DOI: https://doi.org/10.24061/89857

ВПЛИВ ДИСЛІПІДЕМІЇ ТА ВЕЛИЧИНИ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРУ НА ПЕРЕБІГ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ НА ТЛІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА ТА ОЖИРІННЯ

О.І. Федів, О.Б. Мельник

Анотація


У хворих на бронхіальну астму (БА), поєднану з надмірною масою тіла (НМТ) та ожирінням (Ож), досліджували показники ліпідного спектра крові з оцінкою частки вісцерального жиру, розподілу жирової клітковини, вмісту води в організмі. Ліпідограма крові таких хворих характеризується вираженим дисба
лансом із накопиченням найбільш атерогенних класів ліпопротеїдів, що сприяє запуску метаболічних порушень і погіршенню прогнозу перебігу бронхіальної астми.


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 О.І. Федів, О.Б. Мельник

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019