DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.1.81.2017.35

Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом

O. S. Fedoruk, V. T. Stepan, I. I. Іlyuk

Анотація


Доведено, що нирки мають надзвичайно високий рівень неспецифічного імунітету за рахунок високої активності лізоциму і підвищеного рівня активності нейтрофілів. Адреналіновий стрес активує неспецифічний імунітет, а лінкоміцин його пригнічує.


Ключові слова


нирки; неспецифічний імунітет; лізоцим; еластаза; уреаза; адреналіновий стрес

Повний текст:

PDF

Посилання


Butenko GM, Tereshina DP. Stress i immunitet [Stress and immunity]. Mezhdunar. med. zh. 2001;3:91-4. (in Russian).

Gavrikova LM, Segen' IT. Ureaznaya aktivnost' rotovoy zhidkosti u bol'nykh s ostroy i odontogennoy infektsiey chelyustno-litsevoy oblasti [Urease activity of oral fluid in patients with acute and odontogenic infection of the maxillofacial area]. Stomatologiya. 1996;Spetsvypusk:49-50. (in Russian).

Levitskiy AP. Antimikrobnaya funktsiya pecheni [Antimicrobial function of the liver]. Odessa: KP OGT; 2005. 74 p. (in Russian).

Levitskiy AP, Stefanov AV. Metody opredeleniya aktivnosti elastazy i ee ingibitorov [Methods for determining the activity of elastase and its inhibitors]. Kiev: GFTs; 2002. 15 p. (in Russian).

Levitskiy AP. Primenenie antidisbioticheskikh sredstv v stomatologii [The use of antidiabetic drugs in dentistry]. Visn. stomatol. 2014:4:89-92. (in Russian).

Gromakova IA, Sorochan PP, Prokhach NE. Nervnye refleksy v regulyatsii immunnykh ob"ektov [Nerve reflexes in the regulation of immune objects]. Mezhdunar. med. zh. 2013;2:100-5. (in Russian).

Plekhova NG. Bakteritsidnaya aktivnost' fagotsitov [The bactericidal activity of phagocytes]. ZhMEI. 2006;6:89-6. (in Russian).

Pliev BK. Khemotakticheski aktivnye belki neytrofilov [Chemotactically active proteins of neutrophils]. Biokhimiya. 2008;73(9):1206-23. (in Russian).

Trukhacheva NV. Matematicheskaya statistika v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s primeneniem paketa Statistica [Mathematical statistics in biomedical research using Statistica]. Moscow: GEOTAR-Media; 2012. 379 p. (in Russian).

Shmagel' KV, Chereshnev VA. Molekulyarnye osnovy immunokompleksnoy patologii [Molecular basis of immunocomplex pathology]. Biokhimiya. 2009;74(5):581-92. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 O. S. Fedoruk, V. T. Stepan, I. I. Іlyuk

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018