Том 24, № 1 (93) (2020)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Можливості сучасних методів діагностики у жінок із безпліддям при хронічному ендометриті PDF
N. V. Avramenko, V. Y. Postolenko 3-9
Оцінка ентеросорбції у хворих на подагру PDF
S. M. Аndreychyn, U. O. Mudra 10-17
Морфометричний аналіз ефективності заміщення кісткових дефектів тканинними еквівалентами на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин у стоматології PDF
A. V. Bambuliak, S. V. Tkachyk, O. Y. Gagen, Y. V. Goritsky 18-27
Сенсибілізація до алергену жита у пацієнтів з алергічним ринітом та атопічною бронхіальною астмою: порівняння діагностичних параметрів PDF
A. Ye. Bogomolov 28-34
Морфологічні та метричні властивості шкірних ран, заподіяних національними узбецькими ножами PDF (Русский)
F. H. Boymanov, S. I. Indiaminov 35-39
Використання лазерної спектрофотометрії як біофізичного методу визначення вмісту ендотеліну-1 у пацієнтів з артеріальною гіпертензією PDF
K. O. Voloshynska, O. V. Garvasіuk, S. M. Kovalchuk, M. V. Kovalchuk 40-45
Особливості клітинного імунітету у хворих на системні захворювання сполучної тканини з хронічною активованою простою герпетичною інфекцією PDF
I. G. Gaiduchok, Yu. V. Fedorov, Kh. O. Lyshchuk-Yakymovych, R. M. Pukalyak 46-53
Залежність стану тканин пародонта осіб, які народились із макросомією, від їх індексу маси тіла при народженні PDF (English)
O. V. Garmash 54-66
Адаптаційно-компенсаторні реакції організму хворих на есенційну артеріальну гіпертензію за хронічної хвороби нирок PDF
V. S. Djuriak 67-73
Резистентність до ацетилсаліцилової кислоти у пацієнтів із перенесеним гострим ішемічним інсультом PDF
O. Ya. Mykhalojko, V. A. Gryb, M. Yu. Kupnovitska-Sabadosh, I. Ya. Mykhalojko, I. S. Mykhaloyko 74-78
Остеоінтеграція дентальних імплантатів з різними типами поверхні PDF
O. Mishchenko, O. Solodovnik, O. Oleshko 79-89
Морфологічні особливості печінки при алкогольному гепатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою PDF
V. E. Molodtsov, I. S. Davydenko, O. I. Fediv 90-98
Особливості термографії у школярів із артеріальною гіпертензією PDF
D. Yu. Nechytailo, Yu. M. Nechytailo, T. M. Miheeva 99-106
Особливості функціональної активності вагінального епітелію при місцевому лікуванні атрофічних вагінітів PDF
I. N. Nikitina, V. I. Boyko, N. V. Kalashnik, S. A. Smiyan, T. V. Babar, N. A. Iconopystseva, A. V. Boyko 107-114
Кір у дітей першого року життя PDF
O. V. Prokopiv, S. A. Lyshenyuk, N. M. Prykuda 115-120
Особливості клінічного прояву генералізованих захворювань пародонта у хворих на нервову анорексію PDF
L. L. Reshetnyk 121-127
Діагностика давності настання смерті методом азимутально-інваріантної мюллер-матричної мікроскопії склоподібного тіла людини PDF (English)
Y. V. Sarkisova 128-133
Клініко-діагностичне та прогностичне значення порушення біомаркера жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу із ожирінням та порушенням вуглеводного обміну PDF
О. A. Solovyuk 134-141
Оцінка ефективності кардіоцитопротекції в лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда та стабільну стенокардію шляхом цифрової обробки ЕКГ (дигіталізації) з подальшою її експертною оцінкою PDF
V. K. Tashchuk, O. S. Polianska, P. R. Ivanchuk, R. A. Nesterovska, M. V. Tashchuk 142-151
Субмікроскопічні зміни пародонта при моделюванні хронічного опіоїдного впливу впродовж десяти тижнів та медикаментозній корекції PDF
V. B. Fik, G. M. Dmytriv, E. V. Paltov 152-157
Особливості клінічного перебігу неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень PDF (English)
O. S. Khukhlina, O. Ye. Hryniuk, O. S. Voievidka, V. S. Haidychuk, O. Ye. Mandryk, L. Yu. Kosar 158-166
Патогістологічні та гістохімічні особливості змін тканини печінки при неалкогольному стеатогепатиті залежно від наявності ішемічної хвороби серця PDF
O. S. Khukhlina, O. B. Kuzminska, I. S. Davydenko, A. A. Antoniv, T. M. Antоfiichuk, Z. Ya. Kotsiubiichuk 167-173
Становлення топографії кровоносних судин верхніх сечових шляхів у плодовому періоді онтогенезу людини PDF
A. V. Tsyhykalo, L. A. Andrushchak, N. P. Penteleichuk, T. A. Semeniuk, Yu. Yu. Malyk 174-180
Клінічний аналіз випадків тромбоемболій дрібних гілок легеневої артерії у пульмонологічних відділеннях центру легеневих захворювань м. Івано-Франківська за 2017-2018 роки PDF
N. V. Chaplynska, V. T. Rudnyk, N. Z. Pozur 181-187
Ефективність застосування аторвастатину у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім цукровим діабетом типу 2 PDF
N. V. Chernetska 188-194
Зараженість кліщів, відібраних від людей в Україні, збудниками деяких бактеріозів PDF
M. I. Shkilna, M. A. Andreychyn, S. S. Podobivsky, L. Ya. Fedoniuk, V. A. Panychev, O. L. Ivakhiv, N. Yu. Vyshnevska, O. M. Marchuk, M. M. Korda, I. M. Klishch 195-201
Динаміка рівнів тривожності, депресії, алекситимії та нейротизму у студентів залежно від курсу навчання PDF
O. S. Yurtsenyuk 202-206

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Використання засобів інтерактивних технологій у пізнавальній діяльності студентів при вивченні дисципліни «Медична біологія» PDF
O. M. Zahrychuk, I. B. Pryvrotska, L. Ya. Fedoniuk 207-212
Про-екологічне виховання студентів-медиків в освітньому просторі PDF
Yu. V. Lomakina, M. P. Tymofiieva, N. I. Zoriy, L. Ya. Fedoniuk, О. I. Pavliuk, К. I. Yakovets, T. S. Shchudrova 213-221
Моніторинг якості оформлення медичної документації випускниками-стоматологами PDF
O. V. Rybalov, I. Yu. Lytovchenko, N. M. Ilenko, E. V. Nikolishina, I. Yu. Popovich 222-226
Кейс-метод як ефективний інструмент професіонально-орієнтованого навчання у закладах вищої медичної освіти PDF
I. B. Samura, O. V. Tyhonovsky 227-233

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Імунотерапія раку порожнини рота і ротоглотки PDF
H. A. Hirna, I. D. Kostyshyn, M. M. Rozhko, R. A. Levandovskyi 234-241
Аналіз впливу злоякісних новоутворень на стан кісткової системи та з’ясування дії протипухлинних хіміопрепаратів на регенерацію кісткової тканини (огляд літератури) PDF
T. V. Ryabenko, A. O. Ponyrko 242-249
Сучасні погляди на предиктори невиношування вагітності в ранні терміни гестації (огляд літератури) PDF
V. M. Solovey 250-256