DOI: https://doi.org/10.24061/89799

ДІАГНОСТИЧНА ЦІННІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПІДТВЕРДЖЕННІ НЕСТРЕПТОКОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ ГОСТРИХ ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ У ДІТЕЙ

Л.А. Іванова, І.Б. Горбатюк

Анотація


З метою оптимізації лікування гострих тонзилофарингітів у дітей вивчено діагностичне значення окремих клініко-параклінічних тестів у верифікації нестрептококової етіології захворювання. Першу клінічну групу склали 66 дітей із нестрептококовою етіологією захворювання. До другої (ІІ) клінічної групи увійшло 33 дитини з гострим стрептококовим тонзилофарингітом. Встановлено, що у дітей із гострим нестрептококовим тонзилофарингітом реєструвався вірогідно вищий рівень еритроцитів та гемоглобіну в сироватці крові порівняно з пацієнтами ІІ клінічної групи. У 80,7 % пацієнтів із гострим нестрептококовим тонзилофарингітом відмічалося зниження вмісту інтерлейкіну8 у сироватці крові (менше 15,0 пг/мл), а в групі порівняння – у 61,2 % випадків (Р<0,05). Встановлено, що при реєстрації в сироватці крові хворих на тонзилофарингіт вміcту ІЛ-8 менше 15,0 пг/мл відносний ризик нестрептококової етіології захворювання склав – 1,7 (95 %ДІ 1,4-2,0), абсолютний ризик – 0,2, при співвідношенні шансів 2,7 (95 %ДІ 1,3-5,0).


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Л.А. Іванова, І.Б. Горбатюк

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019