РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПОКРАЩАННІ ВИКЛАДАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • Ю.Є. Роговий д-р мед. наук, професор, завідувач кафедри патологічної фізіології закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine
  • О.В. Білоокий канд. мед. наук, доцент кафедри хірургії №1 закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці, Ukraine
  • В.В. Білоокий д-р мед. наук, професор кафедри хірургії №1, декан стоматологічного факультету закладу вищої освіти Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.27.1.105.2023.15

Ключові слова:

критичне мислення; покращання навчального процесу; інтегративний підхід; «квітка лотоса»; «шість капелюхів Едварда де Боно»

Анотація

Актуальність. Відомо, що критичне мислення - система суджень, яка використовується для аналізу фактів, явищ, подій з висуванням обґрунтованих висновків. Критичне мислення дозволяє сформулювати оцінки, інтерпретації, коректно застосовувати отримані результати до ситуацій і проблем. Критичне мислення - навчання вмінню міркувати. Критичне мислення - це мислення про мислення, коли людина розмірковує з метою поліпшити своє мислення.
Мета роботи – захистити точку зору, що впровадження технологій критичного мислення в навчальний процес буде сприяти покращанню підготовки фахівців медичної галузі з істотним поліпшенням якості викладання фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін.
Матеріал і методи. Проаналізували покращання якості викладання фундаментальних теоретичних і клінічних дисциплін за допомогою впровадження технологій критичного мислення: «квітка лотоса», «шість капелюхів Едварда де Боно», фішбоун, «мозковий штурм», інтелектуальні карти.
Результати. Запропоновані технології критичного мислення “Квітка лотоса”- прийом, який передбачає пошук рішення проблеми обов'язково по восьми напрямках, розвиває творчі здібності студентів; «мозковий штурм» «brаіnstоrmіng» - оперативний метод вирішення проблеми на основі стимулювання творчої активності студентів; прийом «фішбоун» у «голові» кістяка студенти позначають ту проблему, яка розглядається, на верхніх кісточках зазначаються причини виникнення досліджуваної проблеми, на нижніх кісточках по ходу читання виписують факти, що підтверджують наявність сформульованих причин, у «хвості» міститься висновок по досліджуваному питанню; інтелект-карти (mind maps, ментальні карти, «карти розуму», карти пам'яті) - спосіб наочного подання будь-якої структурованої інформації, форма графічного вираження; «шість капелюхів мислення Едварда де Боно» – ідея паралельного мислення: конструктивного мислення, при якому різні точки зору і підходи не стикаються, а співіснують, простий і практичний спосіб розділення процесу мислення на шість різних режимів, кожен з яких представлений метафоричним капелюхом певного кольору.
Висновки. Застосування технологій критичного мислення: «квітка лотоса», «шість капелюхів Едварда де Боно», фішбоун, «мозкових штурмів», інтелектуальних карт дозволяє удосконалити якість навчання з використанням інтегративного підходу патофізіології, що дасть можливість ефективно реалізувати компетентісний підхід та сприяти формуванню усвідомлення практичної діяльності лікаря.

Посилання

Yehorova VV. Suchasni pedahohichni tekhnolohii rozvytku naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv u vyschii osviti [Modern pedagogical technologies for the development of scientific and pedagogical workers in the context of European integration processes in higher education]. Naukovyi visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia «Pedahohika. Sotsial'na robota». 2014;30:52-5. (in Ukrainian).

Rоhоvyі YuIe, editor. Раthорhysіоlоgy. Third еd. Сhеrnіvtsі: Bukrеk; 2021. 404 р.

Rohovyi YuIe. Rol' V Mizhnarodnoho konhresu patofiziolohiv (ISP 2006) u polipshenni vykladannia ta zasvoiennia providnoi teoretychnoi dystsypliny [The role of the V International Congress of Pathophysiologists (ISP 2006) in improving the teaching and learning of a leading theoretical discipline]. Medychna osvita. 2007;4:22-4. (in Ukrainian).

Rohovyi YuIe, Bocharov AV, Kobylians'ka RM. Rol' al'ternatyvnykh metodiv navchannia pry vykladanni teoretychnykh ta klinichnykh medychnykh dystsyplin [The role of alternative teaching methods in teaching theoretical and clinical medical disciplines]. Medychna osvita. 2003;1:22-4. (in Ukrainian).

Nechytailo MIu, Bilookyi VV, Rohovyi YuIe. Zhovchnyi perytonit: patofiziolohiia i likuvannia [Biliary peritonitis: pathophysiology and treatment]. Chernivtsi: Bukrek; 2011. 296 p. (in Ukrainian).

Bloom BS. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. New York: Longman; 1984. 207 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-23

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ