Роль поліморфізму генів AGT (rs4762) та GNB3 (rs5443) у розвитку есенційної гіпертензії

Автор(и)

  • К.О. Воронюк аспірант кафедри сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Ukraine
  • Л.П. Сидорчук д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.3.103.2022.4

Ключові слова:

есенційна артеріальна гіпертензія; поліморфізм гена AGT (rs4762); GNB3 (rs5443)

Анотація

Оцінити роль поліморфізму генів AGT (rs4762) та GNB3 (rs5443) у розвитку ЕАГ окремо та за комбінації їх поліморфних варіантів.
Матеріал і методи. В одномоментному дослідженні взяли участь 100 хворих на ЕАГ II стадії, 1-3-го ступеня підняття артеріального тиску (АТ), високого та дуже високого серцево-судинного ризику. Серед пацієнтів було 21% (21) чоловіків, 79% (79) жінок. Середній вік пацієнтів – (59,86±6,22) років. Групу контролю склали 60 практично здорових осіб, зіставних за віком (49,13±6.28) років та статевим розподілом (63% - жінок, 37% - чоловіків). Для дослідження поліморфізму генів AGT (rs4762) та GNB3 (rs5443) виконали якісну полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) у режимі реального часу.
Результати. У хворих на ЕАГ мешканців Північної Буковини мутаційний Т-алель гена AGT (rs4762) трапляється в 15,97% випадків, що є частіше, ніж у практично здорових на 9,72% (р=0,023); мутації гена AGT у гомозиготному виді у групі контролю не виявили взагалі, тоді як відносна частота поліморфних варіантів гена GNB3 (rs5443, 825C>T) між групами вірогідно не відрізнялась. В обох групах статистично значимо домінує дикий С-алель над мутаційним Т-алелем за генами AGT (rs4762) та GNB3 (rs5443) (р<0,001). Бінарна логістична регресія підтвердила зростання ризику успадкування ЕАГ за домінантною і адитивною моделями в носіїв мінорного Т-алеля гена AGT (rs4762) майже у 3 рази вище, ніж у гомозигот за основним С-алелем (р=0,04 і р=0,03). Успадкування ЕАГ не асоціює з поліморфними варіантами гена GNB3 (rs5443).
Висновки. Т-алель гена AGT (rs4762) підвищує ризик розвитку есенційної артеріальної гіпертензії майже у 3 рази, у той час як поліморфні варіанти гена GNB3 (rs5443) не є предикторами появи есенційної артеріальної гіпертензії у популяції.

Посилання

Repchuk Y, Sydorchuk LP, Sydorchuk AR, Fedonyuk LY, Kamyshnyi O, Korovenkova O, et al. Linkage of blood pressure, obesity and diabetes mellitus with angiotensinogen gene (AGT 704T> C/rs699) polymorphism in hypertensive patients. Bratisl Lek Listy. 2021;122(10):715-20. DOI: 10.4149/BLL_2021_114.

Sydorchuk A, Sydorchuk L. The severity of essential hypertension in terms of blood pressure values does not depend on NOS3 (rs2070744) and GNB3 (rs5443) genes polymorphisms in the West-Ukrainian population. Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(10):332-41. https://doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.10.032.

Ghafouri-Fard S, Gholipour M, Taheri M. The Emerging Role of Long Non-coding RNAs and Circular RNAs in Coronary Artery Disease. Front Cardiovasc Med. 2021;8:632393. DOI: 10.3389/fcvm.2021.632393.

Global Burden of Disease Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392:1923-94.

Wuerzner G, Bochud M, Zweiacker C, Tremblay S, Pruijm M, Burnier M. Step Count is Associated with Lower Nighttime Systolic Blood Pressure and Increased Dipping. Am J Hypertens. 2013;26(4):527-34. DOI: 10.1093/ajh/hps094.

Hales CM, Carroll MD, Fryar CD, Ogden CL. Prevalence of obesity and severe obesity among adults: United States, 2017-2018. NCHS Data Brief. 2020;360:1-8. https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db360.htm.

Hall ME, Cohen JB, Ard JD, Egan BM, Hall GE, Lavie CJ, et al. Weight-Loss Strategies for Prevention and Treatment of Hypertension: A Scientific Statement From the American Heart Association. Hypertension. 2021;78(5):38-50. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000202.

Miranda VPN, Dos Santos Amorim PR, Bastos RR, Canabrava KLR, Júnior MVM, Faria FR, et al. Association of Lifestyle and Body Composition on Risk Factors of Cardiometabolic Diseases and Biomarkers in Female Adolescents. Mediators Inflamm. 2020;2020:9170640. DOI:10.1155/2020/9170640.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-27

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ