DOI: https://doi.org/10.24061/83767

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ, ЯКА ПРОХОДИТЬ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТИПУ 2

Ю.В. Коханюк, М.М. Горинчин, В.В. Гриньова, С.В. Глуговська

Анотація


У статті наведено дані щодо особливостей клінічної картини у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та цукровий діабет типу 2, у динаміці лікування. Встановлено, що особливістю клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет типу 2 є переважання та підвищення інтенсивності кислого зригування, осиплості голосу, зростання кількості епізодів гастроезофагеальних рефлюксів за добу, відносно пацієнтів з ізольованим перебігом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, що може свідчити про те, що цукровий діабет ускладнює перебіг даного захворювання.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Ю.В. Коханюк, М.М. Горинчин, В.В. Гриньова, С.В. Глуговська

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019