DOI: https://doi.org/10.24061/89800

ВПЛИВ «СЕЛЕН АКТИВУ» НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ В ЕРИТРОЦИТАХ, ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ ПІД ДІЄЮ ТОЛУОЛУ IN VITRO

І.В. Іоффе, І.С. Гайдаш, О.В. Бурцев, Е.О. Глазков

Анотація


Стаття присвячена вивченню впливу «Селен активу» на енергетичний метаболізм в еритроцитах, які знаходилися під дією толуолу in vitro. Встановлено, що одногодинна інкубація в розчині «Селен активу» еритроцитів, при подальшому їх контакті з толуолом, суттєво поліпшувала енергетичний потенціал еритроцитів. Позитивний вплив «Селен активу» на стан енергетичного забезпечення (ЕЗ) еритроцитів крові мав прояв у збереженні ЕЗ на фізіологічному рівні, за рахунок підтримання високої внутрішньоклітинної концентрації АТФ та зменшення концентрацій АДФ і АМФ. Вказаний позитивний вплив був наявним при всіх часових
варіантах експериментів з толуолом, тобто, як при 1годинній інкубації еритроцитів із толуолом, так і при 2- і 3-годинній інкубації. Позитивний вплив «Селен активу» на систему лактатдегідрогенази (ЛДГ) еритроцитів крові мав прояв у підвищенні активності загальної ЛДГ і оптимізації питомої ваги її аеробних і анаеробних фракцій. Вказаний позитивний вплив був наявним при всіх часових варіантах експериментів з толуолом, тобто, як при 1годинній інкубації еритроцитів з толуолом, так і при 2- і 3-годинній інкубації. 


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 І.В. Іоффе, І.С. Гайдаш, О.В. Бурцев, Е.О. Глазков

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018