Роль ендотеліопротекції при лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію: ефективність кверцетину

Автор(и)

  • М.І. Прокоса здобувач PhD, асистент кафедри сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.3.103.2022.10

Ключові слова:

адгезивні молекули ендотелію судинної стінки (s-ICAM-1, sVCAM); ендотелін-1; ІЛ-1; ІЛ-6; ФНП-а; артеріальна гіпертензія; добовий моніторинг артеріального тиску (ДМАТ); раміприл/амлодипін; кверцетин

Анотація

У статті наведено результати клінічного дослідження ефективності впливу цитопротективного препарату кверцетину у складі комбінованої антигіпертензивної терапії на показники ендотеліальної функції та добового профілю АТ.
Мета дослідження. Провести порівняльну оцінку динаміки показників добового моніторування артеріального тиску та рівня цитокінів у хворих на АГ залежно від застосування в лікуванні кверцетину.
Матеріал і методи. Обстежено 120 хворих на АГ ІІ стадії 2–3-го ступеня (66 жінок та 54 чоловіки). Пацієнтів розподілили: І група (основна) – 58 хворих, які крім базисної терапії, отримували кверцетин (Корвітин®), середній вік (57,87±13,6) років; ІІ група (група порівняння) – 62 пацієнти, які отримували лише базисну антигіпертензивну терапію (раміприл/амлодипін), середній вік (59,09±12,47) років.
Результати. При застосуванні кверцетину з базисною терапією раміприл/амлодипін у пацієнтів з АГ ІІ стадії 2–3-го ступеня спостерігалось більш виражене зниження систолічного та діастолічного АТ та інших показників ДМАТ, збільшення частки осіб з профілем “dipper” за рахунок зменшення кількості пацієнтів із недостатнім зниженням нічного тиску, надмірним зниженням нічного тиску та стійким підвищенням нічного АТ. Додаткове призначення кверцетину сприяє ефективнішій корекції показників ендотеліальної дисфункції (ЕД), зокрема достовірному зниженню рівнів молекул адгезії судинного ендотелію (s-VCAM), молекул міжклітинної адгезії I типу (s-ICAM-1), ендотеліну-1 (ЕТ-1), інтерлейкіну-1 (ІЛ-1), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), фактору некрозу пухлин-а (ФНП-а). При застосуванні базисної терапії зміни показників рівня ІЛ-1, ЕТ-1 були недостовірні. Кореляційний аналіз свідчить про тісні взаємозв’язки зниження основних показників ДМАТ внаслідок зниження концентрації цитокінів, які характеризують стан ЕД та системного запалення.
Висновок. Застосування кверцетину достовірно знижує рівні цитокінів, що сприяє зменшенню проявів ендотеліальної дисфункції та сприяє кращому контролю всіх показників артеріального тиску і нормалізації добового профілю артеріального тиску.

Посилання

Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. European Heart Journal. 2018;39(33):3021-104. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy339.

Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C. Guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: a report of the american college of cardiology/american heart association task force on clinical practice guidelines. Hypertension. 2018;71(6):1269-324. DOI: 10.1161/HYP.0000000000000066.

Malyarska NV, Kalinichenko MA. Endothelial dysfunction as a universal predictor of cardiovascular disease and the possibility of its correction in the family doctor’s practice. Medicine of Ukraine. 2017;1:36-9. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2017.1(207).221931.

Zhuravlyova LV, Kulikova MV. The using of metabolic therapy in patients with comorbid pathology: realities and prospects. Medicine of Ukraine. 2018;8:42-4. https://doi.org/10.37987/1997-9894.2018.8(224).199837.

Zaremba YeKh, Zaremba-Fedchyshyn OV, Prokosa MI. Otsinka efektyvnosti metabolichnoi terapii v rozvytku adhezyvnoi dysfunktsii endoteliiu u khvorykh na arterial'nu hipertenziiu [Assessment of the effectiveness of metabolic therapy in the development of endothelial adhesive dysfunction in patients with arterial hypertension]. Zdobutky klinichnoi i eksperymental'noi medytsyny. 2021;2:77-82. https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i2.11822. (in Ukrainian).

Nesen AO, Hrunchenko MM, Shkapo VL, Valentynova IA, Chyrva OV. Sertsevo-sudynnyi ryzyk ta komorbidnist' – hostri problemy pohirshannia stanu zdorov’ia suspil'stva [Cardiovascular risk and comorbidity are acute problems of deteriorating public health]. ScienceRise. 2015;1(3):41-8. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.36749. (in Ukrainian).

Shalimova AS. Endotelial'na dysfunktsiia ta yii korektsiia u patsiientiv z hipertonichnoiu khvoroboiu i tsukrovym diabetom 2-ho typu [Endothelial dysfunction and its correction in patients with hypertension and type 2 diabetes]. International journal of endocrinology. 2014;2:33-9. https://doi.org/10.22141/2224-0721.2.58.2014.76471. (in Ukrainian).

Solomenchuk TM, Prots'ko VV, Vosukh OV, Khamuliak KhM. Effectiveness of cardiometabolic therapy in the treatment of acute coronary syndrome without ST-segment elevation in perimenopausal women. Family Medicine. 2019;2:66-75. https://doi.org/10.30841/2307-5112.2.2019.175140.

Ryndina NH. Metabolichna terapiia dysfunktsii miokarda ta korektsiia sudynnoi endotelial'noi funktsii u khvorykh na revmatoidnyi artryt v poiednanni z arterial'noiu hipertenziieiu [Metabolic therapy of myocardial dysfunction and correction of vascular endothelial function in patients with rheumatoid arthritis in combination with arterial hypertension] [dissertation abstract]. Zaporizhzhia: M-vo okhorony zdorov"ia Ukrainy, Derzh. zakl. "Zaporiz. med. akad. pisliadyplom. osvity M-va okhorony zdorov"ia Ukrainy"; 2020. 23 p. (in Ukrainian).

Zhdan VM, Kitura OIe, Kitura YeM, Babanina MIu, Tkachenko MV. Arterial hypertension and heart failure in general practice. Family Medicine. 2020;1-2:85-8. https://doi.org/10.30841/2307-5112.1-2.2020.204541.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-27

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ