DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XIX.4.76.2015.206

СТАН ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ, ДЕСТРУКТИВНИЙ ТРИХОФІТНИЙ ОНІХОМІКОЗ, АСОЦІЙОВАНИЙ ІЗ ВРОСЛИМ НІГТЕМ

А.Р. Вергун, З.М. Кіт, О.М. Вергун

Анотація


Проспективно обстежено за десятирічний період 103 пацієнти з ускладненим мікотичним ураженням нігтів віком 52-85 років; основна група – 93 хворих
на метаболічний синдром, асоційований із деструктивним оніхомікозом і вторинним врослим нігтем. Всім пацієнтам проведено комплексне лікування (з корекцією коморбідної патології) із застосуванням системної антимікотичної терапії тербінафіном й антимікотичних лаків та хірургічних методів видалення нігтьових пластин. Нами вивчено порушення ліпідного обміну, що біохімічно проявлялися змінами показників ліпідного спектра крові, а також їх співвідношень, які були підвищеними в обох групах пацієнтів (основної і групи порівняння), р<0,01 для обох груп; констатовано позитивний кореляційний зв’язок між рівнем загального холестерину і лептину (р<0,01). Концентрація холестерину ліпопротеїдів високої щільності в пацієнтів основної групи – 1,12±0,06 мМоль/л, у пацієнтів групи порівняння – 1,07±0,06 мМоль/л. Середній вміст оксиду азоту в осіб основної групи (з метаболічним синдромом) був вищим, ніж у практично здорових – 15,06±0,97 мкМоль/л, р<0,05. Процеси деструкції нігтя у хворих на трихофітний оніхомікоз на тлі метаболічного синдрому проходять значно швидше і характеризуються більш вираженими морфологічними змінами, детермінують виникнення вторинного вростання нігтя і приєднання інтеркурентної флори з виникненням дерматофітоми та гнійно-некротичних вогнищ на нігтьовому ложі.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 А.Р. Вергун, З.М. Кіт, О.М. Вергун

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019