DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.2.78.2016.109

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ДИСФУНКЦІЇ НИРОК ТА ОСТЕОАРТРОЗУ В ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Ю.Є. Роговий, Н.В. Швець, В.І. Швець

Анотація


В огляді літератури на основі аналізу впливу підвищеного артеріального тиску на функціональний стан нирок у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім остеоартрозом, на фоні надлишкової маси тіла, запропоновано узагальнюючу схему патогенезу коморбідного патологічного процесу. За надмірної маси тіла надлишок лептину та дефіцит адипонектину спричиняють гіперактивацію симпатичної активності, зростання рівня артеріального тиску “non-dipper”, посилення проявів запального процесу та больового синдрому із погі
ршенням перебігу остеоатрозу. Показано єдність патогенезу досліджуваних патологічних процесів, для лікування яких доцільним є призначення омега-3поліненасичених жирних кислот, що стануть основою вдосконалення патогенетично обґрунтованого і впровадженого в практику охорони здоров’я підходу до лікування метаболічних порушень.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Ю.Є. Роговий, Н.В. Швець, В.І. Швець

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019