DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.3.79.2016.168

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВАРІАНТНУ АНАТОМІЮ ГІЛОК ДУГИ АОРТИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Т.В. Хмара, Н.О. Базік, Л.Я. Лопушняк

Анотація


Літературне дослідження свідчить про виражену індивідуальну та вікову анатомічну мінливість гілок дуги аорти. У статті наведені відомості про уроджені деформацію і звивистість дуги аорти, атипові та рідкісні варіанти топографії її гілок, унаслідок чого можуть виникнути компресійні симптоми, порушення кро
вопостачання відповідних ділянок. Можливість атипового розташування гілок дуги аорти слід враховувати при проведенні хірургічних втручань, оскільки при цьому виникає висока вірогідність їх пошкодження


Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Т.В. Хмара, Н.О. Базік, Л.Я. Лопушняк

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019