DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XIX.3.75.2015.151

Морфологічне дослідження критеріїв можливого рецидивування простої кісти нирки після проведення склеротерапії 96 етиловим спиртом

A. A. Liulko, N. A. Voloshyn, M. V. Varvashenia

Анотація


У роботі проведено вивчення гістологічних препаратів кісти нирки, яка рецидивує, (n=21) після проведення склеротерапії 960 етиловим спиртом. Контролем були препарати вперше виявленої кісти нирки (n=40). Для оглядової мікроскопії гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном і еозином, альціановим синім (рН 2,6) із забарвлюванням ядер гематоксиліном та за Ван-Гізон. У роботі встановлено, що після проведення склеротерапії кісти нирки 960 етиловим спиртом у гістологічних препаратах фрагментів стінки кісти визначається вірогідне потоншення зовнішньої та внутрішньої стінок кісти (349,04±19,92 мкм і 263,64±16,54 мкм після проведення склеротерапії та 618±17,21 мкм і 557,5±54,55 мкм у контролі, відповідно) за рахунок збільшення фіброзу тканини. Будова стінки кісти нирки, що рецидивує, характеризується різною товщиною стінки, фіброзом, потовщенням стінок кровоносних судин, їх повнокров’ям, облітерацією лімфатичних судин, склерозуванням нефрогенної тканини, деформацією клубочків, потовщенням їх стінок, деформацією канальців і трубочок, наявністю гіалінових циліндрів в їх просвіті, великими лімфоцитарними і геморагічними інфільтратами і відкладенням гемосидерину. Після проведення склеротерапії відбувається склероз стінки кісти, що порушує кровопостачання стінки і характеризується потовщенням та склерозом стінок артеріальних судин, тромбозом капілярів та венозним застоєм крові в судинах поверхневих шарів стінки кісти.Наростаючий набряк тканини стінки кісти, за рахунок неможливості просочування усіх шарів унаслідок склерозу тканини, веде до просочування інтерстиціальної рідини одночасно з білковим компонентом у просвіт кісти, що пошкоджує цілісність базальної мембрани і викликає рецидив кісти нирки.


Ключові слова


рецидивна кіста нирки; склеротерапія; фіброз стінки; кровоносні судини

Повний текст:

PDF

Посилання


Zenkov S.S., Zakhmatov Yu.M., Trofimov K.S. Percutaneous puncture treatment of simple cysts. Russkiy meditsinskiy zhurnal. 2003; 1: 37-40 (in Russian).

Сho S. Peripheral Edema / Shaun Cho and Edwin Atwood. The American Journal of Medicine. 2002; 113: 580-586.

Atilgan R., Ozkon Z.S., Kuloglu T. Impact of intracystic ethanol instillation on ovarian cyst diameter and adjacent ovarian tissue. European Journal of Obstetrics and Gynecology and reproductive Biology. 2014; 174: 133-136.

Nahm A-M., Ritz E. Acquired renal cysts. Nephrol. Dial. Transplant. 2001; 16: 1506-1508.

Rangan G.K. Quantification of renal pathology by image analysis. Gopala K Rangan and Gregh Tesch. Nephrology. 2007; 12: 553-558.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 A. A. Liulko, N. A. Voloshyn, M. V. Varvashenia

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019