DOI: https://doi.org/10.24061/91420

Оптимальний вибір антигіпертензивної терапії у хворих з коморбідною патологією: хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальна гіпертензія. Обґрунтування засноване на власному досвіді

L. V. Rasputina

Анотація


Метою нашої роботи було оцінити ефективність різних схем антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та супутню артеріальну гіпертензію. Оцінено три різних схеми комбінованої терапії антигіпертензивними препаратами. Встановлено, що при тривалому застосуванні комбінації інгібіторів АПФ та β-блокаторів достовірно зменшується частота серцевих скорочень, кількість епізодів больової та безбольової ішемії міокарда, шлуночкових екстрасистол високих градацій. При застосуванні комбінації інгібітора АПФ та діуретика спостері-
гається зменшення величини функціонального класу серцевої недостатності, позитивний інотропний ефект та суттєве покращення параметрів якості життя. При застосуванні комбінації раміприлу та амлодипіну спостерігався значно кращий антиремоделюючий ефект,
зменшення тиску в легеневій артерій. Водночас всі три схеми терапії однаково ефективно зменшували рівень офісного тиску.


Ключові слова


хронічне обструктивне захворювання легень; артеріальна гіпертензія; антигіпертензивна терапія

Повний текст:

PDF

Посилання


Shilov A.M., Tarasenko O.F., Osiya A.O. Features of IBS treating COPD in combination with. Lechashchiy vrach. 2009; 7: 44-48 (in Russian).

Feshchenko Yu.I., Yashina L.A., Dzyublik A.Ya. Actual problems of the treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Zdorov´ia Ukrainy. 2011; 2: 10-11 (in Russian).

Fomina I.G., Bragina A.E., Vertluzhnyy A.V. Effect of amlodipine on blood davlnnie, endothelial function, bronchial patency and quality of life in patients with arterial hypertension and chronic obstructive pulmonary disease. Rosiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2005; 6: 67-70 (in Russian).

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 2012. www.goldcopd.com

Sidney S., Sorel M., Jr Quesenberry C.P. COPD and incident cardiovascular disease hospitalizations and mortality: Kaiser Permanente Medical Care Program. Chest. 2005; 128: 2068-2075.

Sin D.D. Mortality in COPD: role of comorbidities. Eur. Respir. J. 2006; 28: 1245-1257.

Stephen I. Rennard. Clinical Approach to Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiovascular

Disease. The Proceedings of the Am. Thoracic Society. 2005; 2: 94-100.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 L. V. Rasputina

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018