Том 18, № 3 (71) (2014)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Клініко-гемодинамічний ефект фруктозо-1,6-дифосфату и фосфокреатину у хворих на гострий коронарний синдром PDF
A. K. Abbasov, B. A. Alyavi, Z. T. Sabirjanova, A. U. Azimov, N. U. Kayumov, F. Z. Ariphodjaeva, B. R. Salikhov, Sh. I. Azizov
Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції плаценти, асоційованої із залізодефіцитною анемією PDF
I. A. Ancheva
Зміни стану ендотеліальної системи у хворих на бронхіальну астму при включенні до комплексної терапії препарату L-аргінін PDF
S. A. Bazarova
Поширенiсть гіпергомоцистеїнемії, дисліпідемії та субклінічного запального синдрому у хворих з повторними ішемічними атаками та інсультами PDF
G. V. Bezsmertna
Дослідження титрів антитиреоїдних антитіл та захворюваності на целіакію серед хворих на ювенільний ревматоїдний артрит PDF
Ya. Ye. Boiko, I. I. Hrytsiuk
Процеси фагоцитозу при антигенному навантаженні та їх корекція PDF
B. M. Verveha
Результати спермограм Медичного центру лікування безпліддя PDF
K. A. Vladychenko
Характеристика режиму дня у школярів із головним болем перенапруження PDF
A. V. Vozniak
Оцінка якості життя у хворих на вульгарні вугри (акне) PDF
N. O. Voloshyna
Особливості становлення матково-плацентарного кровотоку у вагітних при звичній втраті вагітності PDF
L. V. Herman
Функціональні зміни в діяльності нирок щурів за кадмієвої інтоксикації у системі «мати-плід» PDF
V. V. Hordiienko
Порівняння впливу ліпіну як основи ліпосомальної форми ліпофлавону на функціональний стан нирок у щурів за умов модельної патології PDF
O. M. Horoshko
Гормональні зміни у жінок пізнього репродуктивного віку, перименопаузи та постменопаузи на тлі урогенітальних порушень PDF
A. P. Hryhorenko, O. G. Shymanska-Horbatiuk, V. M. Kucheruk, O. A. Poliovyi
Моніторинг частоти метаболічного синдрому та основних його критеріів у дітей PDF
N. M. Hromnatska
Вплив мелатоніну на стан глутатіонової системи печінки щурів за умов підгострої алкогольної інтоксикації PDF
N. V. Davydova
Особливості порушень цитокінової регуляції у хворих на подагру залежно від стадії, рівня коморбідності та лікування PDF
O. I. Doholich, O. I. Voloshyn
Патоморфологічні аспекти застосування ядровмісних клітин кордової крові при неоваскулярній ретинопатії у експериментальних щурів PDF
Y. A. Dyomin, P. V. Biletska
Вплив тридцятиденної тампонади перфторорганічними сполуками на ультраструктуру сітківки кролика PDF
D. V. Zhmuryk, N. E. Dumbrova, N. I. Molchaniuk, M. V. Miliienko
Вплив мікрофлори кишечнику на патогенез перебігу хронічних ускладнених анальних тріщин PDF
A. H. Iftodii, I. M. Kozlovska, O. A. Olenovych, O. V. Bilyk, S. P. Brodovs’kyi
Особливості карнітинової недостатності при позалікарняній пневмонії у дітей перших років життя PDF
V. M. Kobets
Вплив реосорбілакту на механізми регуляції балансу іонів натрію у хворих на тяжкий сепсис PDF
V. M. Konovchuk, A. V. Andrushchak, S. O. Akentiev
Активність печінкових ферментів у сироватці крові дітей за гранулюючого періодонтиту постійних зубів хронічного та загостреного перебігу PDF
I. R. Kostiuk
Фармакологічна корекція морфологічних змін слизової оболонки стравоходу та маркерів апоптозу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом типу 2 PDF
Yu. V. Kohaniuk, O. I. Fediv, I. S. Davydenko
Спадковий компонент у розвитку імунних порушень при хронічних синуїтах у дітей PDF
S. А. Levytska
Мультимодальне лікування хворих із прогресуючим раком шийки матки PDF
O. V. Lukianchuk, V. V. Lysenko, M. A. Lysenko
Фактори прогресування медіакальцинозу артерій при синдромі діабетичної стопи PDF
I. Ya. Mykhaloiko
Вивчення протимікробних властивостей антимікробного засобу палісепт плюс PDF
G. K. Paliy, O. A. Nazarchuk, V. G. Paliy, O. I. Kulakov, D. V. Paliy, G. G. Nazarchuk, B. M. Bereza, O. M. Zarytskyi, V. M. Burkot, P. O. Kravchuk
Дослідження змін показників кальцієвого метаболізму в щурів зі зниженою функцією щитоподібної залози під впливом фізичного навантаження PDF
N. G. Pobigun
Клінічна та локальна імуномодулююча ефективність кремнійорганічних ентеросорбентів при гострих кишкових інфекціях клебсієльозної етіології у дітей раннього віку PDF
O. V. Prokopiv, A. I. Mostiuk, G. N. Karmazina
Клініко-патогенетичні особливості перебігу генералізованого пародонтиту під впливом зинаксину PDF
S. S. Romanyshyn, V. I. Gereluk, O. P. Kobryn, N. I. Kukurudz, L. I. Kurbatova, N. M. Pavelko, G. S. Kropelnitska
Динаміка гематогенного поширення мікрофлори кишечнику при експериментальному гострому деструктивному панкреатиті PDF
D. V. Rotar
Особливості лікування трихомоніазу у післяпологовому періоді PDF
A. V. Semenyak
Активність катепсину-Д у гострому періоді ішемічного інсульту PDF
N. R. Sokhor, S. I. Shkrobot, O. V. Kulak, O. R. Yasnyi
Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням PDF
A. Y. Stupnytska
Ефективність лікування субклінічного атеросклерозу за даними ультразвукового сканування серця і судин та стрес-тестів PDF
V. K. Tashchuk, O. M. Hinhuliak, P. R. Ivanchuk
Синдром мальабсорбції як прояв системного ефекту при поширених формах туберкульозу легень PDF
L. D. Todoriko, I. V. Yeremenchuk, V. P. Shapovalov, T. I. Ilchyshyn
Стан перекисного окиснення білків за оперативного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози PDF
O. S. Fedoruk, V. I. Zaitsev, K. A. Vladychenko, I. I. Iliuk, V. V. Vizniuk, M. S. Stepanchenko
Морфологічні зміни ураженої та контрлатеральної нирок у динаміці моделі однобічного пієлонефриту у щурів PDF
O. S. Fedoruk, O. A. Tiulienieva, M. S. Stepanchenko
Значення соматотипу в ототожненні фенотипічних ознак людини PDF
S. M. Fedorchuk, E. P. Fedorchuk-Neznakomtseva
Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF
T. P. Tsyntar

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Концепція створення університетської лікарні (клініки) PDF
T. M. Boychuk, A. M. Yuzko
Аналіз оперативних втручань при патології щитоподібної залози в Чернівецькій області PDF
V. V. Bilookyi, N. P. Tkachuk, M. I. Sheremet, Y. V. Hyrla
Аналіз модифікації 6-річної виживаності інвалідів внаслідок гострого інфаркту міокарда та інсульту клінічними факторами на основі моделі пропорційного ризику Кокса PDF
V. P. Klymeniuk, O. M. Ocheredko
Аналіз виробничого травматизму за територіальною диференціацією у динаміці за 2008-2012 роки PDF
O. M. Krekoten

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Перспективи впровадження міжнародної класифікації хронічних захворювань вен нижніх кінцівок (СЕАР) (огляд літератури) PDF
M. M. Voloshyn
Актуальні питання реконструктивної хірургії гомілкових артерій (oгляд літератури) PDF
Y. M. Dybiak
Порівняння можливостей дуплексного сканування і контрастної ангіографії в діагностиці морфофункціональних особливостей ураження артеріального русла (огляд літератури) PDF
Y. M. Dybiak
Вплив патології періодонта на загальний стан організму. Сучасні методи медикаментозного лікування періодонтиту постійних зубів: переваги та недоліки (огляд літератури) PDF
I. R. Kostiuk
Сучасні методи функціональної діагностики хірургічного стресу (огляд літератури та власні дані) PDF
О. J. Мokryk, V. M. Horytskyi
Інтраперитонеальна хіміотерапія раку шлунка (інформаційні матеріали) PDF
R. V. Seniutovych, O. I. Ivashchuk, K. V. Barannikov, V. M. Pylypiv, M. A. Seniutovych, V. Y. Bodiaka, O. V. Chornyi

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Детермінація травматичного процесу при переломі діафіза довгої трубчастої кістки (системно-причинний аналіз) PDF
V. T. Voronov, V. S. Dzhurabaiev, A. I. Drevytskyi, A. V. Sumlennyi
Проблема коморбідних станів у національній угоді з діагностики та лікування хронічного обструктивного захворювання легень із позиції власного досвіду. Обговорення наказу №555 PDF
Y. M. Mostovoy, L. V. Rasputina, A. O. Dovgan, M. V. Ovcharuk

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні аспекти дослідження довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки в судовій медицині PDF PDF
Ye. P. Fedorchuk-Neznakomtseva, L. L. Holubovych, O. I. Herasymenko

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Сучасні інноваційні технології як шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності «Хірургія» PDF
V. M. Haliuk
Здобутки і проблеми викладання фізіології за кредитно-модульною системою студентам–іноземцям PDF
S. V. Konovalov, O. V. Bohomaz
Cучасні інноваційні технології навчання на циклі «Хірургія» лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» PDF
J. O. Popovych

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Історія педіатричної науки на теренах Буковини PDF
O. K. Koloskova, L. O. Bezrukov, T. M. Bilous
Молекулярно-генетичні аспекти патології – сучасний науковий напрямок Буковинського державного медичного університету: формування нової дослідницької школи PDF
L. P. Sydorchuk, O. V. Kushnir, S. A. Levytska, A. A. Sokolenko, I. Yu. Haborets, J. V. Ursuliak, O. M. Iftoda, S. I. Ivashchuk, L. V. Melnychuk, Y. M. Yarynych