DOI: https://doi.org/10.24061/69058

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 4-6-Х КУРСІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДІАТРІЯ»

І.С. Лембрик

Анотація


У статті наведені дані щодо основного змістового поняття професійної комунікативної компетентності, формування якої у студентів-іноземців, що
навчаються у вищих медичних закладах, є непростим завданням. Особлива роль при вивченні дисципліни «Педіатрія» відводиться комунікативним здібностям
студента у спілкуванні з хворими дітьми та їх батьками.
Автором окреслено основні складові професійної комунікативної компетентності, проблеми та шляхи її набуття з огляду на специфіку роботи з контингентом іноземних студентів. Підкреслено роль новітніх технологій у методології навчально-освітньо-виховного процесу у вищому медичному закладі.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.С. Лембрик

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018