Том 23, № 3 (91) (2019)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Характеристика про- та антиоксидантних процесів у плазмі крові хворих на хронічну ниркову недостатність до та після гемодіалізу PDF
L. Biletska, O. Khavrona, M. Voronovska, R. Ivanochko 3-7
Вплив індексу маси тіла на вираженість метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2 PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva, I. V. Marchuk 8-15
Вплив електростимуляції на структурно-функціональну характеристику м’язів передньої стінки живота PDF
T. P. Vasylyk 16-22
Асоціація поліморфізму rs3200401 гена довгої некодуючої РНК MALAT1 із розвитком раку сечового міхура PDF
A. D. Volkohon, Ya. D. Chumachenko, A. A. Roshchupkin, V. Yu. Harbuzova, A. V. Ataman 23-27
Ефективність психологічного супроводу у вагітних-курців за умови психоемоційних порушень PDF
L. V. Dudchenko 28-33
Поліморфізм G43A гена інгібітору активатора плазміногена 1 (PAI-1) у хворих на гострі ускладнення виразкової хвороби PDF
I. I. Dutka, I. I. Panchuk, R. A. Volkov, F. V. Grynchuk 34-40
Клініко-функціональні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки з метаболічним синдромом залежно від типу інсулінемії та ступеня ожиріння PDF
O. I. Kocherzhat 41-48
Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на тлі супутнього анемічного синдрому за даними ретроспективного аналізу PDF
N. S. Mykhailovska, M. A. Konovalova, T. O. Kulinich, O. V. Shershniova 49-57
Рівень сироваткового лактату крові як прогностичний маркер ускладнень у породіль із післяопераційною крововтратою PDF
D. S. Мityuryev, I. M. Koshova, A. G. Misiura, A. A. Zhezher, O. A. Loskutov 58-63
Особливості хронічної HBV-інфекції у ВІЛ-інфікованих PDF
V. D. Moskaliuk, I. V. Rudan 64-71
Гендерні особливості порушень ліпідного обміну в осіб літнього віку із субклінічним гіпотиреозом на тлі артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу PDF
V. D. Nemtsovа 72-78
Внутрішня картина здоров’я як складова реабілітації та відновного лікування хворих із гострим коронарним синдромом PDF
R. V. Nesterak 79-86
Корекція інсулінорезистентності у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з надлишковою масою тіла та ожирінням PDF
K. V. Pivtorak, N. A. Shevchuk, N. A. Pivtorak 87-95
Вплив біодеградуючої полімерної плівки «Біодеп-ДФ» на біологічну герметичність та фізичну міцність післяопераційного шва шлунка в експерименті PDF
O. Ya. Popadiuk, R. V. Kutsyk 96-100
Клініко-функціональні особливості перебігу безбольової форми ішемічної хвороби серця залежно від проведеного стентування PDF
N. V. Savchuk 101-106
Частота та структура непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від статі, курсу, форми навчання та спеціалізації PDF
O. S. Yurtseniuk 107-111

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Епідеміологія та специфічна профілактика кору – актуальні питання сьогодення PDF
L. B. Romaniuk, S. I. Klymniuk, N. Ya. Kravets 112-117

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасний погляд на проблему PDF
M. A. Bychkov, M. M. Yakhnytska 119-123
Лікування правця — cучасні аспекти PDF
T. V. Pokrovskaya, V. V. Gnatiuk 124-130
Нейроендокринна система легень: сучасний стан та перспективи подальших досліджень (огляд літератури) PDF
S. S. Popko, V. M. Evtushenko, V. K. Syrtsov 131-137

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Атиповий варіант перебігу порушення функції лицевого нерва при пухлині лобової частки у хворої на цукровий діабет PDF
B. V. Zadorozhna, V. M. Shevaga, A. V. Payenok, O. S. Payenok 138-141
Випадок лікування базаліоми шкіри лобної ділянки PDF
M. L. Popova, V. Yu. Bodyaka 142-144

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Застосування методу кооперативних груп при вивченні предмета «дитяча терапевтична стоматологія» на IV курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету PDF
V. V. Аvаkоv 145-149
Організація роботи педіатричного студентського наукового гуртка – невід’ємна частина компетентісного підходу в підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів PDF
Z. R. Kocherha, I. S. Nedostup, B. M. Pavlykivska, R. Z. Han, T. V. Lotovska, I. V. Kazymirchuk, V. H. Hloviak, B. N. Tkach 150-155
Самоосвіта як невід'ємна складова безперервного професійного розвитку лікаря-стоматолога PDF
O. Nemesh, Z. Honta, I. Shylivskyi 156-159
Сучасні особливості підготовки та викладання циклу «неврологія» у лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» PDF
R. V. Svistilnik, O. O. Gordiichuk, G. S. Moskovko, A. G. Korneichuk 160-165
Інновацiйнi методики викладання ресурсознавства лiкарських рослин PDF
O. I. Smetaniuk, O. M. Goroshko 166-169
Методологія проведення та критерії оцінювання підсумкового модульного контролю по дитячій терапевтичній стоматології на IV курсі стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету PDF
E. N. Cherepiuk 170-173