АСОЦІАЦІЯ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ НИЗЬКОГО СТУПЕНЯ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-го ТИПУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • М.В. Бєлінський аспірант каф. внутрішньої медицини №2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine
  • Н.М. Середюк д-р мед. наук, професор, зав. каф. внутрішньої медицини №2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.27.1.105.2023.10

Ключові слова:

інфаркт міокарда; цукровий діабет; запалення; атеросклероз; ST2; фібронектин

Анотація

Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) залишається важливою глобальною проблемою охорони здоров'я, а раннє розпізнавання та лікування мають вирішальне значення для зменшення шкоди та покращення результатів лікування пацієнтів. Цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) – поширений метаболічний розлад, пов'язаний із STEMI через такі фактори, як інсулінорезистентність, оксидативний стрес та запалення.
Мета – визначити взаємозв'язок між ЦД2 та маркерами запалення у пацієнтів з STEMI шляхом порівняння рівнів системних індексів імунозапалення, фібронектину та розчинного ST2 у хворих на STEMI з ЦД2 та без ЦД2.
Матеріал і методи. Обстежено 131 пацієнта з діагнозом STEMI, які перебували на стаціонарному лікуванні в Івано-Франківському обласному клінічному кардіологічному центрі. Досліджувана популяція розподілена на дві групи: 1-ша - 97 пацієнтів зі STEMI та ЦД2, 2-га - 34 пацієнти тільки з STEMI.
Результати. Показники Systemic immune‐inflammation index (SII) (2074,50 (1838,45;2331,05) проти 1504,85 (1342,00;1943,38)), Neutrophil‐to‐lymphocyte ratio (NLR) (7,80 (7,10;8,60) проти 6,30 (5,80;8,60), p=0,002) та Aggregate index of systemic inflammation (AISI) (699,45±433,53 проти 531,80±217,27, p=0,033) були достовірно вищими у хворих на STEMI та ЦД 2-го типу порівняно з пацієнтами лише зi STEMI. Також рівні фібронектину (2,76±0,33 проти 2,53±0,44 нг/мл, р=0,002) та sST2 (23,06±1,19 проти 20,93±1,63 нг/мл, р=0,000) були вищими у пацієнтів зі STEMI та ЦД2 порівняно з пацієнтами з одним лише STEMI. Platelet‐to‐lymphocyte ratio (PLR) (226,01±48,58 проти 224,19±59,61) та Systemic immune-inflammation index (SIRI) (2,59±1,54 проти 2,34±0,98) достовірно не відрізнялися між двома групами. SII показав дуже значний зв'язок з 1-ю групою (OR = 1,004 (1,002-1,005), p<0,001), NLR показав значний позитивний зв'язок з 1-ю групою (OR = 1,647, 95% CI = 1,138-2,382, p = 0,008). Інші маркери не показали значущих зв'язків. Фібронектин (ВР = 4,524, 95% ДІ = 1,646-12,430, р = 0,003) і sST2 (ВР = 3,594, 95% ДІ = 2,203-5,864, р < 0,001) були позитивно пов'язані з 1-ю групою. Висновки. Такі фактори, як вік, ІМТ та маркери запалення (SII, sST2, NLR) були достовірно пов'язані з ЦД2 у пацієнтів зi STEMI. sST2 та SII виявилися кращими предикторами ЦД2 порівняно з іншими маркерами запалення. Ці результати підкреслюють важливість врахування множинних факторів при оцінці ризику розвитку ЦД2 у пацієнтів зi STEMI.

Посилання

Vogel B, Claessen BE, Arnold SV, Chan D, Cohen DJ, Giannitsis E, et al. ST-segment elevation myocardial infarction. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):39. DOI: 10.1038/s41572-019-0090-3.

Glovaci D, Fan W, Wong ND. Epidemiology of Diabetes Mellitus and Cardiovascular Disease. Curr Cardiol Rep. 2019;21(4):21. DOI: https://www.doi.org/10.1007/s11886-019-1107-y.

Rotariu D, Babes EE, Tit DM, Moisi M, Bustea C, Stoicescu M, et al. Oxidative stress – Complex pathological issues concerning the hallmark of cardiovascular and metabolic disorders. Biomed Pharmacother. 2022;152:113238. DOI: https://www.doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113238.

Sharif S, van der Graaf Y, Cramer MJ, Kapelle LJ, de Borst GJ, Visseren FLJ, et al. Low-grade inflammation as a risk factor for cardiovascular events and all-cause mortality in patients with type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol. 2021;20(1):220. DOI: https://www.doi.org/10.1186/s12933-021-01409-0.

Castro AM, Macedo-de la Concha LE, Pantoja-Meléndez CA. Low-grade inflammation and its relation to obesity and chronic degenerative diseases. Revista Médica del Hospital General de México. 2017;80(2):101-5. DOI: https://www.doi.org/10.1016/j.hgmx.2016.06.011.

Ye Z, Hu T, Wang J, Xiao R, Liao X, Liu M, et al. Systemic immune-inflammation index as a potential biomarker of cardiovascular diseases: A systematic review and meta-analysis. Front Cardiovasc Med. 2022;9:933913. DOI: https://www.doi.org/10.3389/FCVM.2022.933913.

Zarà M, Campodonico J, Cosentino N, Biondi ML, Amadio P, Milanesi G, et al. Plasma exosome profile in ST-elevation myocardial infarction patients with and without out-of-hospital cardiac arrest. Int J Mol Sci. 2021;22(15):8065. DOI: https://www.doi.org/10.3390%2Fijms22158065.

Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2018;39(2):119-77. DOI: https://www.doi.org/10.1093/EURHEARTJ/EHX393.

Davies MJ, Aroda VR, Collins BS, Gabbay RA, Green J, Maruthur NM, et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2022. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia. 2022;65(12):1925-66. DOI: https://www.doi.org/10.1007/S00125-022-05787-2.

Lucci C, Cosentino N, Genovese S, Campodonico J, Milazzo V, de Metrio M, et al. Prognostic impact of admission high-sensitivity C-reactive protein in acute myocardial infarction patients with and without diabetes mellitus. Cardiovasc Diabetol. 2020;19(1):183. DOI: https://www.doi.org/10.1186/S12933-020-01157-7.

Ji Z, Liu G, Guo J, Zhang R, Su Y, Carvalho A, et al. The Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Is an Important Indicator Predicting In-Hospital Death in AMI Patients. Front Cardiovasc Med. 2021;8:706852. DOI: https://www.doi.org/10.3389%2Ffcvm.2021.706852.

Yang YL, Wu CH, Hsu PF, Chen SC, Huang SS, Chan WL, et al. Systemic immune-inflammation index (SII) predicted clinical outcome in patients with coronary artery disease. Eur J Clin Invest. 2020;50(5):e13230. DOI: https://www.doi.org/10.1111/ECI.13230.

Urbanowicz T, Michalak M, Al-Imam A, Olasińska-Wiśniewska A, Rodzki M, Witkowska A, et al. The Significance of Systemic Immune-Inflammatory Index for Mortality Prediction in Diabetic Patients Treated with Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery. Diagnostics. 2022;12(3):634. DOI: https://www.doi.org/10.3390/DIAGNOSTICS12030634.

Fan W, Wei C, Liu Y, Sun Q, Tian Y, Wang X, et al. The Prognostic Value of Hematologic Inflammatory Markers in Patients With Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Clin Appl Thromb Hemost. 2022;28:10760296221146183. DOI: https://www.doi.org/10.1177/10760296221146183.

Çelik MC, Karayiğit O, Ozkan C, Dolu AK, Kalçık M. Relationship Between Systemic Inflammation Index and No-Reflow Phenomenon in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Angiology. 2023;74(4):387-94. DOI: 10.1177/00033197221115562.

Kayama Y, Raaz U, Jagger A, Adam M, Schellinger IN, Sakamoto M, et al. Diabetic Cardiovascular Disease Induced by Oxidative Stress. Int J Mol Sci. 2015;16(10):25234-63. DOI: https://www.doi.org/10.3390/ijms161025234.

Jha D, Goenka L, Ramamoorthy T, Sharma M, Dhandapani VE, George M. Prognostic role of soluble ST2 in acute coronary syndrome with diabetes. Eur J Clin Invest. 2018;48(9):e12994. DOI: https://www.doi.org/10.1111/ECI.12994.

Hu X, Zhang H, Song Y, Yang Q, Zhuang L, Jin G, et al. Soluble ST2 is associated with increased carotid intima-media thickness in patients with type 2 diabetes mellitus: A case-control study. Medicine. 2020;99(5):e18940. DOI: https://www.doi.org/10.1097/MD.0000000000018940.

Miñana G, Núñez J, Bayés-Genís A, Revuelta-López E, Ríos-Navarro C, Núñez E, et al. ST2 and left ventricular remodeling after ST-segment elevation myocardial infarction: A cardiac magnetic resonance study. Int J Cardiol. 2018;270:336-42. DOI: https://www.doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.06.073.

Sabbatinelli J, Giuliani A, Bonfigli AR, Ramini D, Matacchione G, Campolucci C, et al. Prognostic value of soluble ST2, high-sensitivity cardiac troponin, and NT-proBNP in type 2 diabetes: a 15-year retrospective study. Cardiovasc Diabetol. 2022;21(1):180. DOI: https://www.doi.org/10.1186/s12933-022-01616-3.

Jenkins WS, Roger VL, Jaffe AS, Weston SA, AbouEzzeddine OF, Jiang R, et al. Prognostic Value of Soluble ST2 After Myocardial Infarction: A Community Perspective. Am J Med. 2017;130(9):1112.e9-1112.e15. https://www.doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.02.034.

Valiente-Alandi I, Potter SJ, Salvador AM, Schafer AE, Schips T, Carrillo-Salinas F, et al. Inhibiting Fibronectin Attenuates Fibrosis and Improves Cardiac Function in a Model of Heart Failure. Circulation. 2018;138(12):1236-52. DOI: https://www.10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034609.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ