DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.69

Частота та структура непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від статі, курсу, форми навчання та спеціалізації

O. S. Yurtseniuk

Анотація


У статті проаналізовано частоту та структуру непсихотичних психічних розладів (НПР) у студентів різних спеціальностей вищих навчальних закладів залежно від статі, курсу, форми навчання та спеціалізації.
Мета дослідження — визначити частоту та структуру непсихотичних психічних розладів у студентів.
Матеріал і методи. Аналізували результати обстеження 1235 студентів. Застосовані методи: клінічний, клініко-психопатологічний, клініко-епідеміологічний, клініко-анамнестичний, експериментально-психологічний та
статистичний методи.
Результати. Встановлено, що найбільшу схильність до розвитку НПР мали студенти спеціальностей «Педіатрія» та «Медична психологія» – 48,48%, а найменшу — у студентів філософсько-теологічного факультету - 9,68%.
Висновки. Встановлено, що у студентів найчастіше діагностували невротичні, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади. Найбільш схильними до розвитку непсихотичних психічних розладів виявились студенти 1-х та 5-х курсів навчання.


Ключові слова


непсихотичні психічні розлади; невротичні розлади; афективні розлади; депресія; тривога; студенти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ryabtseva VM. Otnoshenie k bolezni i strategii sovladaniya pri nepsikhoticheskikh rasstroystvakh yunosheskogo vozrasta [Attitudes toward illness and coping strategies when non-psychotic disorders of adolescence]. Psikhiatriya. 2016;71:79-80. (in Russian).

Bihun NI. Psykholohichni umovy osobystisnoho rozvytku pidlitkiv z depresyvnymy rozladamy [Psychological conditions of the personal development of adolescents with depressive disorders]. Kamyanets-Podilsky: PP Medobory-2006; 2011. 160 p. (in Ukrainian).

Reshetova TV, Gerasimova AV, Reshetov AV. Depressiya v obshchey vrachebnoy praktike: mediko-sotsial'nye osobennosti sovremennogo bol'nogo i kognitivnosberegayushchaya terapiya [Depression in General Medical practice: medical and social features of the modern patient and cognitive-saving therapy]. Psikhiatriya i psikhofarmakoterapiya im. PB Gannushkina. 2017;4:22-9. (in Russian).

Loginov IP, Solodkaya EV, Savin SZ. Sovremennye predstavleniya ob etnicheskikh osobennostyakh nepsikhoticheskikh depressivnykh rasstroystvakh v podrostkovom vozraste (transkul'tural'noe issledovanie) [Modern ideas about ethnic characteristics of non-psychotic depressive disorders in adolescence (transcultural study)]. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal. 2017;4-3:162-5. (in Russian).

Malkina-Pykh IG. Psikhosomatika [Psychosomatics]. Moscow: Eksmo; 2008. 1024 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 O. S. Yurtseniuk

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019