DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.2.78.2016.79

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ 4-Ї ГРУПИ (ЦИКЛОСЕРИНУ, ПАСКу) У ХВОРИХ НА МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ

Н.А. Литвиненко, Г.О. Варицька, М.В. Погребна, С.О. Сенько, В.В. Давиденко

Анотація


Мета дослідження. Вивчити ефективність та переносимість застосування протитуберкульозних препаратів 4-ї групи (циклосерину, ПАСКу) у хворих на мультирезистентний туберкульоз. Матеріал і методи. Дослідження проведене як рандомізоване проспективне серед 257 хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ), які отримували лікування в інтенсивну фазу у ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України” та у підтримуючу фазу – у протитуберкульозних диспансерах за місцем проживання, за когорти 2010-2014 років. Досліджуваних хворих розподілили на групи: 1-ша – застосовували п’ять ефективних протитуберкульозних препаратів (ПТП) та додатково до них циклосерин (64 особи), 2-га – п’ять ефективних ПТП без циклосерину (86 осіб), 3-тя – п’ять ефективних ПТП та додатково до них парааміносаліцилова кислота (ПАСК) (67 осіб,) 4-та – п’ять ефективних ПТП без ПАСКу (40 осіб). Результати дослідження та їх обговорення. Бактеріовиділення припинилось в інтенсивній фазі у 84,4 % пацієнтів, котрим застосовували п’ять ефективних ПТП із додаванням циклосерину порівняно з 70,9 % осіб, котрим не додавали циклосерину, р < 0,05. На момент завершення основного курсу хіміотерапії (ОКХТ) лікування було успішне у 46,9 % пацієнтів проти 30,2 % осіб відповідно, р<0,05. Абсолютна вар
тість режимів хіміотерапії для лікування одного хворого із застосуванням циклосерину та без нього становила 28680 грн проти 15674 грн, а їх вартістьефективність у 1,2 раза вища. На момент завершення інтенсивної фази бактеріовиділення припинилось у 79,1 % пацієнтів, яким додатково призначали ПАСК до п’яти ефективних ПТП проти 75,0 % пацієнтів, у яких не застосовували ПАСК (p>0,05); на момент завершення ОКХТ «ефективне лікування» встановлено у 43,3 % проти 35,0 % пацієнтів відповідно (p>0,05). Побічні ефекти зареєстровані в однакової кількості хворих на МРТБ між групами порівняння. Висновки. Основним критерієм щодо обов’язкового включення до режиму хіміотерапії циклосерину є досвід його попереднього застосування в минулому: серед випадків МРТБ, котрим циклосерин раніше не призначався, додаткове його призначення до п’яти ефективних ПТП значимо покращує його вартість-ефективність. Застосування ПАСКу у режимах хіміотерапії повинно бути обмежене тими випадками, коли без нього неможливо сформувати режим хіміотерапії не менш ніж із п’яти ефективних протитуберкульозних препаратів


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Н.А. Литвиненко, Г.О. Варицька, М.В. Погребна, С.О. Сенько, В.В. Давиденко

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019