DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.70

Епідеміологія та специфічна профілактика кору – актуальні питання сьогодення

L. B. Romaniuk, S. I. Klymniuk, N. Ya. Kravets

Анотація


Мета роботи – проаналізувати епідеміологічну ситуацію, розкрити особливості морфології збудника, патогенетичні особливості розвитку хвороби та окреслити перспективи ефективної профілактики кору, при використанні з цією метою вакцинації та специфічного гаммаглобуліну.
Матеріал і методи. Дослідження має теоретико-аналітичний характер, представлений у методах аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння, систематизації та інтерпретації отриманих результатів.
Результати. Охарактеризовано показники захворюваності на кір у різних регіонах України. Відзначено, що проблема зростання захворюваності на кір на даному етапі стоїть надзвичайно гостро не лише для України, але й для низки країн Єврозони. Хворіють і дорослі, і діти, хоча класично кір є дитячою інфекцією. Незважаючи на рівень економічного розвитку та стан організації системи охорони здоров‘я, смертність від цієї недуги залишається досить високою. Зазначається, що основною причиною погіршення епідеміологічної ситуації є зниження прошарку вакцинованих осіб, нерегулярне застосування протикорового імуноглобуліну, зміна властивостей самого збудника та порушення резистентності макроорганізму, недотримання чітких правил при проведенні профілактичних щеплень у дитячих колективах.
Висновки. Таким чином, сучасній ситуації на теренах України з кором передували як епідеміологічні, так і суспільні причини, зокрема циклічність підняття захворюваності, що зумовлено властивостями збудника та зменшенням прошарку вакцинованих осіб, внаслідок дефіциту вакцини в попередні роки та негативної налаштованості населення щодо вакцинації загалом. Шляхи подолання даної проблеми окреслені своєчасним використанням специфічної профілактики, тобто вакцинації, а ще й ізоляцією та адекватним симптоматичним лікуванням хворих. Крім того, досить ефективним у плані запобігання захворюваності та зменшення інтенсивності клінічних проявів є використання специфічного імуноглобуліну.


Ключові слова


кір; захворюваність; специфічна профілактика; епідемічна ситуація

Повний текст:

PDF

Посилання


Kir 2019: zakhvorilo vzhe 8 500 liudei. Pershi proiavy, symptomy, zaraznist' [Measles 2019: already 8,500 people were ill. First manifestations, symptoms, contagion] [Internet]. Kyiv; Ukrains'ka pravda 1 lystopada 2018. Available from: https://life.pravda.com.ua/health/2018/11/1/233795. (in Ukrainian).

Malyi VP. Suchasni problemy koru: klinichna kartyna, diahnostyka ta likuvannia [Modern problems of the measles: clinical picture, diagnosis and treatment]. Klinichna imunolohiia. Alerholohiia. Infektolohiia. 2012;1-2:10-7. (in Ukrainian).

Horlenko MO, Poliak MA. Kir: epidemiolohiia, osoblyvosti kliniky, diahnostyka ta likuvannia [Measles: epidemiology, features of the clinic, diagnosis and treatment]. Problemy klinichnoi pediatrii. 2012;1-2:34-8. (in Ukrainian).

Marusyk UI. Kir u ditei [Measles in children]. Aktual'naya infektologiya. 2017;5:129-33. (in Ukrainian).

Moiseieva HV, Chudna LM, Bryzhata SI, Demchyshyna IV. Epidemiolohiia koru v Ukraini i suchasnyi stan problemy [Epidemiology of measles in Ukraine and the current state of the problem]. Infektsiini khvoroby. 2011;1:25-33. (in Ukrainian).

Kir atakuie Ukrainu [Measles attacks Ukraine] [Internet]. Kiev. [Read more on the TSN: Cited Jan. 15, 2018]. Available from: https://tsn.ua/ukrayina/kir-atakuye-ukraine-interaktivna-mapa-zahvoryuvan-1083725.html. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 L. B. Romaniuk, S. I. Klymniuk, N. Ya. Kravets

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019