Клінічно-параклінічні особливості перебігу інфекції, викликаної SARS-CoV-2, у дітей молодшого шкільного віку залежно від статі

Автор(и)

  • С.І. Сажин канд. мед. наук, доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.4.104.2022.6

Ключові слова:

COVID-19; SARS-CoV-2; діти; стать

Анотація

Упродовж 2,5 року триває пандемія COVID-19, яка є серйозним викликом для систем охорони здоров’я більшості країн світу. Висока частота мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 змінює епідеміологічні характеристики, клінічні прояви хвороби, а також наслідки після перенесеної інфекції.
Мета дослідження. Провести аналіз клінічно-параклінічних особливостей перебігу COVID-19 у дітей молодшого шкільного віку з урахуванням статі для вдосконалення прогнозу тяжкості та тривалості хвороби, оптимізації тактики ведення пацієнтів.
Матеріал і методи. Проаналізовано 55 клінічних випадків COVID-19 у пацієнтів молодшого шкільного віку. Групоформувальною ознакою вважали стать дітей, що дозволило виокремити дві групи спостереження. Отримані результати аналізували методами описової статистики, біостатистики та клінічної епідеміології.
Результати. Встановлено, що серед половини пацієнтів чоловічої статі та у 44,4% дівчат реєструвалися ускладнення основного захворювання, здебільшого у формі гострої дихальної недостатності. Початок захворювання характеризувався загальною слабкістю та лихоманкою. Серед хлопчиків вірогідно частіше відзначався кашель, натомість у дівчат спостерігалася тенденція до збільшення частоти скарг на утруднення носового дихання. У стаціонарі при фізикальному обстеженні наявність патологічних шумів У легенях при аускультації вірогідно частіше траплялася серед пацієнтів чоловічої статі (75,0±8,2 проти 48,1±9,6%, Рφ < 0,05). Високою прогностичною цінністю більш тривалої госпіталізації серед пацієнтів характеризувалися чоловіча стать, проживання в місті, порушення в календарі обов’язкових щеплень, наявність задишки, рівень сатурації киснем нижче 95% при госпіталізації.
Висновок. Перебіг COVID-19 у дітей молодшого шкільного віку суттєво не залежав від статі та мав мультисимптомний характер, проте середня тривалість перебування в стаціонарі була вірогідно вищою серед пацієнтів чоловічої статі. Неповний вакцинальний статус вірогідно збільшував атрибутивний, відносний ризики більшої кількості ліжко-днів при співвідношенні шансів 6,7:1.

Посилання

World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard; [Internet] [cited 2022 Jan 26]. Available from: https://covid19.who.int/.

Morbidity and Mortality Weekly Report. Hospitalizations associated with COVID-19 among children and adolescents - COVID-NET, 14 states, March 1, 2020-August 14, 2021 [Internet]. COVID-NET Surveillance Team; 2021 Sep 10 [cited 2022 Jan 06]. 70(36);1255. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8437052/.

Nallasamy K, Angurana SK, Jayashree M, Mathew JL, Bansal A, Singh MP, et al. Clinical Profile, Hospital Course and Outcome of Children with COVID-19. Indian J Pediatr. 2021 Feb 13;88(10):979-84. DOI: 10.1007/s12098-020-03572-w.

Singh P, Attri K, Mahto D, Kumar V, Kapoor D, Seth A, et al. Clinical Profile of COVID-19 Illness in Children - Experience from a Tertiary Care Hospital. Indian J Pediatr. 2021 Jul 27 [cited 2022 Jan 06]. Available from: https://doi.org/10.1007/s12098-021-03822-5.

Zadorozhna VI, Serhieieva TA. Kharakterystyka epidemichnoho protsesu COVID-19 pid chas druhoi khvyli pidiomu zakhvoriuvanosti v Ukraini [Characteristics of the epidemic process of COVID-19 during the second wave of the rise in morbidity in Ukraine]. Infektsiini khvoroby. 2021;3:13-20. (in Ukrainian).

Leibel SL, Sun X. COVID-19 in Early Life: Infants and Children Are Affected Too. Physiology (Bethesda). 2021;36(6):359-66.

Malcangi G, Inchingolo AD, Inchingolo AM, Santacroce L, Marinelli G, Mancini A, et al. COVID-19 Infection in Children, Infants and Pregnant Subjects: An Overview of Recent Insights and Therapies. Microorganisms. 2021 Sep 16;9(9):1964. DOI: 10.3390/microorganisms9091964.

Wald ER, Schmit KM, Gusland DY. A Pediatric Infectious Disease Perspective on COVID-19. Clin Infect Dis. 2021;72(9):1660-666. DOI: 10.1093/cid/ciaa1095.

Viner RM, Ward JL, Hudson LD, Ashe M, Patel SV, Hargreaves D, et al. Systematic review of reviews of symptoms and signs of COVID-19 in children and adolescents. Arch Dis Child. 2020 Dec 17;archdischild-2020-320972. DOI: 10.1136/archdischild-2020-320972.

Koloskova OK, Kramar'ov SO, Bilous TM, Ivanova LA, Kamins'ka TM, Nezghoda II, et al. Osoblyvosti perebihu koronavirusnoi infektsii COVID-19 u ditei Ukrainy [Peculiarities of the course of the COVID-19 coronavirus infection in children of Ukraine]. Aktual'na infektolohiia. 2021;9(2):18-26. (in Ukrainian).

Mukherjee S, Pahan K. Is COVID-19 Gender-sensitive? J Neuroimmune Pharmacol. 2021;16(1):38-47. DOI: 10.1007/s11481-020-09974-z.

Debevec T, Burtscher J, Millet GP. Preterm birth: Potential risk factor for greater COVID-19 severity? Respir Physiol Neurobiol. 2020;280:103484. DOI: 10.1016/j.resp.2020.103484.

Franklin R, Young A, Neumann B, Reyahi A, Joannides A, Modis Y, et al. Homologous protein domains in SARS-CoV-2 and measles, mumps and rubella viruses: preliminary evidence that MMR vaccine might provide protection against COVID-19. medRxiv [Preprint]. 2020 [cited 2022 Jan 12]: 14 p. Available from: https://doi.org/10.1101/2020.04.10.20053207.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ