DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXI.1.81.2017.6

Прогностична роль гіпергомоцистеїнемії при переношуванні вагітності за результатами ROC-аналізу

N. Y. Boguslavskaia

Анотація


Проведена оцінка клініко-прогностичної ролі гомоцистеїну (ГЦ) у вагітних при пролонгованій вагітності. Для вивчення особливостей перебігу запізнілих пологів і перинатальних наслідків при цьому, проведений аналіз анамнезу та перебігу вагітності 96 вагітних із пролонгованими пологами за 2013-2015 рр., які народили дітей у термін 41-42 тижні. Як контрольна група – обстежили 41 вагітну, які за клініко-демографічними ознаками не відрізнялися від жінок групи порівняння, але з пологами в термін 37-40 тижнів. Таким чином, залежно від терміну гестації, пацієнтки розподілені на дві групи: 1-шу групу склала 41 пацієнтка з пологами в терміні гестації 37-40 тижнів, 2-гу групу – 96 жінок, у яких пологи відбулися в 41-42 тижні вагітності. Рівень ГЦ у групі пролонгованої вагітності (10,76 ммоль/л) значно перевищував аналогічний показник у групі контролю (7,72 ммоль/л) (р<0,05). Оцінка ризику методом ROC-аналізу та логістичної регресії дозволяє розрахувати критичне значення рівня ГЦ (9,5 ммоль/л), що асоціюється з високим ризиком розвитку ускладнень (площа під ROC-кривою становить понад 90%). Запропонований метод прогнозування ускладнень за рівнем ГЦ сироватки має досить високу чутливість (87,5 %), специфічність (84,21 %), позитивну і негативну передбачувальну значимість (85,37 % і 86,49 %, відповідно) відносно діагностики високого ризику розвитку ускладнень при пролонгованій вагітності. У жінок із високим рівнем ГЦ достовірно спостерігалися негативні зміни у функціонуванні фетоплацентарного комплексу. Відповідно до критерію хі-квадрат, при рівні ГЦ більше 9,5 ммоль/л реєструвалося статистично значимо менше вагітних із нормальним рівнем прогестерону (χ2=17,2 при р<0,01). За даними проведеного регресійного аналізу, взаємозв’язок між величиною ГЦ і пульсаційним індексом (ПI) пуповини статистично значимо апроксимувались моделлю регресії логарифмічного (експоненціального) типу PI=-0,04+0,89 * log10 (ГЦ). Розрахована взаємозалежність, яка поступово наростала за експонентою, показує, що більше половини всієї дисперсії ознаки ПI пуповини можуть пояснюватися зміною саме концентрації ГЦ крові, причому найбільший приріст функції спостерігався в діапазоні понад 14 ммоль/л рівня гомоцистеїну, де в переважній більшості випадків спостерігалося порушення матково-плацентарного кровотоку (пульсаційний індекс більше 1 ум.од.).


Ключові слова


переношена вагітність; ROC- аналіз; регресія логарифмічного типу; гомоцистеїн

Повний текст:

PDF

Посилання


Kortekaas JC, Kazemier BM, Ravelli AC. Recurrence rate and outcome of postterm pregnancy, a national cohort study. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2015;193:70-4. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.05.021.

Thangarajah F, Scheufen P, Kirn V. Induction of Labour in Late and Postterm Pregnancies and its Impact on Maternal and Neonatal Outcome. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2016;76:793-98. PMID: 2758-2577.

Galal M, Symonds I, Murray H. Postterm pregnancy. Facts Views Vis Obgyn. 2012;4:175-87. Review. PMID: 24753906.

D'Souza SW, Solanky N, Guarino J. Human Placental Arterial Distensibility, Birth Weight, and Body Size Are Positively Related to Fetal Homocysteine Concentration. Reprod Sci. 2016;21. pii: 193371911-6678694.

Kharb S, Aggarwal D, Bala J. Evaluation of Homocysteine, Vitamin B12 And Folic Acid Levels During All The Trimesters In Pregnant And Preeclamptic Womens. Curr Hypertens Rev. 2016. [Epub ahead of print]. PMID: 27748186.

Maru L, Verma M, Jinsiwale M. Homocysteine as Predictive Marker for Pregnancy-Induced Hypertension-A Comparative Study of Homocysteine Levels in Normal Versus Patients of PIH and Its Complications. J. Obstet. Gynaecol. India. 2016;66:167-71. Doi: 10.1007/s13224-015-0832-4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 N. Y. Boguslavskaia

Технічний редактор журналу, к.мед.н. М. Степанченко, 2015-2018