Том 21, № 1 (81) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості патогенезу хронічного неатрофічного гастриту у співробітників Міністерства Внутрішніх Справ України PDF
A. A. Avramenko 3-6
Особливості гормонального профілю фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності залежно від типу плацентації PDF
O. V. Babinchuk 7-15
Ефективність лікування хронічного періодонтиту з використанням депофорезу PDF
V. M. Batih, O. V. Ivanitska, A. V. Borysenko, L. V. Lynovytska 16-20
Вульвовагінальний кандидомікоз і неплідність PDF
V. V. Bendas, N. D. Yakovichuk 21-22
До питання патогенезу та лікування хворих на бешиху нижніх кінцівок PDF
I. V. Bitska, A. H. Shevchuk, O. V. Prudnikov 23-25
Прогностична роль гіпергомоцистеїнемії при переношуванні вагітності за результатами ROC-аналізу PDF
N. Y. Boguslavskaia 26-33
Імуногістохімічна концентрація плацентарних гормонів у трофобласті хоріальних ворсинок у вагітних із залізодефіцитною анемією при передчасному дозріванні хоріального дерева PDF
О. V. Garvasiuk, I. S. Davydenko, K. G. Tashchuk 34-38
Функція ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, її зв’язок з метаболічним синдромом та перебігом захворювання PDF
O. Yu. Galiutina 39-43
Ефективність прогестеронової терапії у жінок із загрозливим абортом залежно від поліморфізму гена рецептора прогестерону PDF
О. P. Gnatko, О. S. Kryvopustov 44-48
Ураження судин при експериментальному системному автоімунному захворюванні у щурів PDF
Ie. D. Iegudina, P. V. Yakovlenko, O. V. Syniachenko, V. Ya. Mikuksts 49-53
Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків у децидуальних клітинах плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних PDF
V. V. Ilika, I. S. Davydenko, O. M. Davydenko 54-57
Адекватна корекція постнатальних ускладнень при багатоплідній вагітності PDF
N. V. Kalashnyk, I. N. Nikitina, V. K. Kondratiuk 58-62
Ефективність використання гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на алкогольну енцефалопатію PDF
V. V. Kolesnyk, N. I. Kolesnyk, I. I. Kryvetska, O. O. Zhukovskyi, O. M. Nicka 63-66
Математичне моделювання закономірностей вікової динаміки морфологічних параметрів носової ділянки плодів людини PDF
N. B. Kuzniak, K. I. Yakovets 67-70
Вплив еколого-ценотичних умов на хімічний склад рослинної сировини Centaurea сarpatica Porc PDF
N. Yu. Luchkiv 71-75
Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу PDF
O. O. Mazur, O. A. Olenovych, O. G. Plaksyvyi, I. V. Kalutsky, K. I. Yakovets, V. A. Bohach 76-80
Прогнозування ризиків детренованості школярів під час фізичних навантажень PDF
L. V. Melnychuk, L. P. Sydorchuk, V. L. Hasiuk 81-85
Соціально-психологічна адаптація студентів 3-го курсу медичних факультетів PDF
A. A. Mikheev, M. P. Timofiieva 86-89
Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу і кверцетину та особливості змін функціонального стану міокарда і коронарного резерву PDF
Mohammed Vasek Al Salama 90-95
Вплив періодичних механічних вібрацій на артеріальний тиск людини PDF
V. M. Nahirnyak, A. E. Branashko, I. G. Kifichuk 96-99
Обґрунтування медичного застосування антимікробних засобів, що містять декаметоксин PDF
V. G. Paliy, O. A. Nazarchuk, D. V. Paliy, K. I. Iakovets 100-105
Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мемантину та розчинів амантадину і магнію сульфату на мікроциркуляцію в судинах заднього полюса ока після контузії або в гострий постреперфузійний період на тлі реканалізації a. ophthalmica PDF
V. L. Povkh, L. V. Fomina, M. A. Khodakovskyi, A. A. Khodakovskyi 106-110
Ізоферментне визначення активності нейрон-специфічної енолази та титру білка S-100 у нижньому альвеолярному нерві при моделюванні його компресійно-токсичного ураження PDF
A. V. Pohorila, M. M. Shinkaruk-Dykovytska, O. A. Khodakovsky 111-117
Стан кардіоваскулярних порушень та їх корекція у хворих на хронічне легеневе серце PDF
V. N. Pogorelov, V. V. Brek, N. D. Telegina, E. P. Maslova, N. A. Lisitskaya 118-121
Ефективність симптоматичної терапії неатопічної бронхіальної астми у дітей із альтернативними характеристиками ацетиляторних процесів PDF
S. I. Sazhyn 122-125
Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів та 5-карбальдегідів на їх антимікробну активність PDF
V. K. Svizhak, V. A. Chornous, S. E. Deyneka 126-131
Ефективність використання L-аргініну L-глутамату як метаболічного коректора у хворих на ішемічну хворобу серця з постінфарктним кардіосклерозом PDF
S. A. Semenchuk, O. О. Yakovleva, T. V. Stotskaya 132-135
Перебіг і ефективність лікування варикозної хвороби вен у хворих на артеріосклероз нижніх кінцівок PDF
Yu. O. Syniachenko, G. E. Samoilenko, O. V. Syniachenko 136-140
Патогенетичне значення екосистеми мікробіоти кишечнику у розвитку ешерихіозних ентероколітів PDF
B. V. Syrota 141-145
Клініко-патогенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у пацієнтів із хронічними обструктивними захворюваннями легень PDF
E. Y. Skliarov, A. V. Chetaikina 146-148
Можливості ранньої діагностики гепаторенального синдрому у хворих на алкогольний цироз печінки PDF
N. O. Slyvka, N. G. Virstiuk, I. A. Plesh, L. D. Boreiko, V. A. Haidukov, G. I. Kshanovska 149-153
Зв’язок дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом PDF
M. A. Stanislavchuk, A. A. Al Salim, N. V. Zaichko 154-159
Клінічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця залежно від стану жовчного міхура у хворих, яким проведено аорто-коронарне шунтування PDF
L. M. Strilchuk, D. I. Besh, O. I. Rafalyuk 160-163
Лептин крові та функція зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень PDF
O. M. Radchenko, L. I. Pylypiv 164-166
Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом PDF
O. S. Fedoruk, V. T. Stepan, I. I. Іlyuk 167-169
VEGF, MMP-2 та MMP-9 залучені у регуляцію ангіогенезу при експериментальному карагенан-індукованому запаленні PDF
A. S. Tkachenko, T. V. Gorbach, V. G. Gopkalov, I. M. Vasilyeva, S. N. Martynova 170-172
Стан компонентів сполучної тканини та системного протеолізу у хворих на хронічний панкреатит та ожиріння PDF
O. S. Khukhlina, V. S. Smandych 173-177
Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень PDF
T. P. Tsintar 178-181
Клінічно-анамнестичні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків: результати багаторічного динамічного моніторингу PDF
O. O. Shahova 182-185
Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2 PDF
D. V. Shorikova, E. I. Shorikov 186-190

ДИСКУСІЙНІ СТАТТІ

Роль і місце шкільної стоматології в профілактиці основних стоматологічних захворювань у дітей PDF
O. V. Denga, O. E. Reyzvikh 191-195

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності (огляд літератури) PDF
S. V. Biletskyi, T. V. Kazantseva, O. A. Petrynych, V. V. Boyko 196-199
Метилксантини: сучасний стан та перспективи застосування (огляд літератури) PDF
I. G. Kyshkan, R. B. Kosuba 200-204
Метаболізм аргініну: перспективи клінічного використання (огляд літератури) PDF
N. O. Maksymchuk, V. M. Konovchuk 205-210
Розповсюдженість основних стоматологічних захворювань та потреба військовослужбовців в ортопедичному лікуванні (огляд літератури) PDF
K. Y. Naumenko, O. B. Belikov 211-214
Функціональне значення та сучасні погляди на роль мікроелементів у неврології (огляд літератури) PDF
M. G. Semchyshyn, B. V. Zadorozhna, V. M. Shevaga, A. M. Zadorozhnyi 215-220
Забуті протозойні тропічні інвазії: стан та перспективи вакцинації на сучасному етапі (огляд літератури) PDF
A. S. Sydorchuk 221-223
Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (огляд літератури) PDF
M. M. Sorohan, A. B. Belikov 224-229
Сучасні уявлення про патогенез природжених вад лиця (огляд літератури) PDF
O. V. Tsyhykalo, I. S. Popova, N. B. Kusniak, S. Yu. Palis, А. А. Shostenko, I. I. Dronyk 230-234
Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури) PDF
O. S. Yurtseniuk, N. S. Karvatska, S. D. Savka, S. S. Rotar, V. I. Kuryk 235-238

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ

Сучасні інноваційні технології 3-D моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу PDF
V. I. Hutsuliak, R. D. Borodaikevych, A. I. Hutsuliak 239-241
Сучасна методика практичного навчання студентів з дисципліни «догляд за хворими» PDF
S. Yu. Karatieieva 242-243
Посилення мотивації студентів стоматологічного факультету до самостійної позааудиторної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу PDF
N. S. Melnyk, V. I. Gerelyuk, A. S. Melnychuk, G. M. Melnychuk, I. R. Kostyuk, G. D. Semeniuk 244-247

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Випадок виявлення внутрішньоклітинного «депо» гелікобактерної інфекції у хворого з аденокарциномою середньої третини тіла шлунка PDF
A. A. Avramenko 248-250