зв'язок адсорбційно-реологічних властивостей крові при васкуліті шенлайна-геноха з екологією регіонів мешкання хворих

Автор(и)

  • E. D. Iegudina
  • T. B. Bevzenko
  • V. C. Gerasymenko
  • O. V. Syniachenko
  • O. T. Chernyshova
  • V. I. Suiarko

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XX.4.80.2016.195

Ключові слова:

васкуліт геморагічний, кров, адсорбція, реологія, екологія, повітря, вода, грунт

Анотація

Мета роботи: оцінити фізико-хімічні адсорбційно-реологічні властивості сироватки крові хворих на геморагічний васкуліт Шенлайна-Геноха (ВШГ) залежно від гігієнічного стану повітря, питної води й rрунту регіонів мешкання хворих. Матеріал і методи. Під наглядом перебували 106 хворих (56 % чоловіків та 44 % жінок із середнім віком 26 років). За допомогою комп'ютерної тензіореометрії сироватки крові вивчали показники поверхневої в'язкості (ПВ), об'ємної в'язкості (ОВ), поверхневої пружності (ПП), модуля в'язкопружності (ВП), часу релаксації (ЧР), поверхневого натягу при t=0,01 с (ПН1), t=1 с (ПН2), t=100 с (ПН3), а також рівноважного (статичного) поверхневого натягу при t→∞ (ПН4), кута нахилу (КН) і фазового кута (ФК) тензіограм, підраховували сурфактантний критерій міжфазної активності (СКМА). Результати порівнювали з екологічним забрудненням ксенобіотиками й мікроелементами атмосферного повітря, питної води і rрунту регіонів мешкання хворих. Результати і обговорення. Адсорбційно-реологічні властивості сироватки крові хворих на ВШГ залежать від інтегрального ступеня забруднення ксенобіотиками повітря й питної води (але не rрунту хімічними елементами), ступеня викидів в атмосферу і накопичення в ній промислових відходів, характеру впливу розвитку в регіонах сільського господарства, металургійної, хімічної та машинобудівної галузей промисловості, рівнів у повітрі, що вдихується, 3,4-бензпирену (ПН2, ФК), фенолу (ОВ, ФК), аміаку (СКМА), діоксиду азоту (ПН1, ПН2, ПН3), діоксиду вуглецю (ПП, ЧР, ПН1, ПН2, ПН4), ступеня мінералізації і жорсткості питної води (ВП), параметрів у rрунті токсичних мікроелементів і есенційного цинку (ПН3). Висновки. Порушення адсорбційно-реологічних властивостей сироватки крові при ВШГ залежать від гігієнічного стану повітря, питної води і rрунту регіонів мешкання хворих, екологічного навантаження на атмосферу окремими галузями промисловості та сільським господарством.

Посилання

Bertazzi PA, Bollati V, Bonzini M. Hazard identification and risk evaluation in the metal industry: the epigenetic challenge. G. Ital. Med. Lav. Ergon. 2012;34(3):223-8.

Byun JW, Song HJ, Kim L. Predictive factors of relapse in adult with Henoch-Schönlein purpura. Am. J. Dermatopathol. 2012;34(2):139-4.

Cavallo DM, Cattaneo A. Environmental and biological monitoring in the plating industry. G. Ital. Med. Lav. Ergon. 2012;34(3):247-0.

Corsaro GB, Gabusi V, Pilisi A. Health risk assessment in the metal scrap recycle: the case of Brescia. G. Ital. Med. Lav. Ergon. 2012;34(3):259-6.

Duval A, Pouchot J. Livedo: from pathophysiology to diagnosis. Rev. Med. Interne. 2012;29(5):380-2.

Finke C, Schroeter J, Kalus U, Ploner CJ. Plasma viscosity in giant cell arteritis. Eur. Neurol. 2011;66(3):159-4.

Haubitz M, Dhaygude A, Woywodt A. Mechanisms and markers of vascular damage in ANCA-associated vasculitis. Autoimmunity. 2009;42(7):605-4.

He X, Yu C, Zhao P. The genetics of Henoch-Schonlein purpura: a systematic review and meta-analysis. Rheumatol. Int. 2013;17(1):1255-8.

Kluger N. Tattoo-induced vasculitis: is it really the ink? Am. J. Emerg. Med. 2011;29(3):347-8.

Makol A, Reilly MJ, Rosenman KD. Prevalence of connective tissue disease in silicosis (1985-2006)-a report from the state of Michigan surveillance system for silicosis. Am. J. Ind. Med. 2011;54(4):255-2.

Mulloy KB. Silica exposure and systemic vasculitis. Environ Health Perspect. 2003;111(16):1933-8.

Penny K, Fleming M, Kazmierczak D. An epidemiological study of Henoch-Schonlein purpura. Paediatr. Nurs. 2010;22(10):30-5.

Piram M, Mahr A. Epidemiology of immunoglobulin A vasculitis (Henoch-Schonlein): current state of knowledge. Curr. Opin. Rheumatol. 2013;11(1):75-7.

Tzoulaki I, Murray GD, Lee AJ. Inflammatory, haemostatic, and rheological markers for incident peripheral arterial disease: Edinburgh Artery Study. Eur. Heart J. 2014;28(3):354-2.

Zbinden G, Grimm L. Thrombogenic effects of xenobiotics. Arch. Toxicol. 2005;8:131-1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-24

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ