DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XIX.4.76.2015.226

ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІОСКЛЕРОЗУ МЕНКЕБЕРГА ПРИ СИНДРОМІ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

І.Я. Михалойко, О.Г. Попадинець, Р.В. Сабадош

Анотація


Обстежено 53 хворих на синдром діабетичної стопи (СДС) із цукровим діабетом (ЦД) ІІ типу,
тяжкою формою, субкомпенсованим перебігом. Всім
хворим проводили рентгенографію ураженої стопи і
гомілки в прямій і бічній проекціях для визначення
наявності і ступеня вираженості медіакальцинозу (МК).
Рентгенологічні ступені МК порівнювали з їх морфологічною картиною.
Проведено патоморфологічні дослідження зрізів
73 судин ампутованих кінцівок 53 осіб. Десяти пацієнтам (18,9 %) виконано високу ампутацію кінцівки (на
стегні), 15 (28,3 %) – поперечну ампутацію стопи, 28
(52,8 %) – ампутації пальців з голівками плеснових
кісток.
Прогресуючи при СДС, патоморфологічно МК
проявляється не лише відкладанням кальцію в тканинах, що зазнали дистрофічно-дегенеративних змін, але
й метаплазією гладеньком'язових клітин у хрящову і
кісткову тканину, а отже, має місце активний остеогенез. Вираженість МК артерій наростає в дистальному
напрямку: найменш виражені зміни виявляються в стегновій артерії, а найбільш виражені – в артеріях стопи.
Використання судинорозширювальних препаратів для
покращання оксигенації тканин у пацієнтів з ІІІ-ІV
ступенем МК може бути неефективне і призводити до розвитку «синдрому обкрадання», тим самим поглиблювати ішемію тканин стопи.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.Я. Михалойко, О.Г. Попадинець, Р.В. Сабадош

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019