Особливості клінічного перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень

Автор(и)

  • O. S. Khukhlina
  • O. Ye. Hryniuk
  • O. S. Voievidka
  • V. S. Haidychuk
  • O. Ye. Mandryk
  • L. Yu. Kosar

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.21

Ключові слова:

неалкогольний стеатогепатит, ожиріння, хронічне обструктивне захворювання легень, клінічні синдроми, стеатоз печінки

Анотація

Мета роботи — з’ясувати клінічні, ультрасонографічні та біохімічні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) за коморбідності з ожирінням І ступеня, хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) 2–3-ї стадій D порівняно з перебігом НАСГ на тлі ожиріння без ХОЗЛ шляхом вивчення частоти та інтенсивності провідних клінічних та біохімічних синдромів НАСГ, порівняння ультрасонографічної (УСГ) характеристики НАСГ залежно від наявності ХОЗЛ.

Матеріал і методи. Обстежено 105 хворих на НАСГ з яких 52 хворих на НАСГ із ожирінням І ст. (1-ша група) (чоловіків було 18, жінок — 24 особи), 53 хворих на НАСГ із ожирінням І ст. та ХОЗЛ 2–3 D (чоловіків було 28, жінок 13 осіб) (2-га група). Для визначення залежності перебігу НАСГ від наявності ХОЗЛ групи хворих рандомізовані за віком, ступенем ожиріння. Середній вік пацієнтів склав (55,7±3,22) років. Визначали функціональний стан печінки за загальноприйнятим переліком активності ферментів, маркерів пігментного та азотистого обміну, протеїнограми, ліпідограми, іонограми, обчислення коефіцієнта де Рітіса, проводили УСГ дослідження. З метою кількісної оцінки змін ехогенності печінки використали метод еходенситометрії з обчисленням гепаторенального індексу (ГРІ).

Результати. У пацієнтів 2-ї групи симптоми астено-вегетативного синдрому, диспепсії, відчуття тяжкості або болючість при пальпації у правій підреберній ділянці спостерігалися частіше у 2,1 раза, 1,7 раза та у 2,5 раза (р<0,05) порівняно з хворими 1-ї групи. Клінічно синдром холестазу встановлено у 28,8% хворих на НАСГ та у 62,3% хворих на НАСГ та ХОЗЛ. У пацієнтів 2-ї групи частота спленомегалії перевищила показник у 1-й групі відповідно у 2,7 раза (р<0,05). Серед біохімічних синдромів у обстежених осіб 2-ї групи встановлено цитолітичний (100,0%), холестатичний (73,6%), який перевищував за частотою показник у 1-й групі у 2,3 раза (р<0,05), мезенхімально-запальний, який виникав із вищою частотою, ніж у 1-й групі — в 1,9 раза (р<0,05), та синдром печінковоклітинної недостатності (ПКН) (50,9%), який виникав з вищою частотою, ніж у 1-й групі — у 2,6 раза (р<0,05).

Висновок. Клінічний перебіг неалкогольного стеатогепатиту за коморбідності з ожирінням характеризується вищою частотою та інтенсивністю клінічних синдромів, маніфестація яких вірогідно зростає за умов приєднання, хронічного обструктивного захворюванням легень 2–3 D: астено-вегетативного, абдомінально-больового, портальної гіпертензії, спленомагалії, холестазу; а також частота та інтенсивність біохімічних синдромів: мезенхімального запалення, холестазу, печінковоклітинної недостатності.

Посилання

Piazzolla G, Castrovilli A, Liotino V, Vulpi MR, Fanelli M, Mazzocca A, et al. Metabolic syndrome and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): The interplay among smoking, insulin resistance and vitamin D. PLoS One. 2017;12(10):e0186708. doi: 10.1371/journal.pone.0186708.

Viglino D, Jullian-Desayes I, Minoves M, Aron-Wisnewsky J, Leroy V, Zarski J, et al. Nonalcoholic fatty liver disease in chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal. 2017;49(6):1601923. DOI: 10.1183/13993003.01923-2016.

Anstee QM, Targher G, Day CP. Progression of NAFLD to diabetes mellitus, cardiovascular disease or cirrhosis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10(6):330-44. doi: 10.1038/nrgastro.2013.41.

Baltieri L, Chaim EA, Chaim FDM, Utrini MP, Gestic MA, Cazzo E, et al. Correlation between nonalcoholic fatty liver disease features and levels of adipokines and inflammatory cytokines among morbidly obese individuals. Arq Gastroenterol. 2018;55(3):247-51. doi: 10.1590/S0004-2803.201800000-62.

Chacko KR, Reinus J. Extrahepatic Complications of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Clin Liver Dis. 2016;20(2):387-401. doi: 10.1016/j.cld.2015.10.004.

Antoniv AA, Mandryk OIe, Kotsiubiichuk ZIa. Suchasni pidkhody do vvedennia patsiientiv iz nealkohol'nym steatohepatytom na tli ozhyrinnia [Current approaches to the administration of patients with non-alcoholic steatohepatitis against obesity]. Materials of scientific-practical. Conf. Medical Science and Practice: Challenges and Present. Lviv; 2017. 35-38 p. (in Ukrainian).

Zhuravl'ova AK. Nealkohol'na zhyrova khvoroba pechinky u khvorykh na tsukrovyi diabet 2-ho typu i ozhyrinnia [Non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes and obesity]. Liky Ukrainy. 2012;7:16-20. (in Ukrainian).

Kobyliak NM, Bodnar PM, Mykhal'chyshyn HP, Dynnyk OB. Diahnostychna efektyvnist' hepatorenal'noho indeksu u khvorykh na tsukrovyi diabet 2-ho typu z nealkohol'nym steatohepatozom [Diagnostic efficiency of hepatorenal index in patients with type 2 diabetes with non-alcoholic steatohepatosis]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2012;6:125-28. (in Ukrainian).

Kobyliak NM, Dynnyk OB, Kyriienko DV. Suchasni pidkhody do diahnostyky ta skryninhu metabolichnykh porushen' u khvorykh z nealkohol'noiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky [Current approaches to the diagnosis and screening of metabolic disorders in patients with non-alcoholic fatty liver disease]. Mizhnarodnyi endokrynolohichnyi zhurnal. 2015;5:89-99. (in Ukrainian).

Khukhlina OS, Antoniv AA, Kuz'mins'ka OB, Antofiichuk MP, Danylyshyn TM. Intensyvnist' endohennoi intoksykatsii, oksydatyvnoho stresu ta faktoriv systemy antyoksydantnoho zakhystu u khvorykh na nealkohol'nyi steatohepatyt zalezhno vid formy khronichnoi khvoroby nyrok [Intensity of endogenous intoxication, oxidative stress and factors of antioxidant protection system in patients with non-alcoholic steatohepatitis depending on the form of chronic kidney disease]. Aktual'ni problemy suchasnoi medytsyny. 2018;18(1):124-31. (in Ukrainian).

Khukhlina OS, Antoniv AA. Intensyvnist' nitrozytyvnoho ta oksydatyvnoho stresu u khvorykh na nealkohol'nyi steatohepatyt za komorbidnosti iz khronichnoiu khvoroboiu nyrok [Intensity of nitrosative and oxidative stress in patients with non-alcoholic steatohepatitis in comorbidity with chronic kidney disease]. Suchasna hastroenterolohiia. 2018;3:21-6. (in Ukrainian).

Larrain S, Rinella ME. A myriad of pathways to NASH. Clin Liver Dis. 2012;16(3):525-48. doi: 10.1016/j.cld.2012.05.009.

Fadieienko HD, Kushnir IE, Chernova VM, Solomentseva TA, Nikiforova YaV, Kurinna OH, et al. Nutryhenetychna kharakterystyka khvorykh z nealkohol'noiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky na tli metabolichnoho syndrome [Nutrigenetic characteristics of patients with non-alcoholic fatty liver disease on the background of metabolic syndrome]. Suchasna hastroenterolohiia. 2018;6:7-13. (in Ukrainian).

Filippova OIu. Dynamika antropometrychnykh ta biokhimichnykh pokaznykiv pid vplyvom riznykh skhem likuvannia u khvorykh z nealkohol'noiu zhyrovoiu khvoroboiu pechinky v poiednanni z ozhyrinniam i patolohiieiu biliarnoho traktu [Dynamics of anthropometric and biochemical parameters under the influence of different treatment regimens in patients with non-alcoholic fatty liver disease in combination with obesity and pathology of the biliary tract]. Likars'ka sprava. 2017;5-6:54-61. (in Ukrainian).

Webb M, Yeshua H, Zelber-Sagi S, Santo E, Brazowski E, Halpern Z, et al. Diagnostic value of a computerized hepatorenal index for sonographic quantification of liver steatosis. Am J Roentgenol. 2009;192(4):909-14. doi: 10.2214/AJR.07.4016.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-27

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ