ЧАСТОТА ГОСТРОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ПІСЛЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ

Автор(и)

  • А.В. Соломончук аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна, лікар-анестезіолог рентгенопераційного блоку КНП «Вінницький регіональний центр серцево-судинної патології», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.27.1.105.2023.6

Ключові слова:

серцева недостатність; інфаркт міокарда; гостра серцева недостатність; реваскуляризація; коронарографія; стентування; ішемічна хвороба серця; черезшкірне коронарне втручання

Анотація

Вивчити частоту гострої серцевої недостатності (ГСН) у пацієнтів із Q-інфарктом міокарда (ІМ), встановити клініко-функціональні особливості перебігу та фактори ризику ГСН високих градацій.
Матеріал і методи. Проаналізовано дані 308 пацієнтів із Q-ІМ середнього віку (62,9±0,6) років, з них 215 чоловіків (69,8%) та 93 жінки (30,2%), які перебували на лікуванні в спеціалізованому кардіологічному відділенні. Серед обстежених хворих проаналізовано поєднання Q-ІМ із ГСН різних класів за Killip. Всім пацієнтам проведено ретельний збір анамнезу, загальноклінічне обстеження, ЕКГ, ехокардіографія та УЗД легень, коронаровентрикулографія, додаткове лабораторне обстеження (кількісний тропонін І, Д-димер, КФК-МВ, СРБ, NT-proBNP). Статистичний аналіз результатів виконано в програмі «Statistica 7.0».
Результати. Серед усіх обстежених 161 (52,3%) особа мала ГСН І класу за Killip, 44 (14,3%) – ГСН класу ІІ, 55 (17,8%) – ГСН класу ІІІ та 48 (15,6%) пацієнтів – ГСН класу IV. При розподілі за віком та статтю не виявлено достовірної різниці між різними класами ГСН. В усіх групах переважали чоловіки – від 61,8% у групі ІМ+ГСН класу ІІІ до 73,3% у групі ІМ+ГСН класу І. В усіх групах обстежених переважали пацієнти, які були госпіталізовані в термін від 2 до 6 годин від початку больового синдрому – 63,4% у групі І, 45,4% - у групі ІІ, 49,1% - у групі ІІІ та 56,2% - у групі IV. Госпіталізованих протягом 6-12 годин серед усіх хворих на ІМ було 19,2%, дещо більше - у групах ГСН І і ІІ (20,5% та 22,7%), ніж у групах ІІІ та IV (16,4% та 14,7%), (р=0,34). Найменша частка пацієнтів – 7,2% – госпіталізована у термін понад 12 годин від початку больового синдрому, від 3,7% - у групі ІМ та ГСН І до 12,7% у групі ГСН ІІІ (р=0,32). Середній індекс маси тіла (ІМТ) становив (29,6±0,3) кг/м2, найвищий ІМТ визначено в групі ІМ та ГСН ІІІ – (30,5±0,4) кг/м2, найнижчий – у групі ІМ та ГСН І – (29,1±0,4) кг/м2 (р=0,24). Артеріальна гіпертензія (АГ) серед осіб із ГСН І виявлялась у 85,1% випадків, із ГСН ІІ – у 100%, у групі ГСН ІІІ – у 90,9%, у ГСН IV – у 89,6% (р=0,66). При порівнянні даних пацієнтів із ІМ та ГСН високих градацій – Killip III-IV (група ІІ) встановлено, що вони були достовірно старшими за осіб із ІМ без ознак ГСН високих градацій (р=0,016). Встановлено, що пацієнти із ІМ та ГСН високих градацій відрізнялись від осіб із ГСН І-ІІ класу вищим ІМТ – (30,4±0,5) проти (29,1±0,2) кг/м2, відповідно (р=0,046), а також більш тривалим анамнезом АГ – у групі ІІ. АГ понад 10 років була у 52,4% пацієнтів, тоді як у І групі – у 36,1% (р=0,006). Відзначається достовірно вища частота всіх форм фібриляції передсердь (ФП) в анамнезі у пацієнтів із ГСН високих градацій – 12,6% проти 3,9% у групі І (р=0,0004) та вища частота хронічних обструктивних захворювань легень – 10,7% проти 4,4% (р=0,035).
Висновки. При порівнянні пацієнтів з інфарктом міокарда та різними класами гострої серцевої недостатності виявлено, що ІІІ та IV класи гострої серцевої недостатності відрізняються від осіб із ГСН І та ІІ класу за частотою випадків фібриляції передсердь, тоді як інші супутні захворювання наявні в усіх групах без достовірної різниці. Пацієнти з інфарктом міокарда, ускладненим гострою серцевою недостатністю високих градацій, відрізняються від групи з інфарктом міокарда без гострої серцевої недостатності високих градацій старшим віком, вищим індексом маси тіла, тривалішою артеріальною гіпертензією в анамнезі, більшою частотою випадків фібриляції передсердь та хронічного обструктивного захворювання легень. Стабільна стенокардія в анамнезі відзначається частіше в осіб без гострої серцевої недостатності високих градацій.

Посилання

González-Pacheco H, Manzur-Sandoval D, Gopar-Nieto R, Álvarez-Sangabriel A, Martínez-Sánchez C, Eid-Lidt G, et al. Cardiogenic shock among patients with and without acute myocardial infarction in a Latin American Country: A Single-Institution Study. Glob Heart. 2021;16(1):78-92. DOI: 10.5334/gh.988.

Tsao CW, Aday AW, Almarzooq ZI, Alonso A, Beaton AZ, Bittencourt MS, et al. Heart disease and stroke statistics-2022 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2022;145(8):153-639. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001052.

Dorohoi AP, Manoilenko TS, Reven'ko IL, Dorokhina HM. Problemy zdorov'ia i tryvalosti zhyttia v suchasnykh umovakh [Problems of health and life expectancy in modern conditions]. Natsional'na akademiia medychnykh nauk Ukrainy, DU «NNTs Instytut kardiolohii imeni akad. M.D. Strazheska: Kyiv; 2017. 299 p. (in Ukranian).

Global Burden of Disease Collaborators. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1204-22. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30925-9.

Handziuk VA. Dynamika zakhvoriuvanosti ta poshyrenosti khvorob systemy krovoobihu sered naselennia Ukrainy na suchasnomu etapi: natsional'nyi ta rehional'nyi aspekty [Dynamics of incidence and prevalence of diseases of the circulatory system among the population of Ukraine at the current stage: national and regional aspects]. Visnyk sotsial'noi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorov'ia Ukrainy. 2014;2:74-8. (in Ukranian).

Mostovyi YuM, Rasputina LV. Ishemichna khvoroba sertsia, hostryi koronarnyi syndrome [Ischemic heart disease, acute coronary syndrome]. Kliuchovi polozhennia: tezy lektsii; Departament okhorony zdorov'ia Vinnyts. oblderzhadmin, Vinnyts'k. nats. med. un-t im. M. I. Pyrohova. Kyiv: Tsentr DZK; 2017. 95 p. (in Ukranian).

Pokaznyky zdorov’ia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorov’ia v Ukraini: dani tsentru medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. Dovidnyk "Pokaznyky zdorov’ia naselennia" [Population health indicators and use of health care resources in Ukraine: data from the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine. Directory "Indicators of population health"]. 2018. Available from: http://medstat.gov.ua/im/upload/Zagaln2018.zip (in Ukranian).

Steg PG, Dabbous OH, Feldman LJ, Cohen-Solal A, Aumont MC, López-Sendón J, et al. Determinants and prognostic impact of heart failure complicating acute coronary syndromes: observations from the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Circulation. 2004;109(4):494-99. DOI: 10.1161/01.CIR.0000109691.16944.DA.

Klein LW, Shaw RE, Krone RJ, Brindis RG, Anderson HV, Block PC, et al. Mortality after emergent percutaneous coronary intervention in cardiogenic shock secondary to acute myocardial infarction and usefulness of a mortality prediction model. Am J Cardiol. 2005;96(1):35-41. DOI: 10.1016/j.amjcard.2005.02.040.

Choudhary R, Di Somma S, Maisel AS. Biomarkers for diagnosis and prognosis of acute heart failure. Curr Emergency Hosp Med Rep. 2013;1:133-40. DOI: 10.1007/s40138-013-0009-3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ