chastok (ZCh10) [Estimation of social losses of public health caused by industrial air pollution by suspended particulate emissions (MS10)]. Medychni perspektyvy. 2017;22(1):97-102. (in Ukrainian).

Koval'chuk MP. Naukove obgruntuvannia zakhodiv profilaktyky nehatyvnoho vplyvu atmosfernoho povitria na zakhvoriuvanist' bronkhial'noiu astmoiu ditei m.Kyieva [Scientific substantiation of measures of prevention of negative influence of atmospheric air on the incidence of bronchial asthma in children of Kyiv] [dissertation abstract]. Kyiv: Derzhavna ustanova «Instytut hromads'koho zdorov’ia im.O.M.Marzieieva NAMN Ukrainy»; 2021. 23 p. (in Ukrainian).

Turos OI, Petrosian AA, Maremukha TP. Otsinka zbytkiv zdorov’iu naselennia vid korotkochasnoho vplyvu vysokykh kontsentratsii ozonu [Assessment of public health damage from short-term exposure to high ozone concentrations]. Dovkillia ta zdorov’ia. 2020;3:19-24. (in Ukrainian).

Maremukha TP. Hihiienichna otsinka zabrudnennia atmosfernoho povitria teploenerhetychnymy ob’iektamy [Hygienic assessment of air pollution by thermal power facilities] [dissertation abstract]. Kyiv: Derzhavna ustanova «Instytut hromads'koho zdorov’ia im.O.M.Marzieieva NAMN Ukrainy»; 2021. 24 p. (in Ukrainian).

Noncommunicable diseases and air pollution. Time to Deliver: meeting NCD targets to achieve Sustainable Development Goals in Europe. 9-10 April 2019, Ashgabat, Turkmenistan [Internet]. Copenhagen: World Health Organization; 2019. [date of access: 30.07.2020]. Available at: https://www.euro.who.int/en/mediacentre/events/events/2019/04/WHO-conference-NCDsAshgabat-2019.

Cause and Risk Summaries. Global burden of disease 2019 disease, injury, and impairment summaries [Internet]. Seattle, USA: IHME. 2020. [date of access: 30.07.2020]. Available at: https://www.healthdata.org/results/gbd_summaries/2019/aboutdisease-injury-and-impairment-summaries.

GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020 Oct 17;396(10258):1223-49. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30752-2.

Wu X, Nethery RC, Sabath MB, Braun D, Dominici F. Air pollution and COVID-19 mortality in the United States: Strengths and limitations of an ecological regression analysis. Sci Adv. 2020 Nov 4;6(45):eabd4049. DOI: 10.1126/sciadv.abd4049.

WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021. [date of access: 27.12.2021]. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/978924-0034228-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Arsenic in drinking-water. Background document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2011. [date of access: 30.06.2019]. Available at: https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/arsenic.pdf.

Ukrains'ke suspil'stvo: mihratsiinyi vymir. Natsional'na dopovid' [Ukrainian society: the migration dimension. National report]. Kyiv: NAN Ukrainy; 2018. 398 p. (in Ukrainian).

Henderson SB, Brauer M, Macnab YC, Kennedy SM. Three measures of forest fire smoke exposure and their associations with respiratory and cardiovascular health outcomes in a population-based cohort. Environ Health Perspect. 2011 Sep;119(9):1266-71. DOI: 10.1289/ehp.1002288.

Velyki lisovi pozhezhi v Ukraini, prychyny ta naslidky [Large forest fires in Ukraine, causes and consequences] [Internet]. Kyiv: Natsional'nyi universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy; 2020. [cited: 22.07.2021]. Available at: https://nubip.edu.ua/node/79033. (in Ukrainian).

Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsional'na dopovid' [Sustainable Development Goals: Ukraine. National report]. Kyiv: Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy, PROON; 2017. 176 p. (in Ukrainian).

Sustainable Development Goals Ukraine 2019. Monitoring report. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine and State Statistics Service of Ukrainе, UNICEF in Ukraine. 2020. 84 р.

Towards a Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All Uniting to accelerate progress towards the health-related SDGs [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2018. [date of access: 28.08.2020]. Available at: https://apps.who.int/iris/handle/10665/311667.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-26

Номер

Розділ

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ