DOI: https://doi.org/10.24061/115827

Функціональні зміни в діяльності нирок щурів за кадмієвої інтоксикації у системі «мати-плід»

V. V. Hordiienko

Анотація


Стаття присвячена результатам дослідження функції нирок у 2-місяних щурів, народжених від самиць, інтоксикованих у період вагітності хлоридом кадмію (0,03 мг/кг, per os, 30 діб). Інтоксикація потомства в системі «мати-плід» відбувалася в пренатальний період і під час лактації. У тварин виявлено типові ознаки токсичної нефропатії з порушенням показників екскреторної, іонорегулювальної та кислотнорегулювальної функцій нирок.


Ключові слова


кадмій; функція нирок; система «мати-плід»

Повний текст:

PDF

Посилання


Bol'shoy DV, Pykhteeva EG. Vklad tyazhelykh metallov v toksichnost' produktov goreniya [The contribution of heavy metals to the toxicity of combustion products]. Aktual. probl. transport. med. 2007;1:100-102. (in Russian).

Kukharchuk OL, Kokoschuk HI, Chala KN. Vplyv hostroi zatravky schuriv khlorystym kadmiiem na ekskretornu funktsiiu nyrok za umov vodnoho navantazhennia [Effect of acute onset of rats by cadmium chloride on excretory renal function under conditions of water loading]. Buk. med. visnyk. 2001;5(2):185-88. (in Ukrainian).

Horban' IeM, Mikhieiev AO. Vikovi osoblyvosti morfofunktsional'noho stanu nyrok ta vodno-sol'ovoho obminu u laboratornykh schuriv [Age features of the morphofunctional state of the kidneys and water-salt metabolism in laboratory rats]. Tavrich. med.-biol. vestnik. 2000;1-2:199-201. (in Ukrainian).

Hordiienko VV. Vikovi osoblyvosti khronorytmiv ekskretornoi funktsii nyrok u schuriv za tryvaloi dii malykh doz kadmiiu khlorydu [Age features of chronorrhythms of excretory renal function in rats for prolonged action of small doses of cadmium chloride]. Buk. med. visnyk. 2006;10(4):28-32. (in Ukrainian).

Antoniak HL, Panas NIe, Zhylischych IuV. Ekotoksykolohichni aspekty vplyvu kadmiiu na orhanizm liudyny i tvaryn. Med. khimiia. 2007;9(1):112-19. (in Ukrainian).

Mahalias VM, Rudnyts'kyi RI. Zahal'ni zakonomirnosti nefrotoksychnosti vazhkykh metaliv [General regularities of heavy metal nephrotoxicity]. Buk. med. visnyk. 2001;5(3-4):181-83. (in Ukrainian).

Mudryy IV, Korolenko TV. Tyazhelye metally v okruzhayushchey srede i ikh vliyanie na organizm (obzor literatury) [Heavy metals in the environment and their effect on the body (literature review)]. Vrach. delo. 2002;5-6:6-10. (in Russian).

Natochin YuV, Kutina AV. Novyy podkhod k integrativnoy funktsional'noy kharakteristike pochek pri raznykh tipakh diureza [A new approach to integrative functional characteristics of kidneys with different types of diuresis]. Nefrologiya. 2009;13(3):19-23. (in Russian).

Neiko IeM, Hubs'kyi Iu. Intoksykatsiia kadmiiem: toksykokinetyka i mekhanizm biotsydnykh efektiv [Cadmium intoxication: toxicokinetics and mechanism of biocidal effects]. Zh. Akad. med. nauk Ukrainy. 2003;9(2):250-61. (in Ukrainian).

Ryabov SI, Natochin YuV. Funktsional'naya nefrologiya [Functional Nephrology]. SPb.: Lan'; 1997. 304 p. (in Russian).

Stezhka VA, Lampeka EF. K mekhanizmu material'noy kumulyatsii tyazhelykh metallov v organizme belykh krys [To the mechanism of material cumulation of heavy metals in the body of white rats]. Gigiena truda. 2001;32:219-30. (in Russian).

Frolova NA. Biologicheskoe deystvie kadmiya pri khronicheskom vozdeystvii v antenatal'nyy i postnatal'nyy periody razvitiya krys [Biological action of cadmium with chronic effects in antenatal and postnatal periods of development of rats]. Toksikol. vestnik. 2007;1:11-3. (in Russian).

Shvets' VI. Zminy diial'nosti nyrok i homeostazu za neonatal'noi laktohennoi intoksykatsii schureniat khlorystymy spolukamy taliiu, kadmiiu i svyntsiu [Changes in kidney function and homeostasis due to neonatal lactogenic intoxication with chlordium compounds of thallium, cadmium and lead]. Med. khimiia. 2002;4(3):84-6. (in Ukrainian).

Arisawa K, Uemura H, Hiyoshi M. Cadmium induced renal dysfunction and mortality in two cohorts: disappearance of the association in a generation born later. Toxicol Lett. 2007;169(3):214-21.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 V. V. Hordiienko

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018