DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.63

Особливості хронічної HBV-інфекції у ВІЛ-інфікованих

V. D. Moskaliuk, I. V. Rudan

Анотація


Мета роботи — оцінка перебігу гепатиту В у ВІЛ-інфікованих пацієнтів та ефективності стандартної терапії таких хворих, встановити особливості формування фіброзу печінки, визначити поширеність маркерів теперішньої, перенесеної або «прихованої» HBV-інфекції, а також частоту супутнього гепатиту D (ГD) у хворих на ВІЛ-інфекцію.
Матеріал і методи. Проаналізовано перебіг хронічного гепатиту В (ХГВ) у 100 осіб: 50 — із діагнозом HBV-моноінфекція (1‑ша група) і стільки ж із ХГВ із супутньою ВІЛ-інфекцією (2‑га група). Здійснювали скринінг на гепатити В і D, клінічне та біохімічне дослідження, встановлювали ступінь фіброзу печінки за шкалою METAVIR. Крім того, з метою визначення поширеності маркерів теперішньої, перенесеної або «прихованої» HBV-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію проаналізовані амбулаторні карти спостереження 114 пацієнтів.
Результати. ХГВ на тлі ВІЛ-інфекції частіше, ніж при HBV-моноінфекції супроводжується клінічними проявами астеновегетативного, диспептичного синдромів і гепатоспленомегалією, а також тенденцією до значнішого синдрому цитолізу. При цьому, у разі ВІЛ-інфекції вірусне навантаження (ВН) HBV на порядок вище, ніж у хворих тільки на ХГВ. У 6,7% хворих на ВІЛ-інфекцію виявили дезоксирибонуклеїнову кислоту (ДНК) HBV разом із маркерами перенесеної HBV-інфекції без одночасного виявлення HBsAg, що може вказувати на наявність «прихованого» гепатиту В. Тому навіть при виявленні анти-НВсor, анти-НВе і негативному результаті дослідження на HBsAg доцільне обстеження пацієнта на генетичний матеріал НВV за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Антиретровірусна терапія (АРТ) за схемою тенофовіру дизопроксил + емтрицитабін + ефавіренз ефективна і в разі супутнього ХГВ, оскільки через 6–9 міс. забезпечує зниження рівня реплікації ДНК НВV аж до її зникнення, сероконверсію HBeAg, серореверсію HBsAg, а в 4 із 27 пацієнтів — появу анти-НВs.
У 4,0% хворих на ХГВ на фоні ВІЛ-інфекції ко- або суперінфіковані вірусом гепатиту D (HDV), що супроводжується високими показниками цитолізу за відсутності жовтяниці.
Висновки. Значний вплив на ступінь фіброзу печінки при супутній ВІЛ-інфекції має рівень імунодефіциту — чим менша кількість CD4+-Т‑лімфоцитів, тим глибший фіброз і навпаки. Існує сильна зворотна кореляція між кількістю CD4+ Т‑лімфоцитів при хронічному гепатиті В у ВІЛ-інфікованих і ступенем фіброзу печінки за шкалою METAVIR (r= – 0,77– 0,89, р<0,001).


Ключові слова


HBV-інфекція; ВІЛ-інфекція; HDV-інфекція; поєднана інфекція; особливості перебігу; фіброз печінки; «прихований» гепатит В; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


VIL-infektsiia v Ukraini [HIV infection in Ukraine]. Informatsiinyi biuleten'. Kiev; 2016;45:130. (in Ukrainian).

Yang R, Song G, Guan W, Wang Q, Liu Y, Wei L. The Lumipulse G HBsAg-Quant assay for screening and quantification of the hepatitis B surface antigen. J Virol Methods. 2016;228:39-47.

Matthews PC, Geretti AM, Goulder PJ, Klenerman P. Epidemiology and impact of HIV coinfection with Hepatitis B and Hepatitis C viruses in Sub-Saharan Africa. J Clin Virol. 2014;61(1):20-33.

Epidemichna sytuatsiia z VIL-infektsii v Ukraini. 27 lystopada 2017 [The epidemic situation with HIV in Ukraine. November 27, 2017] [Internet]. Available from: http://moz.gov.ua/article/news/epidemichna-situacija-z-vil-infekcii-v-ukraini- (in Ukrainian).

Deeken JF, Tjen-A-Looi A, Rudek MA, Okuliar C, Young M, Little RF, et al. The rising challenge of non-AIDS-defining cancers in HIV-infected patients. Clin Infect Dis. 2012;55(9):1228-35.

Lee H, Park W. Public health policy for management of hepatitis B virus infection: historical review of recommendations for immunization. Public Health Nurs. 2010;27(2):148-57.

Klinichnyi protokol antyretrovirusnoi terapii VIL-infektsii u doroslykh ta Pidlitkiv. Nakaz MOZ Ukrainy № 551 vid 12.07.2010 r [Clinical protocol for antiretroviral therapy for HIV infection in adults and children adolescents. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 551 dated July 12, 2010] [Internet]. Available from: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=11177. (in Ukrainian).

Andreichyn MA, Vasylyshyn ZP, Vynohrad NO. Epidemiolohiia [Epidemiology]. Vinnitsa: Nova Knyha; 2012. 576 p. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 V. D. Moskaliuk, I. V. Rudan

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019