DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIII.3.91.2019.77

Організація роботи педіатричного студентського наукового гуртка – невід’ємна частина компетентісного підходу в підготовці майбутніх висококваліфікованих спеціалістів

Z. R. Kocherha, I. S. Nedostup, B. M. Pavlykivska, R. Z. Han, T. V. Lotovska, I. V. Kazymirchuk, V. H. Hloviak, B. N. Tkach

Анотація


Мета роботи — аналіз формування ключових фахових та особистісних компетенцій у студентів шляхом залучення їх до науково-дослідної роботи в студентському науковому гуртку.
Матеріал і методи. Студентський науковий гурток щорічно охоплював дослідженням дітей шкільного віку, що перебували на стаціонарному лікуванні в МДКЛ або консультувались амбулаторно в умовах поліклініки, а також студентів молодших курсів медичного коледжу та університету. Діагностику і лікування пацієнтів проводили згідно із затвердженими клінічними протоколами. Спостерігали за передчасно народженими немовлятами за всеукраїнською катамнестичною програмою «Dorado».
Результати. Аналізуючи роботу студентського наукового гуртка кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету, відзначено, що науково-дослідна робота в студентському науковому гуртку сприяє професійно-орієнтованому навчанню та вибору майбутньої спеціальності. Компетентнісний підхід при підготовці майбутніх спеціалістів забезпечує формування професійної майстерності, котра залежить від особистісних здібностей студента. Найкращим гуртківцям рекомендовано продовжити навчання в клінічній ординатурі або аспірантурі з перспективою подальшої наукової роботи у ВНЗ.
Висновки. Робота в студентському науковому гуртку дає можливість виявити серед креативних, винахідливих, здібних студентів-медиків майбутніх молодих учених. Науково-дослідна робота в предметному студентському гуртку допомагає успішно поєднувати творчий підхід, набуті теоретичні знання та практичні навички, що покращує успішність, сприяє самореалізації та підвищує самооцінку студентів. Досвід роботи в студентському науковому гуртку є мотивуючою ланкою для подальшого професійно-орієнтованого навчання, свідомого вибору уподобаної спеціальності, формуванню професійної компетентності та конкурентноздатності на ринку праці.


Ключові слова


студентський науковий гурток; науково-дослідна робота; формування професійної компетентності

Повний текст:

PDF

Посилання


Borzykh OA, Kaidashev IP. Kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi suchasnoho fakhivtsia z vyschoiu medychnoiu osvitoiu [Competency approach in the preparation of modern specialist with higher medical education]. Collection of abstracts scientific and practical Conferences with international participation "Topical issues of quality improvement educational process " May 2018. Ivano-Frankivsk: Ivano-Frankivs'k DVNZ «IFNMU»; 2018. 77 p. (in Ukrainian).

Trefanenko IV, Khukhlina OS. Students'kyi naukovyi hurtok yak vyd naukovo-doslidnoi roboty studentiv [Student's scientific circle as a kind research work of students]. Visnyk VDNZU «Ukrains'ka medychna stomatolohichna akademiia». 2017;17(1):278-81. (in Ukrainian).

Kahlke R, Eva K. Consrtructing critical thinking in health professional education. Perspect Med Educ. 2018;7(3):156-65.

Denina RV. Students'kyi naukovyi hurtok: udoskonalennia profesiinykh navykiv [Student Scientific Circle: Improvement of Professional skills]. Bukovyns'kyi medychnyi visnyk. 2015;19(3):282-84. (in Ukrainian).

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.08.2015 r. №881-r «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro zdiisnennia katamnestychnoho sposterezhennia za dit'my z hrup ryzyku rozvytku khronichnykh zakhvoriuvan' ta/abo zatrymky rozvytku vprodovzh pershykh tr'okh rokiv zhyttia» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 16, 2015 No. 881-p "On approval of the Statute on the implementation of catamnesis observation for children at risk for the development of chronic diseases and/or delays development during the first three years of life"]. (in Ukrainian).

Dronov OI, Nastashenko IL, Koval's'ka OI, Kriuchyna YeA, Skomarovs'kyi OA, Protsiuk AV. Rol' diial'nosti students'koho naukovoho hurtka v motyvatsii profesiinoi oriientatsii studentiv-medykiv [The role of student scholarship activity in motivation professional orientation of medical students]. Visnyk VDNZU «Ukrains'ka medychna stomatolohichna akademiia». 2013;13(1):288-90. (in Ukrainian).

Bjegovic-Mikanovic V, Otok R. Preparation of European Public Health Professionals in the Twenty-first Century. Front Public Health. 2017;5:18. DOI: 10.3389/fpubh.2017.00018.eCollection 2017.

Zakon Ukrainy «Pro vyschu osvitu» №1556-VII vid 01.07.2014 [Law of Ukraine "On Higher Education" №1556-VII from 01.07.2014]. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diial'nist'» №848-VIII vid 26.11.2015 [Law of Ukraine" On Scientific and Scientific-Technical Activity" No. 848-VIIІ dated November 26, 2015]. (in Ukrainian).

Ofitsiinyi portal Verkhovnoi Rady Ukrainy. Konstytutsiia Ukrainy. II Rozdil. Prava, svobody ta obov’iazky liudyny i hromadianyna. Stattia 53 [Official portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. Constitution of Ukraine. Section II. Rights, freedoms and duties of a person and a citizen. Article 53] [Internet]. [Cited 2019 Apr. 10]. Available from: https://zakon.rada.gov.ua. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Z. R. Kocherha, I. S. Nedostup, B. M. Pavlykivska, R. Z. Han, T. V. Lotovska, I. V. Kazymirchuk, V. H. Hloviak, B. N. Tkach

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019