Вплив ендогенних антимікробних пептидів (HNPs1-3 та LL-37) на перебіг виразки дванадцятипалої кишки у дітей

Автор(и)

  • П.М. Молдован аспірант кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці, Ukraine
  • Т.В. Сорокман професор кафедри педіатрії та медичної генетики Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.3.103.2022.11

Ключові слова:

діти; Helicobacter pylori; виразка дванадцятипалої кишки; антимікробні пептиди (HNP 1-3, LL-37)

Анотація

Виразка дванадцятипалої кишки в дітей характеризується значною поширеністю, частим розвитком серйозних ускладнень та необхідністю великих фінансових асигнувань для реалізації лікувальних програм. Антимікробні пептиди мають імуномодулюючу функцію та можуть використовуватися як маркери тяжкості запального процесу.
Мета дослідження – дослідити концентрацію HNPs 1-3 та LL-37 у дітей із виразкою дванадцятипалої кишки.
Матеріал і методи. Проведено дослідження 47 дітей, хворих на виразку дванадцятипалої кишки, віком 7–18 років із визначенням антигену CagA HР у калі методом імуноферментного аналізу, рівнів HNPs 1-3 та LL-37 у плазмі крові методом імуноферментного аналізу на аналізаторі "PrisMatic" IN013 модель 4301 тест-системами "MyBioSourse, Inc.", США. Всім дітям проведено комплексне клінічне та інструментально-лабораторне дослідження (топографічна інтрагастральна рН-метрія, ендоскопічне дослідження з прицільною біопсією для морфологічного дослідження та визначенням НР).
Результати. Інфікованість НР становила 76,6% осіб із ВДПК. У 80% виявлявся токсигенний CagA штам НР. У переважної більшості дітей, хворих на ВДПК, діагностовано виразкові дефекти малого розміру. Майже з однаковою частотою траплялися ІІ та ІІІ ступінь активності запалення (44,6% та 34% осіб), тоді як І ступінь траплявся лише у 21,3% випадків. Середній рівень HNP1-3 у дітей із ВДПК становив 46,56 ± 8,52 нг/мл, LL-37 - 269,9±26,53 нг/мл. Встановлено прямі вірогідні зв’язки між рівнями HNP1-3 і LL-37 та тяжкістю перебігу й активністю запального процесу.
Висновок. Встановлено підвищені рівні LL-37 та HNPs 1-3 у плазмі крові дітей, хворих на виразку дванадцятипалої кишки, асоційовану з CagA штамами Helicobacter pylori. Достовірно вищі рівні LL-37 та HNPs 1-3 зареєстровані при тяжкому перебігу хвороби та активному запальному процесі, що вказує на прямий вплив антимікробних пептидів на характер перебігу патологічного процесу.

Посилання

Okuda Masumi, Yingsong Lin, Shogo Kikuchi. Helicobacter pylori infection in children and adolescents. Adv Exp Med Biol. 2019;1149:107-20. DOI: 10.1007/5584_2019_361.

Voloshyn KV, Kovalivs'ka SO, Krutenko NV, Tsiura OM, Shleienkova HO. Analiz struktury patolohii orhaniv shlunkovo-kyshkovoho traktu u ditei [Analysis of the structure of the pathology of the gastrointestinal tract in children]. Aktual'ni problemy suchasnoi medytsyny. 2021;8:22-31. DOI: 10.26565/2617-409X-2021-8-02. (in Ukrainian).

Lai HH, Lai MW. Treatment of Pediatric Helicobacter pylori Infection. Antibiotics (Basel). 2022;11(6):757. DOI: 10.3390/antibiotics11060757.

Kotilea K, Kalach N, Homan M, Bontems P. Helicobacter pylori infection in pediatric patients: update on diagnosis and eradication strategies. Paediatr Drugs. 2018;20:337-51. DOI: 10.1007/s40272-018-0296-y.

Kusano C, Gotoda T, Suzuki S, Ikehara H, Moriyama M. Safety of first-line triple therapy with a potassium-competitive acid blocker for Helicobacter pylori eradication in children. J Gastroenterol. 2018;53(6):718-24. DOI: 10.1007/s00535-017-1406-2.

Silva GM, Silva HM, Nascimento J, Gonçalves JP, Pereira F, Lima R. Helicobacter pylori antimicrobial resistance in a pediatric population. Helicobacter. 2018;23(5):e12528. DOI: 10.1111/hel.12528.

Amerikova M, Pencheva El-Tibi I, Maslarska V, Bozhanov S, Tachkov K. Antimicrobial activity, mechanism of action, and methods for stabilisation of defensins as new therapeutic agents. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2019;33(1):671-82. DOI: 10.1080/13102818.2019.1611385.

Prasad SV, Fiedoruk K, Daniluk T, Piktel E, Bucki R. Expression and Function of Host Defense Peptides at Inflammation Sites. Int J Mol Sci. 2019;21(1):104. DOI: 10.3390/ijms21010104.

Xu D, Lu W. Defensins: a double-edged sword in host immunity. Front Immunol. 2020;11:764. DOI: 10.3389/fimmu.2020.00764.

van Harten RM, van Woudenbergh E, van Dijk A, Haagsman HP. Cathelicidins: Immunomodulatory Antimicrobials. Vaccines (Basel). 2018;6(3):63. DOI: 10.3390/vaccines6030063.

Scheenstra MR, van Harten RM, Veldhuizen EJA, Haagsman HP, Coorens M. Cathelicidins Modulate TLR-Activation and Inflammation. Front Immunol. 2020;11:1137. DOI: 10.3389/fimmu.2020.01137.

Sorokman TV, Sokolnyk SV, Moldovan PM, Chernei NYa, Ostapchuk VG. Improvement of eradication therapy in children with duodenal ulcer associated with Helicobacter pylori. Wiadomości Lekarskie. 2022;LXXV(1 p. 2):71-8.

Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, Suen MMY, Underwood FE, Tanyingoh D, et al. Global prevalence of Helicobacter pylori infection: systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2017;153(2):420-9. DOI: 10.1053/j.gastro.2017.04.022.

Kotilea K, Kalach N, Homan M, Bontems P. Helicobacter pylori infection in pediatric patients: update on diagnosis and eradication strategies. Paediatr Drugs. 2018;20(4):337-51. DOI: 10.1007/s40272-018-0296-y.

Vordenbäumen S, Pilic D, Otte JM, Schmitz F, Schmidt-Choudhury A. Defensin-mRNA expression in the upper gastrointestinal tract is modulated in children with celiac disease and Helicobacter pylori-positive gastritis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50(6):596-600. DOI: 10.1097/MPG.0b013e3181cd26cd.

Nayab S, Aslam MA, Rahman SU, Sindhu ZD, Sajid S, Zafar N, et al. A review of antimicrobial peptides: its function, mode of action and therapeutic potential. Int J Pept Res Ther. 2022;28:46. DOI: 10.1007/s10989-021-10325-6.

Soylu OB, Ozturk Y, Ozer E. Alpha-defensin expression in the gastric tissue of children with Helicobacter pylori-associated chronic gastritis: an immunohistochemical study. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2008;46(4):474-7. DOI: 10.1097/MPG.0b013e31815a9923.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-27

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ