Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань

Автор(и)

  • I. I. Vakaliuk

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.4.80.2016.187

Ключові слова:

якість життя, стабільна ішемічна хвороба серця, неалкогольна жирова хвороба печінки

Анотація

Метою дослідження було оцінити якість життя хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (ІХС) після реваскуляризації міокарда залежно від перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП). Обстежено 190 хворих на стабільну ІХС, а саме: 40 осіб, яким проведено аортокоронарне шунтування; 150 осіб, яким виконано стентування коронарних артерій. Серед пацієнтів кожної з груп виділені хворі без НАЖХП, хворі на неалкогольний жировий гепатоз (НАЖГ) та неалкогольний стеатогепатит (НАСГ). Оцінку якості життя пацієнтів проводили за опитувальниками SF-36 та MacNew. Встановлено, що якість життя хворих на стабільну ІХС, яким проведено аортокоронарне шунтування, суттєво не відрізняється від якості життя пацієнтів після стентування коронарних артерій та є достовірно кращою за умов відсутності НАЖХП у даної категорії осіб. Поєднаний перебіг стабільної ІХС та НАЖХП негативно впливає на якість життя пацієнтів після проведення реваскуляризації міокарда та зумовлює її низьке значення за рахунок достовірного зниження показників фізичної, психоемоційної та соціальної складових. Наявність НАСГ у хворих на стабільну ІХС, яким проведено втручання з реваскуляризацією міокарда, зумовлює зниження якості життя таких пацієнтів у більшій мірі, ніж у хворих даної категорії на тлі НАЖГ, що вказує на суттєвий вплив НАЖХП на формування якості життя в умовах прогресування коморбідної патології.

Посилання

Zvyagintseva TD, Chernobay AI. Chronic diffuse liver diseases combined etiology: approaches to treatment evidence-based medicine. Zdorov’ia Ukrainy. 2011;11-12:50-1. (in Russian).

Ivachevs'ka VV, Chopei IV. Evaluation of the quality of life of patients with combined flow of nonalcoholic fatty liver disease and stable forms of coronary heart disease. Hastroenterolohiia. 2014;3:35-7. (in Ukrainian).

Horbas' IM, Barna OM, Sakalosh VIu. Evaluation of prevalence and control of risk factors for cardiovascular disease in the population and doctors. Liky Ukrainy. 2010;1:4-9. (in Ukrainian).

Khobzei MK, Kharchenko NV, Lischyshyna OM. MOH Ukraine № 826 on 11.06.2014. Unified Clinical Protocol "Nonalcoholic steatohepatitis". (in Ukrainian).

Kravchenko VV, Sokolov MIu, Talaieva TV. MOH Ukraine № 152 of 03.02.2016 Unified Clinical Protocol "Stable ischemic for heart disease". (in Ukrainian).

Fadieienko HD, Chernyshov VA. Comorbid diseases affecting the cardiovascular risk in postinfarction patients. Ukrains'kyi terapevtychnyi zhurnal. 2014;2:11-0. (in Ukrainian).

Yahens'kyi AV, Hofer S, Sichkaruk IM. Assessment of quality of life in patients with coronary heart disease: results of validation Ukrainian version of the questionnaire MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life. Ukrains'kyi kardiolohichnyi zhurnal. 2013;3:22-8. (in Ukrainian).

EASL–EASD–EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease Journal of Hepatology. 2016;64(6):1388-2.

Gaggini M, Morelli M, Buzzigoli E. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and its connection with insulin resistance, dyslipidemia, atherosclerosis and coronary heart disease. Nutrients. 2013;5:1544-0.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-24

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ