DOI: https://doi.org/10.24061/89793

ПРОФІЛАКТИКА ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ

А.В. Гошовська, І.В. Бирчак, В.М. Гошовський

Анотація


Профілактика перинатальної патології та збереження здоров’я вагітної є однією з найактуальніших проблем сучасної медицини. Незважаючи на чисельні наукові розробки над вирішенням даної проблеми, частота порушень у системі мати-плацента-плід сягає 60-70 %.  Основну групу сформували 70 вагітних, ІА (n=35) – вагітні з проявами плацентарної дисфункції без специфічної профілактики плацентарної дисфункції, ІВ (n=35) – вагітні зі специфічною профілактикою плацентарної дисфункції. Контрольна група – 40 здорових вагітних. Наведені результати ефективності проведеної профілактики плацентарної дисфункції у жінок групи ризику, які оцінені завдяки клінічним, лабораторним, інструментальним, імуногістохімічним та гістологічним методами досліджень.
Ефективність проведеної нами профілактики плацентарної дисфункції оцінювали за показниками досліджень у жінок ІА та ІВ підгрупи основної групи. Слід відзначити, що в жінок ІВ підгрупи (з проведеною специфічною профілактикою дисфункції плаценти) лабораторні, інструментальні, імуногістохімічні та гістологічні дані позитивно відрізнялися від показників ІА підгрупи. Запропонована методика профілактики порушень плацентарного комплексу дозволяє досягти кращих результатів щодо більшості показників, а у відношенні до окремих процесів у плаценті дозволяє довести їх до рівня фізіологічної вагітності.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 А.В. Гошовська, І.В. Бирчак, В.М. Гошовський

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019