DOI: https://doi.org/10.24061/68226

ВМІСТ ТОЛ-ПОДІБНОГО РЕЦЕПТОРА 4 У ДІТЕЙ ІЗ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ Н. PYLORI ІНФЕКЦІЇ

В.М. Дудник, Н.О. Буглова

Анотація


У статті наведені дані щодо вмісту Толподібного рецептора 4 у сироватці крові та особливості морфометричних показників слизової оболонки дванадцятипалої кишки в дітей із виразкою різного ступеня тяжкості, асоційованою з Н. рylori. Показано, що в дітей розвиток виразки дванадцятипалої кишки, асоційованої з Н. рylori, супроводжується підвищенням рівня Тол-подібного рецептора 4, що має прогностичне значення стосовно репаративних можливостей слизової оболонки дванадцятипалої кишки.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 В.М. Дудник, Н.О. Буглова

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018