ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Автор(и)

  • М.В. Коцаренко старший викладач кафедри медичної інформатики ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького, Ukraine
  • О.О. Адамович асистент кафедри нормальної анатомії ЛНМУ ім. Данила Галицького; вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Україна, 79010, Ukraine
  • О.П. Адамович доцент кафедри інфекційних хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького; вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Україна, 79010, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.27.1.105.2023.13

Ключові слова:

інформаційні технології; телемедицина; DICOM

Анотація

Сьогодні населення України переживає значні труднощі в різних сферах життя, проте однією з найактуальніших проблем залишається забезпечення належного рівня здоров’я та збереження життя нації. Тому особливої уваги потребує зараз якість медичної допомоги не лише як пряма функція, але і як своєрідний критерій рівня діяльності системи охорони здоров’я та державної політики в цілому. Одним з інноваційних напрямків організації надання медичної допомоги населенню в ХХІ сторіччі є цифрові, а також інформаційні та телекомунікаційні технології, застосування яких дозволило створити єдиний медичний інформаційний простір, що об’єднує в собі практичну та теоретичну медицину, забезпечує планування нових наукових досліджень та цілеспрямовану підготовку фахівців різних галузей медицини, які в подальшому впроваджують знання та вміння в медичну практику.
Мета дослідження - вивчення напрямків використання телемедичних технологій у роботі медичних закладів та можливостей удосконалення надання медичної допомоги населенню шляхом їх застосування.
Методи дослідження. Використані методи системного підходу та системного аналізу дали змогу комплексно дослідити можливості оптимального використання телемедичних технологій та проаналізувати наявні проблеми і запропонувати шляхи їх вирішення.
Результати. Сучасні джерела фахової літератури розглядають телемедицину в різних ракурсах: як сукупність засобів і комплексів, які забезпечують користувачам доступ до сучасних медичних ресурсів, у тому числі міжнародних, реалізують потенціал сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій в охороні здоров'я; а також, як багаторівневу та багатокомпонентну систему, що включає як медичні організації з їх професійними, інформаційними та освітніми ресурсами, медичними діагностичними пристроями, базами даних і користувачами системи, так і технічні засоби доступу до телекомунікаційних мереж, канали зв'язку і мережові засоби, давачі та інші перетворювачі медичної інформації в цифрові електричні сигнали для подальшої передачі каналами зв'язку. Беручи до уваги багатопрофільність медицини та широкий спектр медичних послуг, особливого значення набуває уніфікація клінічних, анамнестичних, лабораторних, променевих тощо баз даних та можливість їх передачі і отримання з використанням устаткування різних виробників. Одним з уніфікованих та найширше застосовуваних сьогодні стандартів у галузі передачі медичних зображень є DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – міжнародний стандарт для обробки та передачі радіологічних та інших медичних зображень від медичних пристроїв до комп'ютера, який знайшов широке застосування в різних галузях медицини.
Висновки. Результати проведеного аналізу джерел літератури засвідчують необхідність подальшого детального вивчення можливостей цифрових та інформаційних технологій у медицині для вдосконалення способів надання медичної допомоги населенню в умовах війни. Для максимально ефективного цільового застосування інформаційних систем та отримання оптимального результату, необхідне чітке розуміння їх можливостей і функцій, що дозволить досягти кінцевої мети – надання вчасної та якісної медичної допомоги пацієнту. Забезпечення надійних систем архівування та відновлення інформації, системи комунікації між медичними закладами різних рівнів, оптимізація мобільних медичних програм та систем спостереження за життєво важливими показниками пацієнтів з різного рівня важкості захворюваннями гарантують безперервність лікувально-діагностичного процесу в сучасних складних умовах.

Посилання

Adamovych OO. Vykorystannia suchasnoi informatsiinoi bazy pry pryiniatti optymal'nykh rishen' u zakladakh okhorony zdorov’ia dlia udoskonalennia sposobiv nadannia yakisnoi medychnoi dopomohy naselenniu. L'viv-2022 [ The use of a modern information base when making optimal decisions in health care institutions to improve the methods of providing high-quality medical care to the population. Lviv-2022]. 2022. 1-77 p. (in Ukrainian).

Smiianova VA, editor. Vprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu u likuval'no-profilaktychnykh orhanizatsiiakh ISO 9001:2015 [Implementation of the quality management system in medical and preventive organizations ISO 9001:2015]. Sumy: Sumsʹkyy derzhavnyy universytet; 2019. 246 p. (in Ukrainian).

Khavroniuk MI. Konstytutsiia Ukrainy: Ofits. tekst: Komentar zakonodavstva Ukrainy pro prava ta svobody liudyny i hromadianyna [Constitution of Ukraine: Official. text: Commentary on the legislation of Ukraine on human and citizen rights and freedoms]. 2nd ed. Kyiv: Vydavnytstvo A.S.K.; 2003. 384 p. (in Ukrainian).

Buletsa SB. Tsyvil'ni pravovidnosyny, scho vynykaiut' u sferi zdiisnennia medychnoi diial'nosti: teoretychni ta praktychni problem [Civil legal relations arising in the field of medical activity: theoretical and practical problems] [dissertation abstract]. Nats. un-t Odes. yuryd. Akad: Odesa; 2016. 45 p. (in Ukrainian).

Horachuk V, Bohatyr I. Dosvid rozrobky ta vprovadzhennia informatsiinoi systemy monitorynhu yakosti medychnoi dopomohy [Experience in developing and implementing an information system for monitoring the quality of medical care]. Medychnyi forum. 2014;2:55-9. (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 r. № 1075 Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku vartosti posluhy z medychnoho obsluhovuvannia [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 27, 2017 No. 1075 On approval of the Methodology for calculating the cost of medical care services]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

Osadchyi OI. Innovatsiini IT-tekhnolohii na sluzhbi okhorony zdorov’ia Ukrainy [Innovative IT technologies in the healthcare service of Ukraine]. UMZh. 2020. Available from: https://www.umj.com.ua/article/195118. (in Ukrainian).

Dubchak L. Telemedytsyna: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [Telemedicine: current state and development prospects]. Systemy obrobky informatsii. 2017;1:144-6. DOI: 10.30748/soi.2017.147.26. (in Ukrainian).

Kopniak KV. Otsiniuvannia efektyvnosti vprovadzhennia medychnykh informatsiinykh system [Evaluation of the effectiveness of the implementation of medical information systems]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. 2017;2:109-119. (in Ukrainian).

Rybak VA, Kopchak AV. Suchasni mozhlyvosti ta perspektyvy zastosuvannia CAD/CAM tekhnolohii v likuvanni khvorykh iz defektamy i deformatsiiamy kistok lytsevoho cherepa [Modern possibilities and prospects of using CAD/CAM technology in the treatment of patients with defects and deformations of the bones of the facial skull]. Travma. 2015;16(3):71-8. (in Ukrainian).

Kukhlevs'kyi YuI, Student VO, Masna ZZ. Vplyv funktsional'noho navantazhennia na strukturu ta yakist' kistkovoi tkanyny komirkovykh vidrostkiv verkhn'oi schelepy u molodykh osib [The influence of functional load on the structure and quality of bone tissue of cellular processes of the upper jaw in young people]. Klinichna anatomiia ta operatyvna khirurhiia. 2017;16(1):24-9. (in Ukrainian).

Kukhlevs'kyi YuI, Masna ZZ. Promenevi biomarkery za danymy konusno-promenevoi komp’iuternoi tomohrafii dlia vyiavlennia oznak anatomichnoi asymetrii verkhn'oi ta nyzhn'oi schelep u osib zriloho viku [Radiation biomarkers based on cone-beam computed tomography data to detect signs of anatomical asymmetry of the upper and lower jaws in adults]. Svit medytsyny ta biolohii. 2018;4:167-71. (in Ukrainian).

Cherkes MB, Student VO, Masna ZZ. Variants of the maxillary sinus shapesdepending on the section planes on the computed tomography. Deutscher Wissenschaftsherold. Hameln. 2017;1:51-5. DOI: 10.19221/2017111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

НАУКОВІ ОГЛЯДИ