DOI: https://doi.org/10.24061/83804

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЛІКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КТФ – ЛАЗЕРА ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ ВІКОВОЇ ГРУПИ 61-75 РОКІВ НА ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ, СИСТЕМИ КРОВІ, ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ ТА ФУНКЦІЇ НИРОК

Ю.Є. Роговий, Р.І. Майкан

Анотація


Прооперовано 47 хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози за допомогою калій титаніл фосфат – лазера (КТФ –лазера) у віковій групі 6175 років. Положення щодо високої технологічності КТФ – лазера підтверджено цілим комплексом достовірних позитивних кореляційних зв’язків та регресійних залежностей, які вказують на факт, що за даного методу лікування не тільки не має змін із боку досліджуваних параметрів, але й зберігається структура їх профілю, що продемонстровано як для ММSE, так і тесту малювання годинника. Водночас виявлена більш слабка сила вірогідної регресійної залежності між тестом малювання годинника до та після операції в пацієнтів вікової групи 61-75 років та наявність різних форм діаграм багатофакторного регресійного аналізу до та після операції вказують на можливість подальшого вдосконалення зазначеного методу лікування.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Ю.Є. Роговий, Р.І. Майкан

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019