DOI: https://doi.org/10.24061/99633

Зміни мікроциркуляторного русла тканин пародонта при патологічному стиранні коронок зубів, ускладненому бруксизмом

V. I. Struk

Анотація


Вивчено зміни показників мікроциркуляторного русла тканин пародонта зубів, зумовлені підвищеним оклюзійним навантаженням у разі бруксизму.
Обстежено 120 пацієнтів віком від 18 до 65 років із патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості та контрольну групу пацієнтів цього ж вікового періоду з фізіологічними формами стирання в межах емалі, інтактними зубними рядами та фізіологічними формами прикусу із застосуванням клінічних методів дослідження та лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ). Діагностику бруксизму здійснювали за кількістю бруксизмальних епізодів із застосуванням приладу BiteStrip (Німеччина).
У разі збереження анатомічної форми зубів при початкових формах патологічного стирання, ускладненого бруксизмом, встановлено збільшення рівня мікроциркуляції тканин пародонта опорних зубів, як реакцію на підвищене функціональне навантаження порівняно з контролем. Із втратою анатомічної форми зубів (від 2/3 довжини коронки до рівня ясен) діагностовано достовірне зниження параметрів мікроциркуляції (ПМ) (наприклад, ПМ альвеолярних ясен у 3-й групі склав 16,0±0,31 (пф.од.) проти 20±0,16 (пф.од.) в осіб 4-ї групи відповідно), що засвідчує про наявність дистрофічних процесів й зниження резервних можливостей мікросудин тканин пародонта, зумовлених відсутністю оптимального функціонального жувального навантаження внаслідок порушення анатомічної форми та втрати коронок зубів.
Таким чином, підвищене оклюзійне навантаження, спричинене бруксизмом, та втрата анатомічної форми зубів внаслідок їх патологічного стирання суттєво впливає на показники мікроциркуляції тканин пародонта, погіршує загальний прогноз ортопедичного лікування і потребує подальшого вивчення.


Ключові слова


патологічне стирання твердих тканин зубів; зниження висоти прикусу; діагностика; мікроциркуляція; лазерна допплерівська флоуметрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Abolmasov N.N., Geletin P.N. Selective teeth polishing. Smolensk; 2010 (in Russian).

Bida V.I., Doroshenko O.M. Electromyographic evaluation of the functional activity of masticatory muscles in patients with prosthetics based on implants. Sovremennaya stomatologiya. 2012; 3: 131-134 (in Ukrainian).

Bida V.I., Klochan S.M. Role occlusive disorders and features kapoterapiyi dysfunction temporomandibular joint. Zbirnyk naukovykh prats' spivrobitnykiv NMAPO im. P.L.Shupyka. 2012; 21 (3): 586-590 (in Ukrainian).

Bida V.I., Struk V.I., Zabuha Iu.I. Pathological tooth wear and its treatment. Chernivtsi: Bukrek; 2015 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 V. I. Struk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018