Вплив дистанційного навчання на основні показники соціально-психологічної адаптації вітчизняних та іноземних студентів

Автор(и)

  • А. Міхєєв канд. біол. наук, доцент, доцент кафедри мікробіології та вірусології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • В. Джуряк асистент кафедри мікробіології та вірусології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • В. Попович асистент кафедри мікробіології та вірусології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна, Ukraine
  • Я. Атаманюк асистент кафедри мікробіології та вірусології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXV.1.97.2021.11

Ключові слова:

вітчизняні студенти; іноземні студенти; дистанційне навчання; комунікативність; соціалізація; нервово-психічна стійкість; соціально-психологічна адаптація

Анотація

Актуальність. З початком появи та швидкого поширення нового коронавіруса SARS-CoV-2 було вжито безпрецедентні заходи для боротьби з пандемією, що в багатьох країнах світу, у т. ч. і в Україні, призвело до суворих обмежень із переходом навчання всіх рівнів на дистанційну форму.
Мета роботи – вивчити та порівняти основні показники соціально-психологічної адаптації вітчизняних та іноземних студентів до навчання за умов дистанційної освіти під час карантину.
Матеріал і методи. Проведено вивчення основних показників особистісної адаптації студентів 3-го курсу медичних факультетів БДМУ під час дистанційного навчання за умов карантину. Показники вивчалися шляхом опитування вітчизняних та іноземних студентів з використанням Google Forms та відеоконференції Google Meet. Опитування проводилося анонімно, за однакових умов, а для створення анкети в Google Forms був використаний адаптований варіант опитувальника БОО «Адаптивність» українською та англійською мовою, що призначений для оцінювання адаптаційних можливостей людини.
Результати. Як показали результати опитування, під час дистанційного навчання рівень нервово-психічної стійкості вітчизняних студентів був вірогідно вищим, ніж у іноземних громадян. В іноземних студентів показник соціалізації був у 1,5 раза нижчим, ніж в українських студентів, а в переважної більшості вітчизняних студентів спостерігався достатній рівень соціалізації. Комунікативні здібності у вітчизняних студентів порівняно з іноземними студентами також були суттєво вищими, але як українські, так і іноземні студенти під час карантину та дистанційної форми навчання практично не виявляють ознак відхилень поведінки. У цілому, як у вітчизняних, так і в іноземних студентів під час дистанційного навчання за умов карантину спостерігається досить низький рівень адаптації, а її успіх безпосередньо залежить від зовнішніх умов (дистанціонування та ізоляція).
Висновок. За умов карантину студенти медичних факультетів БДМУ, як вітчизняні, так і іноземні, характеризуються досить низьким рівнем соціально-психологічної адаптації до дистанційного навчання.

Посилання

Moreno-Fernandez J, Ochoa JJ, Lopez-Aliaga I, Alferez MJM, Gomez-Guzman M, Lopez-Ortega S, et al. Lockdown, emotional intelligence, academic engagement and burnout in pharmacy students during the quarantine. Pharmacy. 2020 Oct 22;8(4):194. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/pharmacy8040194.

Bolatov AK, Seisembekov TZ, Askarova AZ, Baikanova RK, Smailova DS, Fabbro E. Online-Learning due to COVID-19 improved mental health among medical students. Medical Science Educator. Springer Science and Business Media LLC; 2020. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s40670-020-01165-y.

Chandratre S. Medical Students and COVID-19: Challenges and supportive strategies. Journal of Medical Education and Curricular Development. 2020 Jan;7:2382120520935059. Available from: http://dx.doi.org/10.1177/2382120520935059.

Lasheras I, Gracia-García P, Lipnicki D, Bueno-Notivol J, López-Antón R, de la Cámara C, et al. Prevalence of anxiety in medical students during the COVID-19 pandemic: a rapid systematic review with meta-analysis. Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 10;17(18):6603. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17186603.

Kostits'ka IO, Makoida IIa, Vyshyvaniuk VIu, Tymochko NB, Shevchuk MV. Dosvid vprovadzhennia dystantsiinoi formy navchannia sered studentiv-medykiv [Experience in introducing distance learning among medical student]. Shliakhy rozvytku nauky v suchasnykh kryzovykh umovakh: tezy dopovidei I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, 28-29 travnia 2020 r. Dnipro; 2020. 506 p. (in Ukrainian).

Panchuk OIu, Serheta IV. Hihiienichni osnovy kompleksnoi otsinky osoblyvostei perebihu profesiinoi adaptatsii ta formuvannia vysokoi profesiinoi prydatnosti studentiv, scho zdobuvaiut' stomatolohichnyi fakh u zakladakh vyschoi medychnoi osvity [Hygienic bases of the complex estimation of features of a course of professional adaptation and formation of high professional suitability of the students getting a stomatologic specialty in establishments of higher medical education]. Ukrains'kyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2016;4:44-57. (in Ukrainian).

Mikhieiev AO, Deineka SIe. Osnovni pokaznyky sotsial'no-psykholohichnoi adaptatsii vitchyznianykh studentiv do navchannia za umov dystantsiinoi osvity [The main indicators of socio-psychological adaptation of domestic students to study in distance education]. Modern problems in science. 2020;8:463. (in Ukrainian).

Sinaiko V, Korovina L, Radchenko T. Foreign medical students’ anxiety in the context of the COVID-19 pandemic. Psychological Journal. 2020 Jun 30;6(6):49-56. Available from: http://dx.doi.org/10.31108/1.2020.6.6.5.

Tykhonovs'kyi OV. Osoblyvosti pedahohichnoho spilkuvannia na etapi adaptatsii inozemnykh studentiv do navchannia u VNZ [Features of pedagogical communication at the stage of adaptation of foreign students to study at the university]. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal. 2014;2:132-34. (in Ukrainian).

Malakhov PS, Asieieva YuO, Volynko VV, Kharitonova AS. Problemnist' adaptatsii studentiv-medykiv [Problems of adaptation of medical students]. Medychna psykholohiia. 2016;2:3-5. (in Ukrainian).

Shepit'ko VI, Lysachenko OL, Yeroshenko HA, Boruta NV, Pelypenko LB. Osoblyvosti adaptatsii vitchyznianykh ta inozemnykh studentiv do navchannia v medychnomu vuzi [Features of adaptation of domestic and foreign students to study at a medical university]. Mind technologies: step to the future: International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics, April, 2018. Brussels, Belgium; 2018. 46-8 p. (in Ukrainian).

Sinaiko VM, Korovina LD, Radchenko TM. Tryvoha u inozemnykh studentiv-medykiv v umovakh pandemii COVID-19 [Anxiety in foreign medical students in the context of the COVID-19 pandemic]. Psychological Journal. 2020;6(6):49-56. (in Ukrainian).

Mikheyv AO, Popovych VB, Dzhuryak VS. Features of adaptation of foreign students to studying at university on speciality “medicine”. Bukovinian Medical Herald. 2020 Jun 4;24(2):167-72. Available from: http://dx.doi.org/10.24061/2413-0737.xxiv.2.94.2020.59.

Gil Villa F, Urchaga Litago JD, Sánchez Fernández A. Percepciones y expectativas en el alumnado universitario a partir de la adaptación a la enseñanza no presencial motivada por la pandemia de COVID-19. Revista Latina de Comunicacion Social. 2020 Oct 30;78:99-119. Available from: http://dx.doi.org/10.4185/rlcs-2020-1470.

Maklakova AG, Chermyanina SV. Mnogourovnevyy lichnostnyy oprosnik «Adaptivnost'» (MLO-AM). Prakticheskaya psikhodiagnostika. Metodiki i testy [Multilevel personality questionnaire "Adaptability" (MLO-AM). Practical psychodiagnostics. Techniques and tests]. Samara Izd. Dom «Bakhrakh»; 2004. 672 p. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ