Особливості показників ліпідного та електролітного обміну, рівень NT-pro BNP у пацієнтів із серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь

Автор(и)

  • Н.М. Кулаєць докторант кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.4.104.2022.4

Ключові слова:

ішемічна хвороба серця; хронічна серцева недостатність; фібриляція передсердь; ліпідограма

Анотація

Актуальність проблеми хронічної серцевої недостатності (ХСН) для лікарів багатьох країн залишається на провідних позиціях і зумовлена розповсюдженістю патології та значимими економічними втратами –
тяжкість перебігу захворювання, потреба в госпіталізаціях та значним рівнем смертності.
Мета дослідження. Вивчити показники ліпідного та електролітного обміну, рівень NT-pro BNP у пацієнтів із серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь.
Матеріал і методи. Обстежено 100 хворих віком 45-65 років. Всі пацієнти були розподілені на групи: I група – хворі на СН із синусовим ритмом або фібриляцією передсердь (ФП) (постійна або персистувальна форма), (n=50). ІІ група - хворі без СН із ФП, (n=50). III – контрольна група: 36 практично здорових осіб. Усім пацієнтам проводили клінічне обстеження, ліпідограму крові, визначення рівня NT-proBNP імуноферментним методом, ЕКГ, ехокардіографію (ЕХОКГ).
Результати дослідження. Проведений аналіз ліпідограми в обстежених пацієнтів свідчить про порушення ліпідного обміну, розвиток дисліпідемії, що є важливим фактором ризику та прогресування ішемічної хвороби серця (ІХС). Результати електролітного обміну свідчать про наявність значних відмінностей рівнів К+, Mg2+ Na+ в сироватці крові здорових і хворих на ХСН. Існувала вірогідна відмінність у бік зменшення рівнів К+, Mg2+ Na+ у сироватці крові хворих на ХСН та ФП порівняно зі здоровими. Крім того, рівні К+, Mg2+ Na+ в сироватці крові хворих на ХСН і ФП були вірогідно нижчими, ніж у хворих на ХСН із синусовим ритмом. Показники рівня NT-pro BNP у хворих на ХСН та ФП були достовірно вищими (р<0,05) за аналогічні параметри у пацієнтів без ХСН із ФП.
Висновки. Виявляли порушення ліпідного спектра крові, що свідчить про прогресування ішемічної хвороби серця та є предиктором несприятливого прогнозу у хворих на хронічну серцеву недостатність. Існувала вірогідна відмінність у бік зменшення рівнів К+, Mg2+ Na+ у сироватці крові хворих на хронічну серцеву недостатність та фібриляцію передсердь порівняно зі здоровими. Рівні К+, Mg2+ Na+ в сироватці крові хворих на хронічну серцеву недостатність і фібриляцію передсердь були вірогідно нижчими, ніж у хворих на хронічну серцеву недостатність із синусовим ритмом. Констатували збільшення рівня NT-proBNP у пацієнтів із серцевою недостатністю і фібриляцією передсердь порівняно з пацієнтами із серцевою недостатністю та синусовим ритмом.

Посилання

Cuglan B, Ermis N, Yetkin E, Karakus Y, Kurtoglu E, Ozdemir R. Evaluation of right ventricle systolic and diastolic function in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Sanamed. 2020;15(2):131-37.

Kotecha D, Piccini JP. Atrial fibrillation in heart failure: what should we do? Eur Heart J. 2015;36(46):3250-57. DOI: 10.1093/eurheartj/ehv513.

Taniguchi N, Miyasaka Y, Suwa Y, Harada S, Nakai E, Shiojima I. Heart failure in atrial fibrillation - an update on clinical and echocardiographic implications. Circ J. 2020;84(8):1212-17. DOI: 10.1253/circj.CJ-20-0258.

Sartipy U, Dahlström U, Fu M, Lund LH. Atrial fibrillation in heart failure with preserved, mid-range, and reduced ejection fraction. JACC Heart Fail. 2017;5(8):565-74. DOI: 10.1016/j.jchf.2017.05.001.

Bavishi A, Patel RB. Addressing comorbidities in heart failure: hypertension, atrial fibrillation, and diabetes. Heart Fail Clin. 2020;16(4):441-56. DOI: 10.1016/j.hfc.2020.06.005.

Ahn MS, Yoo BS, Yoon J, Lee SH, Kim JY, Ahn SG, et al. Guideline-directed therapy at discharge in patients with heart failure and atrial fibrillation. Heart. 2020;106(4):292-98. DOI: 10.1136/heartjnl-2019-315240.

Denham NC, Pearman CM, Caldwell JL, Madders G, Eisner DA, Trafford AW, et al. Calcium in the pathophysiology of atrial fibrillation and heart failure. Front Physiol. 2018;9:1380. DOI: 10.3389/fphys.2018.01380.

Madan N, Itchhaporia D, Albert CM, Aggarwal NT, Volgman AS. Atrial fibrillation and heart failure in women. Heart Fail Clin. 2019;15(1):55-64. DOI: 10.1016/j.hfc.2018.08.006.

Reddy Y, Obokata M, Verbrugge FH, Lin G, Borlaug BA. Atrial dysfunction in patients with heart failure with preserved ejection fraction and atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 2020;76(9):1051-64. DOI: 10.1016/j.jacc.2020.07.009.

Mohsen Ali Mahmoud Salama, Wael Mohammed Attia, Mohamed Abdelaziz Mohamed. Assessment of Diastolic Dysfunction in Patients with Atrial Fibrillation. Al-Azhar International Medical Journal. 2020;1(3):309-13.

Voronkov LH, Amosova KM, Dziak HV, Zharinov OY, Kovalenko VM, Korkushko OV, et al. Rekomendatsii Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti [Guidelines of the Ukrainian Association of Cardiology for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure]. Sertseva nedostatnist ta komorbidni stany. 2017;(1.1):1-66. (in Ukrainian).

Goroshi M, Chand D. Myocardial Performance Index (Tei Index): A simple tool to identify cardiac dysfunction in patients with diabetes mellitus. Indian Heart J. 2016;68(1):83-7. DOI: 10.1016/j.ihj.2015.06.022.

Taniguchi N, Miyasaka Y, Suwa Y, Harada S, Nakai E, Kawazoe K, et al. Usefulness of left atrial volume as an independent predictor of development of heart failure in patients with atrial fibrillation. Am J Cardiol. 2019;124(9):1430-35. DOI: 10.1016/j.amjcard.2019.07.049.

Adhikaree A, Malla R, Sah R, Maskey A, Rajbhandari S, Sharma D, et al. Echocardiographic assessment of Diastolic Function in patients with Atrial Fibrillation. Nepalese Heart Journal. 2019;16(2):17-21.

O’Neal WT, Sandesara P, Patel N, Venkatesh S, Samman-Tahhan A, Hammadah M, et al. Echocardiographic predictors of atrial fibrillation in patients with heart failure with preserved ejection fraction. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2017;18(7):725-29. DOI: 10.1093/ehjci/jex038.

Kristensen SL, Mogensen UM, Jhund PS, Rørth R, Anand IS, Carson PE, et al. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide levels for risk prediction in patients with heart failure and preserved ejection fraction according to atrial fibrillation status. Circ Heart Fail. 2019;12(3):e005766. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.118.005766.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ