DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.1.77.2016.10

ВПЛИВ ТРИВАЛОЇ ТЕРАПІЇ СТАТИНАМИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

В.І. Клименко, І.П. Вакалюк, І.Г. Купновицька, І.П. Кутинська

Анотація


У 74 хворих на стабільну стенокардію (СС) вивчено зміни функціонального стану печінки залежно від рівня загального холестерину (ЗХС) під час тривалої ліпідознижувальної терапії. Тривала ліпідознижувальна терапія статинами супроводжується неоднозначними змінами показників функціонального стану печінки, що залежить, з одного боку, від наявності вихідної гіперхолестеринемії, а з іншого боку – від обраного статину.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 В.І. Клименко, І.П. Вакалюк, І.Г. Купновицька, І.П. Кутинська

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019