DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.3.79.2016.147

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ ЩУРІВ 24-МІСЯЧНОГО ВІКУ ТА ЇХ ПЕРЕБУДОВА НА 56-ТУ ДОБУ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

В.А. Міськів, О.Я. Жураківська, Т.В. Князевич-Чорна, У.М. Дутчак, Я.І. Клипич, М.О. Кулинич-Міськів, В.М. Жураківський, О.Р. Іванців

Анотація


Зміни в будові панкреатичних острівців (ПО) щурів 24-місячного віку на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового діабету характеризуються зменшенням загальної кількості клітин у складі ПО на 36% та становить 83,1±2,31 на 0,1 мм2 ПО. В основному це відбувається за рахунок В-клітин, кількість яких зменшується на 49% до 48,5±1,22 на 0,1 мм2 ПО. Зміни гемомікроциркуляторного русла проявляються спазмом артеріальної частини, та дилатацією венозної його складової. Пристосувальні реакції характеризувалися функціональною перебудовою клітинних елементів для забезпечення потреб організму в інсуліні.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 В.А. Міськів, О.Я. Жураківська, Т.В. Князевич-Чорна, У.М. Дутчак, Я.І. Клипич, М.О. Кулинич-Міськів, В.М. Жураківський, О.Р. Іванців

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019