Функціональний стан нирок у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда

Автор(и)

  • А.В. Бронюк аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна, лікар-кардіолог відділення для хворих на інфаркт міокарда КНП «Вінницький регіональний центр серцево-судинної патології», Україна

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.4.104.2022.1

Ключові слова:

гострий інфаркт міокарада; функціональний стан нирок; швидкість клубочкової фільтрації; реваскуляризація

Анотація

Мета роботи – Оцінити функціональний стан нирок у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда та визначити вплив зниженої швидкості клубочкової фільтрації на перебіг захворювання.
Матеріал і методи. Проведено ретроспективний аналіз 410 медичних карт пацієнтів, котрі лікувались із приводу STEMI у відділенні для хворих на інфаркт міокарда КНП «ВРЦСП» м. Вінниці у 2019 році. Всі пацієнти госпіталізовані до 12 годин від початку больового синдрому, виконано ургентну реваскуляризацію інфаркт-залежної артерії. Середній вік обстежених (64,8±0,4) років. Чоловіків було 263 (64,1%), середній вік (60,8±0,2) років; жінок -147 (35,9%), середній вік (68,8±0,5) років.
Результати дослідження. Встановлено, що середній рівень креатиніну становив 101,5±2,2 мкмоль/л, достовірної відмінності між чоловіками та жінками не встановлено. Рівень ШКФ становив 64,8±1,1 мл хв/1,73м2 та був достовірно нижчим серед жінок, ніж чоловіків (р<0,001). ШКФ ≥90 мл/хв/1,73м2 діагностовано у 31 пацієнта (7,5%), достовірної різниці між чоловіками та жінками не встановлено. ШКФ 60-89 мл/хв/1,73м2 виявлено у 206 осіб (50,2%), достовірно частіше серед чоловіків, ніж серед жінок (р<0,001). ШКФ 30-59 мл/хв/1,73м2 встановлено у 160 пацієнтів (39,1%), достовірно частіше серед жінок, ніж у чоловіків (р<0,001). В 11 осіб (2,7%) встановлено ШКФ у межах 15-29 мл/хв/1,73м2, не відзначалось різниці між чоловіками та жінками. Достовірно більша кількість пацієнтів з Killip ІІІ були в ІІ групі (р<0,001) та з Killip ІV, (р<0,001). Серед проаналізованих нами медичних карт померлих було 28 пацієнтів (6,8%). Достовірно більша кількість пацієнтів, котрі померли, були серед пацієнтів з ШКФ менше 60 мл/хв/1,73м2, а саме 24 особи (13,8%), р<0,001.
Висновки. Встановлено, що у пацієнтів STEMI, котрим виконано ургентну реваскуляризацію, середній рівень швидкості клубочкової фільтрації становив 64,8±1,1 мл/хв/1,73м2. У 173 осіб (42,2%) відзначалось зниження швидкості клубочкової фільтрації менше 60 мл/хв/1,73м2. Достовірно частіше зниження швидкості клубочкової фільтрації діагностовано у жінок, ніж у чоловіків (р≤0,001), жінки достовірно старші, ніж чоловіки (р≤0,001). У групі пацієнтів із ШКФ менше 60 мл/хв/1,73м2 достовірно більше було пацієнтів із стажем артеріальної гіпертензії понад 10 років (р≤0,001) та стажем цукрового діабету більше 10 років (р=0,067), достовірно більше було осіб із захворюваннями периферичних артерій (р=0,017). У групі пацієнтів із STEMI та швидкості клубочкової фільтрації менше 60 мл/хв/1,73м2 достовірно більше виявляли гостру серцеву недостатність високих градацій (Killip ІІІ-ІV) – у 36 осіб (20,7%). Достовірно більшою була госпітальна летальність у пацієнтів зі зниженою швидкістю клубочкової фільтрації, відповідно 2% та 13,8%, р<0,001.

Посилання

Stefanini GG, Briguori C, Cao D, Baber U, Sartori S, Zhang Z, еt al. Ticagrelor monotherapy in patients with chronic kidney disease undergoing percutaneous coronary intervention: TWILIGHT-CKD. Eur Heart J. 2021;42(45):4683-93. DOI: 10.1093/eurheartj/ehab533.

Pilmore HL, Xiong F, Choi Y, Poppe K, Lee M, Legget M, et al. Impact of chronic kidney disease on mortality and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome: A nationwide data linkage study (ANZACS-QI 44). Nephrplogy (Carlton). 2020;25(7):535-43. DOI: 10.1111/nep.13703.

Chandrasekhar J, Baber U, Sartori S, Faggioni M, Aquino M, Kini A, et al. Sex-related differences in outcomes among men and women under 55 years of age with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention: Results from the PROMETHEUS study. Catheter Cardiovasc Interv. 2017;89(4):629-37. DOI: 10.1002/ccd.26606.

Pickering JW, Blunt IRH, Than MP. Acute Kidney Injury and mortality prognosis in Acute Coronary Syndrome patients: A meta-analysis. Nephrology (Carlton). 2018;23(3):237-46. DOI: 10.1111/nep.12984.

Kalantar-Zadeh K, Jafar TH, Nitsch D, Neuen BL, Perkovic V. Chronic kidney disease. Lancet. 2021;398(10302):786-802. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00519-5.

Correa S, Morrow DA, Braunwald E, Davies RY, Goodrich EL, Murphy SA, et al. Cystatin C for Risk Stratification in Patients After an Acute Coronary Syndrome. J Am Heart Assoc. 2018;7(20):e009-077. DOI: 10.1161/JAHA.118.009077.

Parkhomenko OM, Sopko OO, Lutai YaM, Irkin OI. Vplyv dysfunktsii nyrok na viddaleni prohnozy u patsiientiv iz hostrym infarktom miokarda bez vyrazhenykh hemodynamichnykh porushen' v anamnezi [The influence of renal dysfunction on long-term prognosis in patients with acute myocardial infarction without severe hemodynamic disorders in the anamnesis]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2015;4:79-82. (in Ukrainian).

Parkhomenko OM, Hur'ieva OS, Kornats'kyi YuV. Vplyv porushennia funktsii nyrok na perebih infarktu miokarda, uskladnenoho sertsevoiu nedostatnistiu zi zberezhenoiu systolichnoiu funktsiieiu livoho shlunochka sertsia [The influence of impaired kidney function on the course of myocardial infarction complicated by heart failure with preserved systolic function of the left ventricle of the heart]. Fiziolohichnyi zhurnal. 2013;4:80-7. (in Ukrainian).

Korda MM, Kashuba MO. Osnovy medychnoi statystyky ta provedennia komp'iuternoho statystychnoho analizu danykh statystychnymy prohramamy [Basics of medical statistics and computer statistical analysis of data with statistical programs]. Part 2. Correlation and regression. Ternopil: TNMU; 2021. 212 p. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ