Том 17, № 3 (67) p.2 (2013)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні зміни внутрішніх органів після моделювання та хірургічного лікування гострого поширеного перитоніту PDF
V. Yu. Bodyaka, O. I. Ivashchuk, I. S. Davydenko, L. V. Bodnar, V. I. Petrov 3-5
Функціональна активність щитоподібної залози, тиреотропна функція гіпофіза та рівень кортизолу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від клінічної форми PDF
A. A. Herman 6-7
Особливості стромально-паренхіматозних перебудов печінки плодів при плацентарній недостатності, зумовленій затримкою розвитку хоріальних ворсинок PDF
D. I. Grechko 8-11
Взаємозв'язок розподілу груп крові AB0 у хворих з різними клінічними проявами хронічного верхівкового періодонтиту PDF
L. A. Degtiariova 12-14
Синглетно-киснева терапія при лікуванні хворих на генералізований пародонтит PDF
O. V. Dovganych 15-18
Клінічно-допплерографічні зіставлення при судинному синдромі віддаленого періоду черепно-мозкової травми PDF
B. V. Zadorozhna 19-21
Провідні збудники негоспітальної пневмонії та їх імуносупресивні властивості PDF
N. A. Kaspruck, L. I. Sydorchuk, S. A. Levytska, A. Yu. Michalko, K. I. Yakovec, N. M. Dovbusch, A. S. Sydorchuk, O. A. Iftodiy, I. Y. Sydorchuk 22-26
Показники конденсату видихуваного повітря у дітей за еозинофільного фенотипу бронхіальної астми PDF
O. K. Koloskova, L. V. Mikaluk, T. M. Bilous, Ye. P. Ortemenka 27-30
Алельний стан гена глутатіон S-трансферази класу M1 у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із / без цукрового діабету 2-го типу PDF
Iu. V. Kokhaniuk 31-35
Розвиток та становлення мезонефричних та парамезонефричних проток у ранньому онтогенезі людини PDF
V. V. Kryvetskyi, F. D. Marchuk, I. V. Kryvetskyi 36-37
Співвідношення ортодонтичного статусу до форм обличчя у дітей PDF
N. B. Kuzniak, N. M. Navolskyi, A. I. Kalynchuk, O. I. Hodovanets 38-40
Показники системного імунітету, факторів і механізмів неспецифічної резистентності залежно від типу хронічного запалення в навколоносових пазухах у дітей PDF
S. A. Levytska 41-44
Роль асоціацій мікроорганізмів у розвитку запального процесу в навколоносових пазухах у дітей PDF
S. A. Levytska 45-47
Стан функції ендотелію у дітей із хронічними та рецидивними захворюваннями бронхолегеневої системи PDF
H. O. Lezhenko, O. Ye. Pashkova 48-52
Добові зміни артеріального тиску в умовах поєднаного перебігу стабільної стенокардії та метаболічного синдрому PDF
I. V. Malyshevska 53-56
Вплив артеріальної гіпертензії та ожиріння на клінічні прояви остеоартрозу PDF
А. V. Моrоz 57-60
Аналіз клінічно-епідеміологічних особливостей та тактики лікування ВІЛ-інфекції у дитячого населення Чернівецької області PDF
V. D. Moskaliuk, M. O. Sokolenko, А. А. Sokolenko, A. S. Sydorchuk, O. I. Holiar 61-64
Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей із синдромом подразненого кишечнику PDF
O. M. Platonova 65-68
Фактори летального прогнозу у новонароджених із дихальними розладами, які потребують проведення пролонгованої штучної вентиляції легень PDF
Kh. B. Slivins’ka-Kurchak 69-71
Особливості клінічного перебігу карієсу тимчасових зубів у дітей із бронхіальною астмою PDF
N. I. Smolar, S. Ye. Leshchuk 72-74
Клінічні особливості перебігу виразкової хвороби в дітей PDF
T. V. Sorokman, S. V. Sokolnyk, N. O. Popeliuk, N. G. Hinhuliak 75-78
Реєстр гострого інфаркту міокарда в Північній Буковині - мотивацiя нейрогуморального розподілу PDF
V. K. Tashchuk, O. S. Polyanska, I. V. Bachinska, P. R. Ivanchuk 79-82
Дерматопротекторна дія квертуліну при експериментальному імунодефіциті PDF
V. V. Shukhtin, A. I. Gozhenko, A. P. Lyevitsky, I. N. Shukhtina 83-86
Показники зміни активності нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у новонароджених при гострому ушкодженні легень PDF
Yu. B. Yashchenko, O. G. Buriak, I. D. Shkrobanets`, N. D. Pavliukovych 87-89

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Патологія тканин пародонта при системному остеопорозі PDF
V. M. Batig, M. O. Ostafijchuk, A. I. Prodanchuk 90-93
Сучасний стан проблеми хронічних дерматозів PDF
K. I. Bodnia, L. O. Kadelnyk 94-99

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Епідеміологічні особливості хвороб системи кровообігу в Україні й Чернівецькій області PDF
A. S. Biduchak, I. D. Shkrobanets, S. I. Leonets 100-102
Оцінка соціально-гігієнічних факторів ризику виникнення уроджених вад нервової системи у дітей PDF
T. V. Sorokman, I. D. Shkrobanets, L. V. Shvygar, E. V. Makarova 103-105

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Методика проведення елективного курсу з фтизіатрії PDF
L. A. Babliuk, M. M. Ostrovskyi 106-107
Професійне становлення студента-медика та зростання його компетентності в умовах навчально-практичного центру PDF
Y. L. Vandzhura 108-110

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розрахунок термальної дози в циліндричній геометрії під час поверхневої гіпертермії шиї PDF
V. M. Nahirniak 111-114

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "КОМОРБІДНІСТЬ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ" (10-11 ЖОВТНЯ 2013, М. ЧЕРНІВЦІ)

Оптимізація лікування хворих на діабетичну нефропатію із супутнім ожирінням PDF
M. S. Akentieva 119-121
Механізми розвитку та взаємообтяження запальних захворювань пародонта при хронічному гастриті у пацієнтів із металевими протезами PDF
O. B. Belicov, O. I. Roshchuk 122-124
Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та вміст монооксиду нітрогену у крові хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця PDF
S. V. Bilets’kyi, L. Ya. Koval’chuk, O. A. Petrynych, T. V. Kazanseva 125-128
Ефективність препарату «Гепадиф» у комплексному лікуванні хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику в поєднанні із гепатобіліарною патологією PDF
T. I. Boiko, O. V. Sorochan, M. V. Stoikevych, T. M. Tolstykova 129-132
Особливості клінічних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у жінок у періоді перименопаузи PDF
M. N. Vovchenko 133-137
Зміни показників діяльності нирок за умов поєднаного застосування флокаліну та еналаприлу PDF
A. I. Gozhenko, N. D. Filipets 138-141
Динаміка рівня оксиду азоту у хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні комплексної терапії із застосуванням L-аргініну PDF
M. V. Grebenuk, V. R. Mykulyak, L. V. Zorja 142-143
Застосування урсодезоксихолевої кислоти та нуклеїнату у хворих на бронхіальну астму із супровідним хронічним некалькульозним холециститом PDF
T. V. Dudka, O. S. Khukhlina, I. V. Dudka, V. S. Haidychuk, O. V. Andrusiak 144-148
Вплив експресії гена гістосумісності HLA-B27 на клінічні прояви реактивного артриту у хворих на хронічний пієлонефрит у фазі загострення PDF
O. V. Zaliavska, O. S. Khuhlina, O. S. Voievidka, O. V. Kaushanska 149-152
Особливості добової ритміки артеріального тиску в пацієнтів із гострими формами ішемічної хвороби серця та артеріальною гіпертензією PDF
T. O. Ilashchuk 153-155
Прогестерон та рівень метаболітів оксиду азоту у жінок у перименопаузі PDF
G. S. Isayeva 156-159
Особливості взаємозв’язків між вазорегулюючою функцією судинного ендотелію та гемодинамічними і метаболічними параметрами у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу PDF
I. P. Katerenchuk, E. A. Pogrebniak 160-163
Особливості застосування антиаритмічних препаратів PDF
L. O. Miakinkova 164-168
Проведення рутинної оцінки кардіоваскулярного ризику та розрахунку індексу Charlson при цукровому діабеті і коморбідності PDF
A. A. Nesen, V. A. Chernyshov, A. B. Tveretinov, M. N. Hrunchenko, V. L. Shcapo, O. V. Chirva 169-171
Білковий та ліпідний спектр крові при поєднанному перебігу ішемічної хвороби серця та хронічного некалькульозного холециститу: терапевтичні можливості кверцетину PDF
N. D. Pavliukovych, I. V. Trefanenko, O. V. Pavliukovych 172-175
Особливості метаболічних показників у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу залежно від рівня інсулінемії PDF
О. А. Petrynych 176-179
Хронічне обструктивне захворювання легень, ожиріння та оксидативний стрес PDF
G. Ya. Stupnytska, O. I. Fediv 180-182
Особливості змін моноаміноксидазної активності у вагітних з нейроциркуляторною астенією, залежно від типу респіраторних розладів та наявності плацентарної дисфункції PDF
R. S. Tesliuk 183-186
Коморбідність функціональних захворювань органів травлення і нейроциркуляторної дистонії в осіб молодого віку PDF
G. D. Fadieienko, A. A. Nesen, O. V. Chirva 187-190
Особливості патоморфологічних змін та інтенсивності фіброзоутворення у печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідного перебігу з гіпертонічною хворобою II стадії PDF
O. S. Khukhlina, A. Ye. Mandryk, V. S. Haidychuk, A. A. Antoniv 191-194
Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування діабетичної гастропатії PDF
O. S. Khukhlina, Zh. A. Nechipai, O. S. Voievidka 195-198
Фібриляція передсердь при коморбідності хронічної хвороби нирок та хронічній серцевій недостатності: вікові аспекти PDF
V. A. Chernyshov, A. A. Nesen 199-203
Функціональний взаємозв’язок параметрів електромагнетизму крові PDF
M. V. Shaplavskyi, T. M. Boichuk, O. V. Gutsul, V. Z. Slobodian, V. V. Buzhdygan 204-205
Вплив типу судинного доступу на коморбідність пацієнтів із хронічною хворобою нирок V Д стадії, які отримують лікування гемодіалізом PDF
I. M. Shifris 206-208
Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на ехокардіографічні показники у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу: терапевтична та фармакоекономічна ефективність PDF
E. I. Shorikov, D. V. Shorikova, O. V. Adrusiak 209-212
Окиснювальна модифікація білків та система глутатіону в осіб молодого віку, хворих на бронхіальну астму у динаміці лікування факовітом PDF
G. I. Shumko 213-215
Гіпертонічна хвороба як предиктор когнітивного зниження PDF
O. O. Yakovleva, O. V. Kyrychenko 216-219