DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.1.81.2017.27

Ефективність використання L-аргініну L-глутамату як метаболічного коректора у хворих на ішемічну хворобу серця з постінфарктним кардіосклерозом

S. A. Semenchuk, O. О. Yakovleva, T. V. Stotskaya

Анотація


У статті наводяться результати власних досліджень, що стосуються вивчення впливу L-аргініну L-глутамату як метаболічного коректора у хворих на ІХС з постінфарктним кардіосклерозом. Дані отримані в постінфарктному відділенні профспілкового санаторію м. Хмільник. У дослідженні брали участь 99 пацієнтів із постінфарктним кардіосклерозом, стабільною стенокардією напруги II-III ФК. Хворі групи порівняння (n=49) продовжували приймати базисну терапію, у той час як пацієнти основної групи (n=50) додатково приймали L-аргінін L-глутамат. Встановлено, що додавання L-аргініну L-глутамату до базисної антиангінальної терапії веде до статистично вірогідного зменшення середньої кількості ангінозних нападів та добової потреби в нітрогліцерині, порівняно з вихідними даними. Зменшення даних показників до закінчення курсової терапії було достовірно вище в групі, які отримували L-аргінін L-глутамат, щодо групи пацієнтів, які приймали виключно базисну терапію ІХС. Включення L-аргініну L-глутамату до складу комплексної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, стабільну стенокардію напруги II-III ФК забезпечує скорочення кількості епізодів ішемії за добу – на 52,3 %, загальну тривалість епізодів ішемії за добу – на 41 %, що достовірно більше, порівняно з показниками пацієнтів, які приймали лише базисну терапію ІХС. Отримані дані свідчать про доцільність включення метаболічно активного препарату L-аргініну L-глутамату в схему лікування хворих на ішемічну хворобу серця.


Ключові слова


ішемічна хвороба серця; добове моніторування ЕКГ; L-аргінін L-глутамат

Повний текст:

PDF

Посилання


Babak OYa. Glutargin – farmakologicheskoe deystvie i klinicheskoe primenenie [Glutargin - pharmacological action and clinical application]. Khar'kov – Lugansk: Elton-2; 2005. 456 p. (in Russian).

Handziuk VA. Analiz zakhvoriuvanosti na ishemichnu khvorobu sertsia v Ukraini [Analysis of the incidence of ischemic heart disease in Ukraine]. Ukr. kardiol. zh. 2014;3:45-2. (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine] [Internet]. Available from: http://www.ukrstat.gov.ua/. (in Ukrainian).

Zotova IV. Sintez oksida azota i razvitie ateroskleroza [Synthesis of nitric oxide and the development of atherosclerosis]. Kardiologiya. 2002;4:57-7. (in Ukrainian).

Kremets KG. Endotelial'naya disfunktsiya i ee rol' v patogeneze ateroskleroza [Endothelial dysfunction and its role in the pathogenesis of atherosclerosis]. Prakt. angiol. 2009;7:35-6. (in Russian).

Frostegard J. Immunity, atherosclerosis and cardiovascular disease. BMC Medicine. 2013;11:117-21.

Vane JR, Anggard EE, Batting RM. Regulatory functions of the vascular endothelium. New. Engl. J. of Med. 1990;323:27-6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 S. A. Semenchuk, O. О. Yakovleva, T. V. Stotskaya

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2019