Том 20, № 4 (2016)

Буковинський медичний вісник

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виявлення внутрішньоклітинних «депо» активних форм гелікобактерної інфекції при їх ранньому формуванні за рівнем натуральних кілерів PDF
A. A. Avramenko
Клінічне значення визначення комбінації поліморфізму генів цитокінів у хворих на хронічний гепатит С PDF
Y. I. Bazhora, O. M. Usychenkо, K. M. Usychenko
Роль спадковості та поліморфізму гена G308A фактора некрозу пухлин альфа у дітей із бронхіальною астмою PDF
N. V. Banadyha, S. B. Voloshyn
Ураження нирок при аортоартеріїті Такаясу PDF
T. B. Bevzenko
Морфологічні зміни плацент у вагітних із терміном гестації більше 40 тижнів PDF
A. O. Bivolariu, I. V. Kalynovska
Вплив ішемії-реперфузії головного мозку на стан Bcl-2-залежних антиапоптичних механізмів гіпокампа щурів із цукровим діабетом PDF
T. M. Boychuk, O. M. Nika
Оцінка динаміки морфофункціонального стану нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів за тривалої світлової експозиції PDF
R. Ye. Bulyk, K. V. Vlasova, А. I. Burachyk
Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань PDF
I. I. Vakaliuk
Корекція дисменореї у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів PDF
N. S. Veresnyuk, V. I. Pyrohova
Дослідження турбулентності серцевого ритму в прогнозуванні раптової серцевої смерті у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями PDF
A. I. Vytryhovskyy
Рівень естрадіолу у хворих на системний червоний вовчак різного репродуктивного віку: зв'язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини PDF
L. P. Denyschych, S. V. Shevchuk
Оцінка ефективності монотерапії капікором та глутаргіном у осіб з постійною фібриляцією передсердь та поєднаною патологією печінки на фоні тривалої терапії варфарином PDF
I. M. Drapchak, I. P. Vakaliuk
Аналіз асоціації C1173T поліморфізму гена вітамін K-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском PDF
Ye. I. Dubovyk, V. Yu. Harbuzova, A. V. Ataman
Cтан нейроендокринної системи при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби PDF
T. V. Dudka, I. V. Dudka
Особливості клінічного перебігу різних форм бронхіальної астми у дітей PDF
V. M. Dudnyk, K. V. Khromykh, A. P. Fedchyshen
зв'язок адсорбційно-реологічних властивостей крові при васкуліті шенлайна-геноха з екологією регіонів мешкання хворих PDF
E. D. Iegudina, T. B. Bevzenko, V. C. Gerasymenko, O. V. Syniachenko, O. T. Chernyshova, V. I. Suiarko
Вплив обмеження спонтанної локомоторної активності на перебіг синдрому спастичності за умови експериментальної травми спинного мозку та імплантації матриксу NeuroGeltm, асоційованого з нейрогенними стовбуровими клітинами PDF
V. I. Kozyavkin, V. I. Tsymbaliuk, V. V. Medvediev, O. A. Rybachuk, N. G. Draguntsova
Фенотипова неоднорідність бронхіальної астми фізичного навантаження у дітей за даними кластерного аналізу PDF
L. V. Kolyubakina, V. S. Khilchevs’ka
Порушення реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові та загальної імунологічної реактивності організму у постраждалих з мінно-вибуховою травмою на першому тижні після поранення, як передумова розвитку інфекції ран PDF
V. M. Kondratiuk
Вплив синдрому обструктивного апное сну на функціональний стан нирок у хворих на артеріальну гіпертензію PDF
N. A. Krushynska, Yu. M. Sirenko
Соціально-економічні фактори ризику розвитку туберкульозу в умовах високої міграції в транскордонному регіоні PDF
E. Lesnic, L. Todoriko, A. Niguleanu, I. Ieremenchuk, I. Semianiv, О. Pidverbetska
Сучасні аспекти антенатального догляду при багатоплідній вагітності PDF
I. N. Nikitina
Оцінка якості життя та когнітивних здібностей у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка PDF
Okara Chinyerenwa, I. P. Vakaliuk, O. M. Libryk
Корекція порушень гемореології крові, системи гемостазу та протеолізу у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом II типу PDF
O. Yu. Olinyk, M. K. Kovalchuk, H. M. Ratushnyak, Yu. V. Starostka, N. D. Slobodyan, V. S. Yakovenko, O. Yu. Yatsyshyn
Динаміка ЕКГ-феноменів у хворих з різними підходами до лікування фібриляції передсердь PDF
Ofori Ishmael Nii, I. P. Vakaliuk, O. M. Libryk
Вплив величини індексу маси тіла на вміст вітаміну D у населення Прикарпатського регіону PDF
I. V. Pankiv
Спосіб прогнозування ризику виникнення синдрому подразненої кишки після проведеної антибіотикотерапії PDF
I. O. Pasichna
Вплив лізату клітин кісткового мозку на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха PDF
O. M. Perepelytsina, O. V. Yastrebova, O. M. Yakumchuk, S. V. Bezuglyi, N. P. Yurchenko, M. V. Sydorenko, L. I. Ostapchenko
Вологозберігаючі та паропроникні властивості ранозаживляючих нановмісних біорозчинних полімерів PDF
O. Y. Popadyuk, S. M. Genyk, M. V. Melnyk, A. V. Pizhuk
ЕКГ – картина при позалікарняних пневмоніях у дітей підліткового віку PDF
S. V. Prokhorova, L. M. Kivenko, G. K. Kopiyka, T. I. Fedorchuk, L. I. Koval, V. V. Sytnyk
Залежність ступеня депресії від лікувальної тактики при гострому інфаркті міокарда PDF
L. V. Rasputina, V. V. Rasputin
Агрегація тромбоцитів та фактор Віллебранда у хворих на остеоартроз при лікуванні Мелоксикамом PDF
V. V. Rodionova, О. S. Khmel
Оцінка толерантності до фізичного навантаження пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю залежно від показників якості життя PDF
Ju. V. Savitska
Особливості обміну вмісту мікроелементів сироватки крові у хворих мирного часу і вояків антитерористичної операції при черепно–мозковій травмі легкого і середнього ступеня тяжкості PDF
M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna, V. M. Shevaha
Особливості вуглеводного і пуринового обміну у курців, хворих на нестабільну стенокардію PDF
T. M. Solomenchuk, A. O. Bedzay, V. V. Protsko
Лабільність бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей залежно від запальних патернів крові PDF
S. I. Tarnavska
Клінічна значущість кремнію в атмосфері регіонів мешкання хворих на ревматоїдний артрит і остеоартроз PDF
G. S. Taktashov, I. A. Geiko, O. V. Siniachenko, M. V. Yermolaieva, O. A. Gomozova, N. V. Naumenko
Структурна організація стовбура головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку PDF
V. O. Tyholaz, V. S. Shkolnikov, Yu. Y. Huminskyi
Постімплантаційна фібриляція передсердь у хворих старших вікових категорій з неішемічною патологією серця PDF
D. Yu. Uzun, G. S. Taktashov, O. V. Sinyachenko, N. V. Grona
Клініко-анамнестичні особливості виявів ураження у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою PDF
V. M. Shevaga, V. V. Biloshytskyi, B. V. Zadorozhna, A. V. Payenok, A. M. Netlyukh, O. Y. Kobyletskyi

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Сучасний погляд на методи діагностики гострої ішемії міокарда PDF
V. D. Mishalov, B. V. Mihailychenko, О. V. Filipchuk, О. M. Gurov, Y. V. Sarkisova
Хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в осіб літнього та старечого віку PDF
V. K. Piontkovskyi
Забуті тропічні хвороби: проблеми та перспективи специфічної профілактики гельмінтних інвазій PDF
A. S. Sydorchuk
Сучасні відомості про морфогенез нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини PDF
O. V. Tsyhykalo, S. Y. Palis

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Напруга зсуву в гемодинаміці як концептуальна проблема медико - біологічного змісту PDF
M. V. Shaplavsky

ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

Випадок формування медіогастральної виразки у хворого на хронічний неатрофічний гастрит під час рубання дров PDF
A. A. Avramenko
Клінічний випадок одномоментного стентування клубово-стегнового сегмента і лівої коронарної артерії у пацієнта із цукровим діабетом типу 2 PDF
Sh. A. Iskhakov, B. A. Alyavi, S. E. Kamilova
Інфаркт міокарда у молодих жінок - казуїстика чи реальність? Клінічний випадок PDF
V. K. Tashchuk, I. O. Makoviychyk, D. I. Onofreychuk, M. Yu. Dyachenko, V. A. Shevchuk

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Можливості ультразвукової діагностики і хромоcомної патології PDF
O. P. Antoniuk, K. I. Iakovets, N. N. Prokopchuk

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей PDF
I. H. Savka, S. D. Savka, N. V. Grynko
Перспективи та проблеми безперервної освіти в сімейній медицині PDF
H. S. Symchych
Викладання дисципліни «Елементи практичної психології» в системі післядипломної освіти провізорів PDF
O. P. Chornopyska