DOI: https://doi.org/10.24061/68223

ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ ЗА СТАТИСТИЧНИМ АНАЛІЗОМ РОЗПОДІЛІВ ЗНАЧЕНЬ КОМПЛЕКСНОГО СТУПЕНЯ ВЗАЄМНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВОК ЛІКВОРУ

М.С. Гараздюк, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, О.Г. Ушенко

Анотація


У статті обґрунтовано модель об’єкта дослідження (зразків ліквору) та оптичні схеми і методики експериментальних досліджень, а також методи аналізу експериментальних вимірювань для встановлення оптичних критеріїв змін плівок ліквору залежно від давності настання смерті. Експериментальна частина містить результати дослідження часової динаміки посмертних змін біохімічної структури полікристалічних плівок ліквору шляхом визначення величини статистичних моментів 3-го і 4-го порядків, які характеризують координатні розподіли значень комплексного ступеня взаємної поляризації різних точок зображень полікристалічної мережі біохімічних кристалів. Шляхом узагальнення часових залежностей статистичних моментів 3-го і 4-го порядків поляризаційних мап полікристалічних мереж плівок ліквору в межах статистично достовірних груп зразків визначено інтервали та точність установлення давності настання смерті.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 М.С. Гараздюк, В.Т. Бачинський, О.Я. Ванчуляк, О.Г. Ушенко

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019