Нові методичні підходи покращання підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, англійська мова професійного спрямування

Автор(и)

  • Ю.Є. Роговий д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine
  • О.В. Білоокий канд. мед. наук, доцент кафедри хірургії №1 закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці, Ukraine
  • В.В. Білоокий д-р мед. наук, професор кафедри хірургії №1, декан стоматологічного факультету закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXVI.4.104.2022.13

Ключові слова:

ліцензійні інтегровані іспити «Крок»; пам’ять; мислення; інтелект; покращання підготовки; інтегративний підхід

Анотація

Актуальність. Проблема якісної підготовки фахівців медичної галузі є надзвичайно важливим питанням в усьому світі, і в Україні в тому числі. Для формування високопрофесійного спеціаліста необхідним є досягнення триєдиного завдання: успішне складання ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок”, удосконалення своїх практичних навичок та медичних маніпуляцій в умовах симуляційного центру і клініки та формування усвідомлення практичної діяльності лікаря завдяки використанню інтегративного підходу патофізіології.
Мета роботи. Порівняти якість підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, англійська мова професійного спрямування за допомогою класичного методу і запропонованого алгоритму, що складається з п’яти етапів та дає можливість забезпечити інтегративний підхід з переходом від домінуючого напруження пам’яті до мислення й інтелекту.
Матеріал і методи. Проаналізували ефективність підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, англійська мова професійного спрямування за допомогою класичного методу та запропонованого алгоритму.
Результати. Запропонований аналіз на кожному практичному занятті 10 тестових завдань із бази даних “Kрок” українською мовою і п’яти тестових завдань англійською мовою професійного спрямування за таким алгоритмом. Сторінка зошита для практичних занять розділяється вертикальною лінією таким чином: 2/3 - робоча ділянка і 1/3 - поле. Далі проводиться вибір тестових завдань з банку даних за темою заняття і виписується одне тестове завдання на одній сторінці у верхній частині робочої ділянки, тобто необхідно використовувати 10 сторінок зошита для україномовних тестів і п’ять сторінок для англійської мови професійного спрямування. На другому етапі відмічається правильна відповідь*. Третій етап - необхідно пояснити письмово, чому позначена відповідь правильна і чому кожен дистрактор є відповіддю неправильною. Четвертий етап - підкреслити ключові слова в тесті. П’ятий етап - знайти пояснення всіх термінів, які трапляються в тесті, правильній відповіді і дистракторах та виписати їх на полях. Висновки. Застосування запропонованого алгоритму в п’ять етапів аналізу тестових завдань із відкритої бази даних “Kрок” українською мовою і тестових завдань англійською мовою професійного спрямування дозволяє удосконалити традиційні види навчання, перейти від класичної підготовки студентів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок», Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, англійська мова професійного спрямування з домінуванням напруження пам’яті (свідомості минулого) до переважного використання мислення (поняття, судження, висновок) та інтелекту (аналізу, синтезу, абстракції, конкретизації, узагальнення), що дасть можливість всебічного усвідомлення суті тестових завдань та сприяти формуванню усвідомлення практичної діяльності лікаря.

Посилання

Korda MM, Shul'hai AH, Zaporozhan SI, Kritsak MIu. Symuliatsiine navchannia u medytsyni – skladova chastyna u protsesi pidhotovky likaria-spetsialista [Simulation training in medicine is an integral part of the process of training a specialist doctor]. Medychna osvita. 2016;4:17-20. DOI: 10.11603/me.2414- 5998.2016.4.7302. (in Ukrainian).

Mruha MR. Otsinka klinichnoi kompetentnosti studentiv medychnykh navchal'nykh zakladiv za dopomohoiu standartyzovanykh patsiientiv [Evaluation of clinical competence of students of medical educational institutions using standardized patients]. Medychna osvita. 2000;4:14-9. (in Ukrainian).

Nechytailo MIu, Bilookyi VV, Rohovyi YuIe. Zhovchnyi perytonit: patofiziolohiia i likuvannia [Biliary peritonitis: pathophysiology and treatment]. Chernivtsi: Bukrek; 2011. 296 p. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Bocharov AV, Kobylians'ka RM. Rol' al'ternatyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni teoretychnykh ta klinichnykh medychnykh dystsyplin [The role of alternative teaching methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines]. Medychna osvita. 2003;1:22-4. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe. Rol' V Mizhnarodnoho konhresu patofiziolohiv (ISP 2006) u polipshenni vykladannia ta zasvoiennia providnoi teoretychnoi dystsypliny [The role of the V International Congress of Pathophysiologists (ISP 2006) in improving the teaching and learning of a leading theoretical discipline]. Medychna osvita. 2007;4:22-4. (in Ukrainian).

Rоhоvyі YuYе, editor. Раthорhysіоlоgy. Third еd. Сhеrnіvtsі: Bukrеk; 2021. 404 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-24

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ